Historia
32/2022 (1409) 2022-08-10
Ze stojącym na nadbużańskiej skarpie pałacem w Różance wiążą się zarówno legendy, jak i smutna historia.

Właściciele majątku - Zamoyscy - opuścili Różankę 8 sierpnia 1915 r., a już kilka dni później wojska rosyjskie zrujnowały posiadłość, podpalając okoliczne budynki i bombardując pałac. Nie odbudowali już rezydencji, natomiast w 1923 r. rozpoczęła się budowa pałacu w Adampolu. Różanka, leżąca na pograniczu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, wchodziła w skład tzw. dóbr włodawskich, których właścicielami było wiele możnych rodów, takich jak: Sunguszkowie, Leszczyńscy, Pociejowie, Flemmingowie, Czartoryscy i Zamoyscy. Ci ostatni należeli do najświetniejszych polskich rodzin arystokratycznych. Na początku XIX w. zaczęła się ona rozrastać dzięki małżeństwu XII ordynata Stanisława Kostki Zamoyskiego (1775- 1853), prezesa Senatu Królestwa Polskiego, z Zofią z Czartoryskich.
32/2022 (1409) 2022-08-10
Są pielgrzymi, którzy wyruszyli na pątniczy szlak na Jasną Górę, ale są i tacy, którzy przemierzają nasz region, kierując się do podlaskich miejsc świętych.

Najbardziej znane sanktuaria diecezji siedleckiej to m.in.: Kodeń, Leśna Podlaska, Wola Gułowska i Orchówek, gdzie wizerunki Matki Bożej są ukoronowane koronami papieskimi. Na mapie naszej diecezji są również miejsca mniej odwiedzane, np. Mariańskie Porzecze czy Mokobody, gdzie również gromadzą się pielgrzymi. Najliczniejsze pielgrzymki przybywają do Kodnia. Dawniej ciągnęły tłumy pielgrzymów z Podlasia, Chełmszczyzny, Wołynia, Podola, rdzennej Litwy i ze Żmudzi. Prawosławni, grekokatolicy, rzymscy katolicy wracali obdarowani łaskami. Wota i zapisy w księdze łask to znaki cudownych zdarzeń czy uzdrowień otrzymywanych przez orędownictwo Maryi. Świadectwa ich doznania składane są w wielu sanktuariach, np. w Leśnej Podlaskiej, gdzie do Matki Bożej od wieków przybywają pątnicy.
32/2022 (1409) 2022-08-10
Już po raz szósty Domowy Kościół z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach zorganizował pielgrzymkę rowerową. Tym razem Małgosia i Darek Lipińscy, inicjatorzy i głównodowodzący tych wypraw, wspierani przez ks. Łukasza Gomółkę, który podjął się duchowej opieki nad pielgrzymami, zaplanowali wyjazd do Wilna, do Matki Bożej Ostrobramskiej.

Na szlak wyruszyliśmy w niedzielę 31 lipca, po Mszy św. o 7.00. Już w homilii ks. Ł. Gomółka, nawiązując do Ewangelii, wskazał duchowy plan pielgrzymki, tj. znalezienie odpowiedzi na pytanie: „czy jestem bogata/bogaty przed Panem Bogiem?”. Przed naszym wyjazdem specjalnego błogosławieństwa 32-osobowej grupie udzielił proboszcz parafii ks. prałat Kazimierz Niemirka. Wcześniej zaznaczył, że wyznaczona trasa nie będzie drogą na skróty - ustalona została w taki sposób, byśmy mieli szansę ubogacić się, odwiedzając miejscowości związane z wielkimi postaciami Kościoła i miejsca kultu religijnego.