Diecezja
36/1464 2023-09-07
Św. Michał Archanioł całą swoją istotą objawia wielkość Boga i uczy wielbić Go zawsze - mówił ks. kan. Marek Kot w czasie nawiedzenia parafii Najświętszego Serca Jezusowego.

Peregrynacja figury archanioła trwała od 25 do 28 sierpnia. Wizerunek - ustawiony w te dni blisko głównego ołtarza - pochodzi z groty objawień we włoskim Gargano - uświęconego miejsca, gdzie anioł ukazał się czterokrotnie. Historię objawień przybliżył wiernym ks. Robert Ryndak ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła. To właśnie z inicjatywy księży michalitów w 2013 r. rozpoczęła się peregrynacja figury Posłańca nieba w Polsce.
36/1464 2023-09-07
W dawnym budynku gospodarczym należącym do parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny znaleziono ciekawe dokumenty z lat II wojny światowej.

Pozwalają m.in. poznać nieznaną dotąd część historii miasta z czasów okupacji hitlerowskiej. W otoczeniu żelechowskiego kościoła od kilku tygodni toczą się prace inwestycyjne. Budowa nowych garaży stopniowo posuwa się do przodu, ale pojawiła się też konieczność rozbiórki zniszczonego, nieużytkowanego budynku gospodarczego. Nikt nie spodziewał się, że na jego poddaszu może kryć się historyczna niespodzianka. Na płócienny worek wypełniony dokumentami natrafił proboszcz parafii ks. prałat Eugeniusz Filipiuk. O znalezisku został poinformowany lokalny miłośnik historii, członek Towarzystwa Historycznego Żelechów Jan Zduńczyk.
36/1464 2023-09-07
W tym roku mija 70 lat od intensyfikacji działań wymierzonych w Kościół katolicki.

Nawet śmierć Stalina nie zmieniła założeń polityki wyznaniowej komunistów polskich. Za pomocą terroru chciano zniszczyć niezależność ostatniej instytucji w Polsce chroniącej społeczeństwo przed całkowitą sowietyzacją. W styczniu 1953 r. w ramach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego utworzono XI Departament, który miał się zajmować walką z Kościołem. Kierowanie nową jednostką powierzono płk. Karolowi Więckowskiemu, oficerowi sowieckiemu. W tym samym miesiącu odbył się pokazowy proces księży kurii krakowskiej, który stanowił preludium do zmasowanego ataku na Kościół. W lutym, zaledwie dwa tygodnie po jego zakończeniu, ogłoszono dekret o „tworzeniu, obsadzaniu i znoszeniu duchownych stanowisk kościelnych”, który władzom państwowym dawał możliwość ingerowania w wewnętrzne sprawy Kościoła.
36/1464 2023-09-07
Rozmowa z ks. dr. Markiem Weresą z Biura Prasowego Diecezji Siedleckiej.

Pierwsza edycja szkolenia medialnego odbiła się w  naszej diecezji szerokim echem, potwierdzając, że - jeśli chodzi o komunikację w Kościele - przestrzeń internetu jest nieocenionym środkiem, ale ciągle niedocenianym…

Bez wątpienia tak. Internet daje dziś nam niespotykane dotąd w historii komunikacji możliwości w przekazie informacji. Jak wskazuje abp John P. Foley, wcześniejszy przewodniczący Papieskiej Rady ds. Komunikacji Społecznej, edukacyjnie i ewangelizacyjnie możliwości internetu nadają nowy wymiar klasycznej, teatralnej idei „Deus ex machina”.
36/1464 2023-09-07
Kultura, cywilizacja - wyprane z chrześcijańskiej antropologii, kryteriów dobra i zła, prawdy i kłamstwa - tracą punkt orientacyjny.

Najpierw jest kręcenie się wokół własnej osi niczym dziecięca zabawka (bąk) zwalniająca obroty, aż do całkowitego zatrzymania. A potem jest już tylko ostro w dół… W minionych tygodniach internet grzeje temat uszczypliwych wypowiedzi „księdza” Michała Woźnickiego. Dostało się Maryli Rodowicz (nazwał ją „spróchniałą matroną") i biegaczce Ewie Swobodzie (za tatuaże), wcześniej Beacie Kozidrak, Beatlesom, Tinie Turner itd. Regularnie obrywają też papież, hierarchia kościelna. Świadomie tytuł umieszczam w cudzysłowie, ponieważ mężczyzna, exsalezjanin, został suspendowany, oskarżony o schizmę i herezję, wydalony ze zgromadzenia i sądownie eksmitowany z klasztoru. Czyli księdzem, w świetle prawa, dawno już nie jest. Pod znakiem zapytania stoi także jego przynależność do Kościoła katolickiego.
36/1464 2023-09-07
Byli zwykłą rodziną, która podczas II wojny światowej dała dowód niezwykłego bohaterstwa i niezłomności. Wiktoria i Józef Ulmowie zdecydowali się przyjąć pod swój dach żydowskich uciekinierów.

Tę decyzję przypłacili życiem. 10 września odbędzie się ich beatyfikacja. Ulmowie wiedli spokojne życie we wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim, a dzisiejszym podkarpackim. Józef prowadził małe gospodarstwo rolne, Wiktoria zajmowała się domem. Mieli sześcioro dzieci: Stasię, Basię, Władzia, Frania, Antosia i Marysię.
36/1464 2023-09-07
Po wojnie, gdy w kulcie Bożego miłosierdzia zaczęto dopatrywać się herezji, „bitwę” o Faustynę można było stoczyć tylko dzięki temu, że spowiednik, ks. Michał Sopoćko, polecił jej pisać „Dzienniczek”.

Dziś to najpopularniejsza polska książka na świecie, najczęściej tłumaczona na języki obce. W wersji, którą dzisiaj znamy, pierwszy wiersz i notatka noszą datę: 28 lipca 1934 r. Jednak tak naprawdę s. Faustyna zaczęła pisać „Dzienniczek” w 1933 r. Dziś, 90 lat później, trudno zliczyć światowy nakład dzieła, który wyszedł spod ręki prostej zakonnicy drugiego chóru.
36/1464 2023-09-07
2 września w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin odbyła się III Diecezjalna Pielgrzymka Osób Zawierzonych Jezusowi przez ręce Maryi. Spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy i formacji.

Pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Oto Matka twoja”. Zgromadzonych powitali ks. Grzegorz Suwała, diecezjalny duszpasterz osób zawierzonych, oraz ks. kan. Jacek Nazaruk, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Parczewie. Konferencję wygłosił ks. Michał Gosk, wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej. W programie pielgrzymki były też świadectwo Pauliny i Jarosława Zaprzalskich, adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa. Zjazd zakończyła agapa.
36/1464 2023-09-07
Podstawowym zadaniem Kościoła, parafii jest bycie miejscem zbawienia dla wszystkich, którzy ją stanowią.

Parafia jest miejscem spotkania z Chrystusem - mówił bp Kazimierz Gurda podczas Mszy św. w sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich. W sobotę 2 września spotkali się tutaj członkowie rad duszpasterskich i ekonomicznych z parafii diecezji siedleckiej. Pielgrzymka była czasem szczególnej modlitwy w intencji parafii diecezji siedleckiej, wypraszania potrzebnych łask, aby nasze wspólnoty mogły jak najlepiej wypełnić misję, jaką zastawił im Jezus Chrystus. Przedstawiciele rad parafialnych mieli także okazję, aby lepiej poznać zadania, jakie mają do spełnienia w życiu Kościoła.
36/1464 2023-09-07
Ulmowie mogli powiedzieć, że są zbyt biedni, aby pomagać innym. Mogli usprawiedliwiać się, że nie wezmą pod swój dach Żydów, bo mają małe dzieci i to je chcą chronić najbardziej. Mogli mówić, iż się boją, że to ponad ich siły… mogli powiedzieć nie, bo mieli racjonalne argumenty. Trudno wskazać, kiedy w Piśmie Świętym, przy przypowieści […]