Rozmaitości
45/2016 (1114) 2016-11-08
Powołaniu Saloniku 50+ przyświecała myśl o zaktywizowaniu starszych mieszkańców gminy Piszczac. Inicjatywa padła na podatny grunt.

W czwartkowych spotkaniach bierze udział stałe grono osób żywo zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy tak w kwestii zdrowego żywienia, jak i nowinek literackich. W parze z hartowaniem ducha idzie myśl o… zdrowym ciele. Stąd wśród propozycji Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu są także zajęcia sportowe oraz bogaty program wycieczek krajoznawczych.
45/2016 (1114) 2016-11-08
W radzyńskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wykryto bardzo wysokie stężenie bakterii legionella. - Sytuacja epiedemiologiczna od 17 października mogła zagrażać życiu i zdrowiu pacjentów - taką informację przekazała Irmina Nikiel, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny z Lublina, i nakazała natychmiastowe działania naprawcze.

Placówka natychmiast zaczęła wcielać je życie. Jednocześnie wypisywano chorych do domu, nie przyjmując pacjentów i nie przeprowadzając zabiegów. Jak poinformował dyrektor SP ZOZ Marek Zawada, 31 października sytuacja została opanowana i wraca do normy.
45/2016 (1114) 2016-11-08
Kampania edukacyjna i informacyjna na temat szkodliwości palenia w piecach węglem oraz odpadami, a także możliwości dofinansowania przez miasto wymiany instalacji grzewczej - to pomysły siedleckiego samorządu na zmniejszenie emisji trujących pyłów.

Z przygotowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informacji o stanie środowiska na terenie miasta Siedlce wynika, że w mieście nie są przekroczone dopuszczalne poziomy skażenia środowiska. Problemem jest jednak konieczność wyeliminowania palenia w piecach węglem i plastikami, głównie w dzielnicach domów jednorodzinnych.
45/2016 (1114) 2016-11-08
W listopadzie mija pierwszy rok działalności Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. - Ten czas pokazał, że decyzja biskupa siedleckiego o powołaniu do istnienia tej instytucji była owocem działania Ducha Świętego, o czym świadczą zarówno fakty, jak i liczby - podkreśla ks. dr Tomasz Bieliński, dyrektor SNE.

Siedlecka SNE na dobre ruszyła rok temu. Jednak inicjatywy ewangelizacyjne były podejmowane od dawna. Przyświecał im zawsze jeden cel: głosząc kerygmat, doprowadzić adresatów do osobistego spotkania z żywym Zbawicielem.
45/2016 (1114) 2016-11-08
Dobiega końca Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Otwiera się przed nami nowe zadanie, nowa rzeczywistość duchowa. Zanim w nią wejdziemy, może warto jeszcze raz rzucić okiem na to, co za nami. Zebrać myśli na temat tego, co było przedmiotem naszej rocznej wewnętrznej pracy.

Papież Franciszek zasugerował, aby to, co przed 20 wiekami przybliżył nam sam Jezus, jeszcze raz ukazać wiernym współczesnego Kościoła. Chodzi o przedstawienie prawdziwego oblicza Ojca.
45/2016 (1114) 2016-11-08
3 listopada w sali widowiskowej Bialskiego Centrum Kultury odbyły się XI Zaduszki Artystyczne. Wspominano 12 osób związanych z bialską kulturą, które odeszły w tym roku.

Spotkanie zorganizowano pod hasłem: Ocalić od zapomnienia. Nie zabrakło nastrojowych utworów wokalnych i poetyckich. Podczas koncertu wspominano: Aleksandrę Wojewodę, Zofię Błachuciak, Ryszarda Szyszko, Bogusława Kaczyńskiego.
45/2016 (1114) 2016-11-08
Gościem 18 edycji Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami będzie wnuk słynnego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera - Arkady Paweł Fiedler, który opowie o swojej trzymiesięcznej podróży maluchem po Afryce. Spotkanie odbędzie się 21 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Ponad 16 tys. km - trasę wiodącą wzdłuż Afryki Wschodniej od Egiptu przez Sudan, Etiopię, Kenię, Ugandę, Rwandę, Tanzanię, Zambię, Botswanę, Namibię do Przylądka Dobrej Nadziei w Republice Południowej Afryki - przejechał fiatem 126 p, czyli poczciwym maluchem.
45/2016 (1114) 2016-11-08
Diecezja, do której należy miasto Usole Syberyjskie, jest największą na świecie - zajmuje 30 razy większą powierzchnię niż Polska. Bieda też tam jest niemała. Ile dzieci potrzebuje pomocy? Bóg raczy wiedzieć.

Już dwa lata pracuję na Syberii. Jest to teren misyjny. Ludzie przez ponad 70 lat żyli tu bez Boga. Nie było księży i żadnych nabożeństw, a cały system panujący w tym kraju był przeciwko Stwórcy. Więzy rodzinne są bardzo słabe. Ludzie często nie wiedzą, co to sakrament małżeństwa. Bardzo dużo matek samotnie wychowuje dzieci.
45/2016 (1114) 2016-11-08
Kończy się Rok Miłosierdzia, ale nie Boże miłosierdzie. Wielkie wydarzenia, które nam towarzyszyły w minionych miesiącach, słowa, jakie padły, a przede wszystkim poruszenia serca - w żaden sposób statystycznie nieweryfikowalne - to z jednej strony owoce czasu łaski, z drugiej: zaproszenie do podążania dalej wyznaczoną ścieżką. Mamy dużo do zrobienia.

Ogłaszając Rok Miłosierdzia, Ojciec Święty tak naprawdę nie powiedział niczego nowego. Z całą pewnością wydarzenie trudno zestawić ze słynnym Archimedesowym okrzykiem Eureka! - choć śledząc niektóre doniesienia medialne, czasem można było odnieść takie wrażenie. Prawda o Bogu miłosiernym od początku była bowiem filarem, na którym zostało oparte objawienie.
45/2016 (1114) 2016-11-08
Mimo wysiłków unitów spis powszechny 1897 r. został sfałszowany. Oficjalnie podano, że na południowym Podlasiu, w guberni siedleckiej mieszka 138 tys. prawosławnych, a opornych jest tylko 153. Po zakończeniu spisu władze pociągnęły aktywnych unitów do odpowiedzialności.

W czerwcu 1897 r. wtrącono do więzienia w Białej Podlaskiej 18 włościan. Jednego z nich Jana Rumowskiego podejrzewanego o agitację antyspisową trzymano w lochu o chlebie i wodzie. Szczególnie znęcano się nad unitami z gminy Bohukały. W sumie aresztowano tam 83 osoby, które oskarżono o bunt przeciwko wójtowi Sterniczukowi.