Historia
45/2018 (1217) 2018-11-07
Okazało się, że Polacy nie zdążyli szczelnie obsadzić linii Bugu. Grupa Operacyjna gen. Junga miała bronić tej linii od Mielnika do Gródka, GO płk. W. Przeździeckiego - od Gródka do Bużysk, GO gen. Kaliszka - od Bużysk do Mężenina, GO gen. Kosteckiego - od Niemirowa do Bubla, GO gen. Konarzewskiego - od Wygody do Pratulina i Grupa Poleska gen. Sikorskiego - od Pratulina do Murawca.

Wszystkie te grupy operacyjne wchodziły w skład 4 armii gen. Skierskiego, która po odwrocie znad Berezyny była bardzo osłabiona i liczyła tylko ok. 12 tys. żołnierzy. Przeciwko sobie miała 16 armię bolszewicką liczącą ok. 33 tys. żołnierzy i składająca się z pięciu dywizji. Słusznie stwierdził gen. Jung w rozkazie wydanym do swych żołnierzy: „Bug jest ostatnią przeszkodą naturalną na drodze do Warszawy”. 1 sierpnia wchodząca w skład sowieckiej 17 dywizji strzeleckiej 51 brygada strzelecka (151 i 152 pułk. strzel.) w rejonie Niemirowa sforsowała Bug, bez trudu odrzucając polskie osłabione kompanie marszowe 22 i 37 pułk piechoty. Rano tego dnia inna sowiecka brygada - 50 z 16 armii (149 i 150 ps.) - uchwyciła nieuszkodzony most na Bugu pod Mielnikiem, którego Polacy przez niedopatrzenie nie zniszczyli po przejściu swojej II BP Leg. Czerwonoarmiści przeszli na lewy brzeg rzeki i zajęli Zabórze.
45/2018 (1217) 2018-11-07
29 października w Szkole Podstawowej im. Unitów Podlaskich w Olszance odbył się uroczysty apel poświęcony 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poprzedzony dwudniową wystawą pamiątek historycznych.

Uroczystość była podsumowaniem finansowanego przez ministerstwo edukacji Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021, w którym szkoła wzięła udział. Dyrektor Wojciech Wawryniuk przywitał przybyłych gości i otworzył uroczystość wieńczącą projekt, a uczniowie najstarszych klas w sugestywny sposób streścili historię polskiej pieśni patriotycznej. Następnie uwagę zgromadzonych przykuły wiersze przy akompaniamencie muzyki F. Chopina. Po chwili refleksji zaproszony na uroczystość Waldemar Kosieradzki wspominał, jak tworzyło się Muzeum Historii i Tradycji. Opowiedział także o działaniach oddziału mjr. Stefana Wyrzykowskiego ps. Zenon. Dzięki staraniom W. Kosieradzkiego powstał nie tylko film o akcjach zbrojnych oddziału „Zenona”, lecz została również zorganizowana wystawa opisująca szlak bojowy oddziału partyzanckiego 34 pułku piechoty Armii Krajowej 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty AK, którym dowodził.
45/2018 (1217) 2018-11-07
Czym różnią się bohaterowie od świętych? Ci pierwsi zatrzymują uwagę na sobie, a święci są przezroczyści. Oni pokazują na Pana Boga, zdając się mówić: „To w Nim tkwi moja siła” - przekonywał ks. Paweł Siedlanowski podczas czuwania ze świętymi, które odbyło się w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych w parafii pw. Bożego Ciała.

Na przekór światowym modom ferującym nam krzykliwy halloween coraz więcej osób chce doświadczyć obcowania ze świętymi, którzy są najlepszym dowodem, że możliwe jest piękne życie – nie kończące się pustką i ciemnością, ale wiecznym szczęściem. Dlatego już po raz drugi parafia Bożego Ciała w Siedlcach zorganizowała „Adorację ze świętymi”. Odbyła się ona w ostatni dzień października, bo - jak podkreślają posługujący w tej parafii kapłani - to idealny czas na promocję świętości. Spotkanie zainaugurowała procesja, w której przebrane za świętych i błogosławionych dzieci wniosły relikwie. Następnie rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem proboszcza ks. kan. Stanisława Wojteczuka. Przy ołtarzu towarzyszyli mu: ks. prał. Mieczysław Głowacki, rektor siedleckiego seminarium duchownego ks. kan. Piotr Paćkowski, ks. kan. Paweł Kindracki, ks. Paweł Siedlanowski i ks. Dariusz Ostałowski.