Rozmaitości
Sługa Pana
46/2008 (698) 2008-12-03

Sługa Pana

Od 29 czerwca br. przeżywamy w Kościele Rok św. Pawła, ogłoszony przez papieża Benedykta XVI i związany z dwutysięczną rocznicą urodzin Apostoła Narodów. Będzie on trwał do 29 czerwca 2009 roku. W tym jubileuszowym czasie podejmowane są różnorodne inicjatywy mające na celu pełniejsze poznanie osoby i działalności niezwykłego – rodem z Tarsu w Cylicji – sługi Jezusa Chrystusa: sługi przeznaczonego do głoszenia Ewangelii Bożej (Rz 1,1).
Filozofia, czyli umiłowanie mądrości
46/2008 (698) 2008-11-12

Filozofia, czyli umiłowanie mądrości

Od kilku już lat w ramach debaty o systemie edukacyjnym w Polsce toczy się dyskusja o przywróceniu w szkolnictwie polskim nauczania kilku przedmiotów, które obecne były w dawnej szkole, a zniknęły w ramach swoistej walki z „przeżytkami przeszłości”. Wymienia się wśród nich zwłaszcza filozofię, logikę i łacinę.
46/2008 (698) 2008-11-12
Pogoń wygrywa i umacnia się w czołówce, a Mazovia czyni to po raz pierwszy na wyjeździe. Obok tych wygranych porażka Zrywu i klęska Podlasia.
46/2008 (698) 2008-11-12
Być może w Państwa sąsiedztwie mieszkają osoby głuchoniewidome, które wymagają specjalistycznej pomocy i rehabilitacji. Takim ludziom bezpłatnie pomaga warszawskie Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG).
46/2008 (698) 2008-11-12
4 listopada w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury odbyły się I Łosickie Zaduszki Poetyckie, zorganizowane przez ŁDK oraz parafię Trójcy Świętej.
46/2008 (698) 2008-11-12
50. Zaduszki Jazzowe były jazzowe tylko po części. Czy to dowód na wszechstronność wykonawców, czy schlebianie publiczności?
46/2008 (698) 2008-11-12
Pertraktacje między konfederatami a królem Augustem II trwały jeszcze na początku 1717 r. Wielką rolę odgrywał w nich mediator cara Piotra I książę Grigorij Dołgoruki, który skarżył się, że nic nie rozumie z traktatu napisanego w Węgrowie po łacinie.
46/2008 (698) 2008-11-12
Kiedy parę lat temu, na jakimś spotkaniu, jeden z jego uczestników twierdził z uporem, że niedługo kreowaniem rzeczywistości zajmą się telewizja i Internet, uznaliśmy, że powinien iść już do domu. Ale on się uparł i do rana powtarzał te, naszym zdaniem, brednie, że nie tyle bomby, co media zdominują świat.
46/2008 (698) 2008-11-12
- Ostatnie dni gehenny ks. Jerzego Popiełuszki układają się niczym stacje Męki Pańskiej. Narasta napięcie i zagrożenie związane z finalizowaniem operacji MSW względem niego. Ksiądz przechodzi kolejne stadia swojej ostatniej drogi zakończonej męczeńską śmiercią - mówił podczas otwarcia wystawy w ryckim kościele prokurator Andrzej Witkowski, prowadzący w latach 1990-91 i 2001-4 śledztwo w sprawie zabójstwa kapelana „Solidarności”.