Aktualności
Śladami historii

Śladami historii

Kolejne miejscowości z terenu gminy mają swoje monografie. W sierpniu ubiegłego roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z Warszawy złożyła projekt na opracowanie i wydanie książki „Michałów. Śladami zapomnianej historii”, a Poleski Park Narodowy - projekt na wydanie monografii „Wola Wereszczyńska - Zawadówka - Babsk. Śladami zapomnianej historii”.

Autorem obydwu książek jest Adam Panasiuk. Wnioski o przyznanie pomocy pozytywnie przeszły weryfikacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, czego następstwem były podpisane umowy o przyznaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po intensywnych ponadrocznych pracach książki ujrzały światło dzienne. Promocja obydwu opozycji odbyła się pod koniec września w Urszulinie i w Zawadówce. Monografia o Woli Wereszczyńskiej, Zawadówce i Babsku znajduje się w sprzedaży w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego. Ponadto obydwie pozycje znalazły się w większości bibliotek mieszczących się na obszarze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

MLS