Diecezja
Źródło: T
Źródło: T

Wdzięczni za służbę

Nie da się wycenić wkładu służb pożarniczych w ratowanie życia i mienia. Niebezpieczna codzienność strażackiej służby dowodzi, że ten uroczysty dzień staje się swoistym hołdem wdzięczności za waszą opiekę - mówił podczas jubileuszowej uroczystości ks. kan. Krzysztof Czyrka.

Dla mieszkańców Zalesia i zaproszonych gości 1 maja był wyjątkowym świętem. Od powołania tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej minęło 90 lat. Z tej okazji organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Można było posłuchać ludowych utworów w wykonaniu kapeli Kłoczewiacy, a wieczorem zatańczyć na zabawie wraz z zespołem Lavers. Głównym punktem uroczystości była Msza św. i przekazanie sztandaru.

Zgromadzonych strażaków, mieszkańców wsi i okolic przywitali prowadzący: występująca w roli gospodarza Małgorzata Gral i Paweł Piecyk – komendant OSP w Zalesiu.

Przed wejściem do remizy stał nakryty białym obrusem ołtarz, a przy nim rozłożony nowy sztandar zaleskiej OSP. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Krzysztof Czyrka, proboszcz parafii w Rykach. Mszę św. koncelebrowali: pochodzący z Zalesia ks. prof. Adam Kalbarczyk, prodziekan wydziału teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz ks. kan. Bogdan Kozioł, proboszcz parafii Leopoldów, a zarazem jeden z kapelanów OSP.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą służbę. Spieszycie z pomocą wszędzie tam, gdzie jawi się cierpienie, gdzie jest ogień, woda, wypadki drogowe czy inne nieszczęścia. Wyrażamy wam za to szczere uznanie – mówił podczas kazania ks. kan. B. Kozioł. Kaznodzieja przypomniał też etos i główne wyzwania strażackiej służby. – By nazywać się strażakiem, należy być człowiekiem odpowiedzialnym. Dziś potrzeba nam dobrych, prostolinijnych, odważnych druhów, którzy są stróżami dobra i jego budowniczymi – dodał.

Kapłan zwrócił również uwagę na wartość remizy w życiu wsi i OSP. – Powinna być ona miejscem otwartym i ośrodkiem prawowiernych postaw. Ma współpracować w tym zakresie z Kościołem i szkołą.

Poświęcenie i przekazanie sztandaru

Po zakończeniu Mszy św. ks. kan. K. Czyrka odmówił modlitwę, po której nastąpiło poświęcenie sztandaru. Dokonali tego wszyscy trzej celebransi, po czym każdy z osobna pokłonem oddał honor rozłożonej chorągwi.

Wyczekiwanym przez druhów momentem kulminacyjnym było faktyczne przekazanie sztandaru jednostce. Zanim to nastąpiło, dla dopełnienia formalności odczytano uroczysty akt przekazania chorągwi wystosowany przez Mariana Starownika – prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Lublinie. Kolejną ceremonią było wbicie „gwoździ honorowych” w drzewce sztandaru. Dokonywali tego fundatorzy. Nowa strażacka chorągiew otrzymała także złote odznaki za zasługi dla pożarnictwa nadane decyzją Waldemara Pawlaka – prezesa Zarządu Głównego Związku OSP. Po tych wszystkich czynnościach komendant miejscowej OSP P. Piecyk odebrał sztandar swojej jednostki. Uroczystego wręczenia dokonał Stanisław Jagiełło – prezes Zarządu Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach – w towarzystwie burmistrza Jarosława Żaczka.

Główne obchody 90-lecia OSP zakończyła uroczystość uhonorowania zasłużonych strażaków. Wielu z nich zostało odznaczonych złotymi i srebrnymi medalami, natomiast Waldemar Walasek za długoletnią służbę otrzymał pamiątkową statuetkę.

Tomasz Kępka