Region
13/2018 (1185) 2018-03-28
Spadła liczba najbardziej dokuczliwych przestępstw. Za to założono więcej Niebieskich Kart - wynika z danych policji. - Powodem nie jest wzrost przemocy, ale większego zaufania do naszych służb - uspokajał podinsp. Andrzej Dziewulski, komendant miejski policji.

Podczas marcowej sesji rady miasta przedstawiono informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Siedlec w 2017 r. Z dokumentu wynika, że spada liczba przestępstw - w ubiegłym roku było ich 1377, a w 2016 r. - 1423. Mniej o 30% jest kradzieży, a o 28% - rozbojów. Z kolei o 100% wzrosła liczba wypadków drogowych i kolizji: w 2017 r. doszło do 52 zdarzeń. Rok wcześniej było ich 26. Policjanci prewencji i ruchu drogowego zanotowali w całym 2017 r. prawie 26 tys. wykroczeń. Zdaniem komendanta policji nie ma w mieście szczególnych stref zagrożenia. - Średnio dziennie mamy 42,5 interwencji. To bardzo dużo. Mniej jest zdarzeń nocnych - od trzech do pięciu - przyznał podinsp. A. Dziewulski.
13/2018 (1185) 2018-03-28
Reumatoidalne zapalenie stawów niekoniecznie musi skończyć się operacją. Rozwiązaniem problemów może być radiosynowektomia.

Radiosynowektomia, czy inaczej synowektomia radioizotopowa, to bezpieczna i skuteczna metoda miejscowego leczenia nieinfekcyjnych stanów zapalnych w obrębie stawów, występujących m.in. w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) i łuszczycy. Ta terapia to metoda leczenia z zakresu procedur medycyny nuklearnej. Polega na wykorzystaniu radiofarmaceutyków, czyli leków zawierających odpowiedni radioizotop, które emitują promieniowanie beta. Radiofarmaceutyki podawane są bezpośrednio do stawu w postaci zastrzyku.
13/2018 (1185) 2018-03-28
W hodowli ziemniaka główny nacisk kładzie się na uzyskanie odmian jadalnych o krótkim okresie wegetacji. Najbardziej opłacalna jest produkcja ziemniaków na wczesny zbiór.

Aktualnie w Polsce jest zarejestrowanych blisko 100 odmian ziemniaka, w tym ponad 50 jadalnych i 20 skrobiowych o odmiennym genotypie oraz zróżnicowanych możliwościach plonowania oraz odmiennych cechach jakościowych i odpornościowych. W sektorze odmian jadalnych dominuje niemiecka Vineta. Kolejne miejsca zajmują polskie odmiany: Denar, Lord i Tajfun. W segmencie skrobiowych czołowe miejsce od wielu lat zajmują odmiany polskie: Skawa, Kuba, Glada, Jasia i Hinga. W programach hodowlanych główny nacisk kładzie się na uzyskanie odmian jadalnych o krótkim okresie wegetacji; drugi ważny kierunek to hodowla odmian przydatnych do mycia i pakowania.
13/2018 (1185) 2018-03-28
Przez kard. Stefana Wyszyńskiego nazwany Bożym człowiekiem, przez wiernych zamieszkałych w Siedlcach i w diecezji - „Ojcem ubogich”, a przez księży „Papą” - tymi słowami w przeddzień 50 rocznicy śmierci bp. Ignacego Świrskiego, 24 marca w siedleckiej katedrze bp Kazimierz Gurda rozpoczął proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny.

W Eucharystii, której przewodniczył bp K. Gurda, uczestniczyli wierni świeccy, kapłani z diecezji siedleckiej, drohiczyńskiej i białostockiej, również ci, którzy otrzymali święcenia kapłańskie z rąk nowego sługi Bożego. Ponadto obecni byli członkowie rodziny bp. I. Świrskiego oraz zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr „Jedność” pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które prowadziły dom biskupa. Licznie obecni byli również uczestnicy diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży. Dziękując im za obecność, bp K. Gurda prosił Boga o błogosławieństwo dla młodzieży w trwaniu przy Chrystusie.
13/2018 (1185) 2018-03-28
Rozmowa z ks. Krzysztofem Kralką SAC, dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, założycielem wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, autorem książki „Szkoła rozeznania duchowego”

Musimy pamiętać, że są trzy podstawowe głosy, które podpowiadają nam w życiu. Po pierwsze, to głos Boży, głos dobrego ducha, który chce kierować naszym życiem właśnie ku zbawieniu. Drugi to głos złego ducha, który jest przeciwny i robi wszystko, żeby człowiek był potępiony. Jest jeszcze nasz głos, ludzki, czyli nasze pożądliwości, pragnienia, różnego rodzaju popędy. Człowiek musi nauczyć się rozróżniać, kto mu w danym momencie podpowiada, kto jest inspiracją do myśli, które przychodzą. Do tego dochodzi szereg reguł rozeznawania duchów, tego, kto mi podpowiada. Święci, mistycy, wielcy ludzie Kościoła pozostawili nam jako dziedzictwo owoc tych swoich odkryć duchowych w postaci różnych reguł rozeznawania - chociażby słynne reguły badania duchów św. Ignacego Loyoli.
13/2018 (1185) 2018-03-28
Zmęczenie, ból, samotność, cisza i wiele kilometrów przemyśleń oraz zmagań z własnymi słabościami. Już po raz drugi 23 marca wyruszyła z Siedlec Ekstremalna Droga Krzyżowa. Ta piątkowo- sobotnia noc była dla wielu szczególnym spotkaniem z samym sobą i Bogiem.

EDK rozpoczęła się Mszą św. o 20.30 w siedleckiej parafii pw. bł. Męczenników Podlaskich. Eucharystii przewodniczył proboszcz ks. dr Jacek Szostakiewicz. W kazaniu ks. Mariusz Zaniewicz, wicedyrektor wydziału duszpasterskiego kurii w Siedlcach, podkreślił, że krzyż to nie tylko symbol, ale rzeczywistość. - Jest w nim ból, miłość, cierpienie, odrzucenie, wyszydzenie, zmaganie. Po prostu ja. Odgadnąć krzyż, to tak naprawdę odkryć siebie: kim jestem, dokąd zmierzam, dlaczego doświadczyłem takiej, a nie innej historii życia, czemu niosę w swoim sercu takie, a nie inne blizny i zranienia itd.
13/2018 (1185) 2018-03-28
Rozmowa z Markiem Zarembą, dietoterapeutą, specjalistą medycyny komórkowej, terapeutą I stopnia medycyny św. Hildegardy, autorem wielu publikacji na temat zdrowego odżywiania.

Odmawianie sobie słodyczy może być dla wielu z nas wielkim cierpieniem. Jednak weryfikacją postu jest zawsze poziom uwolnienia od uzależnień. Jeżeli wracam stale do przejadania się i ciągle stosuję drakońskie diety, to mój post jest prawdopodobnie improwizacją. Ten prawdziwy - boli, wszczepiając na nowo w nasze życie cnotę umiarkowania. Dlatego cotygodniowa praktyka postu jest lepsza niż nawet 40 dni wyrzeczeń raz w roku. Warto jednak podkreślić, iż dla kogoś wielkim poświęceniem może być rezygnacja z ulubionej kawy, słodyczy lub internetu. Współczesny post stał się pewną karykaturą, kolejną dietą. Tymczasem bar sałatkowy nie uzdrowi Kościoła. Post musi być blisko ziarna, blisko chleba i wody.
13/2018 (1185) 2018-03-28
W poniedziałek 19 marca uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie po raz 28 obchodzili tradycyjne „Józefinki”. Tegoroczne święto patrona szkoły było wyjątkowe, gdyż wpisało się w jubileusz placówki oraz 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się Mszą św. w kolegiacie Przemienienia Pańskiego, następnie złożono kwiaty pod kamieniem marsz. J. Piłsudskiego na miejscowym skwerze oraz odśpiewano hymn szkoły. Dalsza część spotkania przebiegała w budynku placówki przy ul. Długiej. - 19 marca 2018 r. zapisze się najpiękniejszą kartą w historii naszej szkoły. Święto jej patrona, tradycyjne „Józefinki”, obchodzimy w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i w roku jubileuszu 100-lecia naszej szkoły. To doniosłe wydarzenie dla młodzieży, rodziców, nauczycieli i pracowników. Święto patrona podsumowuje pewien etap rozwoju naszej placówki i pokazuje, jakie wartości są ważne dla szkolnej społeczności - mówiła w części oficjalnej uroczystości dyrektor szkoły Joanna Ostrowska.
13/2018 (1185) 2018-03-28
We włodawskich lasach był widziany ryś. W środku dnia w rejonie Hańska strażnicy leśni zobaczyli zwierzę przy ruchliwej drodze.
13/2018 (1185) 2018-03-28
Od 1 maja 1917 r. bialskim inspektorem etapowym był gen. Albert von Waldersee. Jego poczynania cechowała szczególnie antypolska działalność. Był bezwzględny w ściąganiu kontyngentów. 14 sierpnia nakazał chłopom, aby przekazali ¼ zbioru zbóż najlepszej jakości w stanie suchym i czystym.

Podjął on na szeroką skalę inwigilację środowiska ziemiańskiego, inteligencji i duchowieństwa rzymskokatolickiego, czego rezultatem były liczne zatrzymania na Podlasiu. W połowie 1917 r. aresztowano pod zarzutem prowadzenia polskiej agitacji ks. Łudwika Bernatta z Białej Podlaskiej, komendanta OSP Franciszka Hajkowskiego i Wroczyńskiego - właściciela majątku Wólka Nosowska. Podczas rewizji w domu Wroczyńskiego żandarmi znaleźli brudnopis skargi do Tymczasowej Rady Stanu z opisem nadużyć władz okupacyjnych. F. Hajkowski oprócz pracy w OSP i POW pełnił rolę nauczyciela w Czuryłach.