Aktualności
14/2022 (1391) 2022-04-07
Duże zmiany czekają świetlicę wiejską w Pruszynie oraz Centrum Kultury w Łaskarzewie. Obydwa budynki przejdą termomodernizację. Pomogą środki z UE.
14/2022 (1391) 2022-04-06
Rozmowa z ks. dr. Łukaszem Celińskim, kierownikiem referatu liturgicznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Tegoroczny Wielki Tydzień będziemy przeżywać bez obostrzeń pandemicznych, ale w obliczu wojny u naszych sąsiadów, niejednokrotnie z uchodźcami w naszych domach - ta perspektywa zmieni postrzeganie tych dni?

Święta Paschalne to czas, który przekazuje nam bardzo głęboką tajemnicę Boga i odkupienia. Chrystus objawia swoją moc w tym, że właśnie poprzez cierpienie i tajemnicę śmierci poprowadzi nas do życia. Zatem w sytuacji zderzenia z cierpieniem konkretnego człowieka odpowiedzią może być tajemnica niezawinionego cierpienia Jezusa. W przeciwieństwie do kogoś, kto buntuje się wobec cierpienia, chrześcijanin może je przyjąć dzięki wierze, że w to cierpienie wchodzi Chrystus ze swoim zwycięstwem.
14/2022 (1391) 2022-04-06
W marcu rozpoczęły się prace związane z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Łuniew. W ramach inwestycji powstaje m.in. ponad 750 m wodociągu, z którego popłynie woda z ujęcia w Halasach.
14/2022 (1391) 2022-04-06
Droga krzyżowa prowadząca przez kilka miejscowości parafii św. Małgorzaty w Ulanie-Majoracie w Wielkim Poście daje okazję do kontemplacji męki Pańskiej w plenerze.
14/2022 (1391) 2022-04-06
Dziękujemy, że razem z innymi kapłanami pochodzącymi z tej parafii śp. ks. Romuald budował silny Kościół naszego prezbiterium siedleckiego oparty na mocnej wierze w działanie bł. Męczenników z Pratulina - podkreślił bp Grzegorz Suchodolski w homilii podczas Mszy pogrzebowej.

Proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Wilczyskach ks. kan. Romuald Pawluczuk zmarł 24 marca po długiej chorobie. Przeżył 64 lata, w tym prawie 38 lat w kapłaństwie. 30 marca swego proboszcza pożegnali jego parafianie. Mszy św. żałobnej w Wilczyskach przewodniczył biskup drohiczyński Piotr Sawczuk. W czwartek 31 marca w parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie odbyły się uroczystości pogrzebowe. Zmarłego żegnało liczne grono księży, rodzina na czele z mamą Kazimierą, jak też parafianie z Pratulina, Wilczysk i innych wspólnot, w których posługiwał. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp G. Suchodolski.
14/2022 (1391) 2022-04-06
Muzeum Regionalne w Łukowie od lat uczy malować pisanki. - Nie podążamy jednak za modą, ale staramy się kultywować tradycje ziemi łukowskiej - podkreśla Edyta Sak, twórczyni ludowa, która od dawna prowadzi warsztaty, podczas których chętni uczą się zdobienia wielkanocnych jaj.

W kulturze chrześcijańskiej jajko jest symbolem życia. To prawda. Ale malowania pisanek nie wymyślili chrześcijanie. Początki tego zwyczaju historycy dostrzegli już na terenie sumeryjskiej Mezopotamii. Był on także obecny w Cesarstwie Rzymskim czy w Egipcie. Do Europy tradycja ta przywędrowała dzięki Persom. Na ziemiach polskich pierwsze pisanki powstały w X w. Odkryto je na opolskim Ostrówku. Początkowo pełniły ważną rolę w kulturze ludowej. Były symbolem zdrowia, miłości i życia. Zabezpieczały także przed złem. Dopiero później, wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, zaczęto je kojarzyć z Wielkanocą i zmartwychwstaniem Pańskim.
14/2022 (1391) 2022-04-06
Przygotowania i udział w misterium to rodzaj wielkanocnej katechezy - zaznacza czuwający nad realizacją sztuki ks. Grzegorz Bindziuk, wikariusz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej.

Świętowanie Niedzieli Palmowej w kościele w Korytnicy Łaskarzewskiej rozpocznie o 9.30 inscenizacja wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. O 15.00 zostanie wystawione Misterium Męki Pańskiej. Organizatorem wydarzenia, obok parafii św. Bartłomieja Apostoła, jest Parafialne Muzeum Ziemi Trojanowskiej. W poprzednich latach w okresie Wielkiego Postu organizowano Ekstremalną Drogę Krzyżową. Misterium przedstawione zostanie po raz pierwszy. - Do przedsięwzięcia zgłosiło się ponad 100 osób, większość to odtwórcy ról - wyjaśnia Beata Różowicz-Bociankiewicz, kustosz muzeum. - To ludzie z takich miejscowości, jak: Korytnica, Wola Korycka, Trojanów, Damianów, Dudki czy Kozice, z różnych środowisk, np. z kół gospodyń wiejskich, są ministranci, schola parafialna, przedszkolaki.
14/2022 (1391) 2022-04-06
Do syberyjskiego piekła zabrali go bez brewiarza i sutanny. Mimo że uczynili go anonimowym robotnikiem i niewolnikiem, nie zdołali odebrać wiary i kapłańskiego serca. Piętnastoletnią gehenną zniszczyli ciało, ale nie ducha.

Ks. Jan Żuk pochodził z Wileńszczyzny. Osiemnaście ostatnich lat swego życia spędził w naszej diecezji, posługując w Żeszczynce i Rossoszu. Ci, którzy go znali, często mówili o nim: męczennik. Śledząc jego historię, trudno nie zauważyć, że nieustannie towarzyszyła mu Boża Opatrzność i opieka Matki Bożej. Ks. Jan urodził się 13 kwietnia 1897 r. we wsi Maciuki. Pochodził z ubogiej rodziny utrzymującej się z rolnictwa. Miał czworo rodzeństwa. Był pojętny, ale rodziców nie stać było na jego edukację. Na szczęście z pomocą przyszła zamożna pani Snarska, która finansowała naukę zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin. Dzięki niej przyszły kapłan uczył się w gimnazjum w Dzisnie. W 1916 r. wstąpił do seminarium duchownego w Petersburgu. Po wybuchu rewolucji październikowej przeniósł się do Wilna.
14/2022 (1391) 2022-04-06
W rozważaniach historycznych, szczególnie na łamach lokalnych mediów i w opracowaniach autorstwa regionalistów, w odniesieniu do naszego regionu bardzo często pojawia się określenie „Podlasie”.

Gdzież jest to Podlasie obecnie? Stolicą województwa podlaskiego jest teraz Białystok, ale w końcu XIX w. funkcjonowało też woj. podlaskie ze stolicą w Siedlcach. Mamy też Bielsk Podlaski w obecnym woj. podlaskim, a Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, Komarówkę Podlaską czy wreszcie Białą Podlaską w woj. lubelskim. Z kolei Sokołów Podlaski jest w granicach województwa mazowieckiego. Dochodzi do takich pozornych paradoksów jak opis martyrologii unitów podlaskich w Ostrowie... Lubelskim. Jeszcze nie tak dawno wojewódzkie Siedlce toczyły cichą walkę z również wojewódzką Białą Podlaską o miano stolicy Podlasia, w skład którego wchodził np. Mińsk... Mazowiecki.