Region
8/2017 (1129) 2017-02-22
Już 3 tys. mieszkań zostało podłączonych do szybkiego internetu światłowodowego, a do 2018 r. sieć ma dotrzeć do 80% gospodarstw domowych - to efekt porozumienia podpisanego pomiędzy miastem a firmą Orange Polska.

Cel umowy to rozwój społeczeństwa informacyjnego i zwiększenie dostępności do infrastruktury światłowodowej.
8/2017 (1129) 2017-02-22
Czy ta myśl, natchnienie pochodzi od Boga? A może to tylko ubrana w piękne szaty namiętność, wystrojone w altruistyczną powłokę moje ja? Jak zdobyć pewność? W którą stronę pójść, by się boleśnie nie rozczarować? To dylematy, przed którymi staje wielu dobrych, pobożnych chrześcijan, szczerze kochających Boga i ludzi. Konsekwencje złej odpowiedzi mogą zaważyć na całym życiu.

Wiara nie jest i nie może być naiwnością. Dlatego szuka zrozumienia. - Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których unosi się duch ludzki ku kontemplacji prawdy - pisał św. Jan Paweł II.
8/2017 (1129) 2017-02-22
Witamy w KSM - takie hasło przyświecało młodym zrzeszonym w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży podczas szkolenia pierwszego stopnia zorganizowanego w Siedlcach.

W dniach 10-12 lutego do Katolickiego Zespołu Edukacyjnego przy ul. Sokołowskiej w Siedlcach przyjechało ponad 80 osób chcących dowiedzieć się nieco więcej o swojej wspólnocie.
8/2017 (1129) 2017-02-22
W sobotę, 11 lutego, w kościele Świętej Trójcy odbyło się spotkanie modlitewne pt. „Nadzieja zawieść nie może”. Było ono połączone z uwielbieniem Boga w Najświętszym Sakramencie.

Wydarzenie zainaugurowała Msza św., której przewodniczył ks. Artur Stefaniak, wikariusz terespolskiej parafii.
8/2017 (1129) 2017-02-22
17 stycznia w parafii Narodzenia NMP uroczyście pożegnano śp. ks. kan. Wojciecha Burkata. W pogrzebie wzięło udział kilkudziesięciu księży i wielu dawnych parafian zmarłego kapłana.

Liturgii pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy naszej diecezji Piotr Sawczuk.
8/2017 (1129) 2017-02-22
Rozmowa z ks. dr. Markiem Dziewieckim, członkiem Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski

. 26 lutego rozpoczyna się 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Dlaczego tak istotna jest dzisiaj promocja modlitwy i sama modlitwa o trzeźwość? Warto modlić się o wszystko, co dobre, a trzeźwość jest dobrem wyjątkowo cennym. Bez niej nie jesteśmy w stanie żyć w wolności dzieci Bożych. Nietrzeźwość prowadzi do dramatów osobistych i rodzinnych, do poważnego osłabienia narodu i państwa. Gdy się modlimy, wtedy otwieramy siebie i bliźnich na łaskę i pomoc Boga.
8/2017 (1129) 2017-02-22
Kilka miesięcy temu wśród nazwisk wyczytanych podczas apelu poległych w telewizyjnym reportażu usłyszał pseudonim dowódcy: Puszczyk. Przed oczami stanął mu obraz sprzed lat: wraz z innymi żołnierzami przeczesuje porośnięte krzakami łąki. Zgodnie z wydanym w środku nocy rozkazem szukają „bandziorów”.

Jak to życie szybko przeleciało - dziwi się Eugeniusz Antoniuk z Horodyszcza, rocznik 1932, z nostalgią właściwą ludziom, którym wiek i bagaż życiowych doświadczeń służy. To znaczy uczy ocenić i docenić tę drogę, którą przyszło przebyć.
8/2017 (1129) 2017-02-22
1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W swych myślach, a także w sercach zachowajmy tych, którzy stojąc na straconych pozycjach, zmagali się z sowieckim reżimem. Walczyli i ginęli za wolność przyszłych pokoleń. Cześć ich pamięci!

W maju 1945 r. zakończyła się II wojna światowa. Zaprzestanie walk nie oznaczało jednak całkowitego ustabilizowania sytuacji i nadejścia pokoju. Na podstawie decyzji podjętych w lutym podczas konferencji w Jałcie Europa Środkowo-Wschodnia znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. W praktyce oznaczało to nową okupację tych terenów.
8/2017 (1129) 2017-02-22
Cel powstania domu od początku był jasno określony! Inicjatorom przyświecało pragnienie objęcia opieką sierot i dzieci niepełnosprawnych, jak też samotnych matek znajdujących się w trudnej sytuacji.

Nieprzypadkowa w tym kontekście jest również nazwa placówki. Upamiętnia ona tragizm dzieci Zamojszczyzny, a przy tym bohaterstwo kolejarzy i siedlczan ratujących je z hitlerowskich transportów zimą 1943 r.
8/2017 (1129) 2017-02-22
9 lutego 1904 r. rozpoczęła się wojna rosyjsko-japońska. Już 26 lutego na najbardziej uczęszczanych ulicach Siedlec rozkolportowano antyrządowe odezwy przeciwko tej wojnie, m.in.: „Precz z wojną!”, „Boże dopomóż Japonii!”.

Kolportowali je członkowie PPS z inicjatywy towarzysza „Jana” czyli dr. Feliksa Sachsa.