Historia
9/2023 (1437) 2023-03-02
Rozmowa z dr. Wiesławem Charczukiem, historykiem, nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

Pojęcia: żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni weszły do obiegu dopiero w latach 90. Czy po ponad 30 latach możemy powiedzieć, że już wiemy wszystko o najliczniejszej antykomunistycznej grupie konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, czy wciąż udaje się docierać do nowych informacji dotyczących partyzantów działających zwłaszcza na terenie Podlasia i Mazowsza?

Pojawiają się pamiętniki, wspomnienia rodzin chcących upamiętnić swoich ojców, synów, którzy trwali w strukturach podziemia antykomunistycznego po 1944 r.
10/2023 (1438) 2023-03-02
Pracę nad rozprawą doktorską o pobożności ludowej na południowym Podlasiu przerywała Dominikowi Zimnemu choroba.

- Pisanie doktoratu było w mojej sytuacji szkołą cierpliwości i pokory. Ale tego samego uczy przecież niepełnosprawność - mówi pan Dominik. - Nie jestem rodowitym Podlasianinem - zaznacza na wstępie Dominik Zimny z miejscowości Bubel-Łukowiska pod Janowem Podlaskim z uwagą, że w gruncie rzeczy ten brak zakorzenienia pomógł mu zarówno w pisaniu pracy licencjackiej, magisterskiej, jak i doktorskiej. Temat każdej ściśle powiązany był z miejscem, gdzie żyje od 18 lat. - Urodziłem się w 1979 r. w Kaliszu. Od szóstego roku życia chorowałem na cukrzycę. Po 34 latach, w trakcie pisania doktoratu, wysiadły mi nerki. Ratunkiem był przeszczep, który przeszedłem w 2021 r.
9/2023 (1437) 2023-03-02
W niedzielę 19 lutego w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchenkach odbyła się wyjątkowa uroczystość, w której uczestniczyli parafianie i członkowie rodziny Onufrego Hawryluka, unity z Korczówki.

W czasie Mszy św. celebrowanej przez proboszcza parafii ks. Tadeusza Turyka wspominano heroiczną postać unity w setną rocznicę jego śmierci. Onufry Hawryluk był gnębiony przez carskich urzędników i wojaków za obronę wiary i odmowę przejścia na prawosławie. Za swoje niezłomne przekonania wiele lat spędził w aresztach i więzieniach carskich. Dzięki staraniom hr. Zamojskiego rodzinie udało się wydobyć z więziennych lochów półżywego Onufra - tak nazywali go bliscy. Mimo cierpień nie odstąpił od swojej wiary, za co trafił jeszcze raz do więzienia carskiego na terenie dzisiejszej Białorusi.
10/2023 (1438) 2023-03-02
Tegoroczna nowenna przed uroczystością św. Józefa rozpocznie się w sobotę 11 marca. W kolejnych dniach  będą zawierzane Bogu przez wstawiennictwo patrona poszczególne dekanaty naszej diecezji.

Idźcie do Józefa! - powtarzane od dziesięcioleci słowa zachęty do uczestnictwa w marcowym nabożeństwie przyniosły plon. Każdego roku przez dziewięć dni poprzedzających uroczystość św. Józefa parafianie oraz pielgrzymi przybywający do sanktuarium z diecezji i spoza jej granic gromadzą się przed ołtarzem z piękną figurą patrona, ufni w moc jego wstawiennictwa u Boga. „Św. Józef nie zawiedzie!” - powtarzają, a wyrazem ich wiary są składane na kartkach i odczytywane w kolejnych dniach nowenny prośby.
9/2023 (1437) 2023-03-02
„W krzyżu miłości nauka” – śpiewamy w czasie Wielkiego Postu. Tyle że od wypowiedzenia słów do przyjęcia ich za motto życia droga daleka. Bo nikt z nas nie chce cierpieć. I niewielu jest chętnych, by stawać w roli Cyrenejczyka. O pokusie krzyczenia z bólu w obliczu cierpienia, choroby i śmierci, jak uczynił to Hiob – […]