Region
Źródło: ARCH
Źródło: ARCH

Zielone światło dla inwestycji

Firmy będą mogły swobodniej się rozwijać, a pracę znajdzie w nich nawet kilkaset osób. Agencja Rozwoju Przemysłu przekazała inwestorom z terenu powiatu ryckiego decyzje wspierające ich działalność biznesową.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Europark Wisłosan”, w której skład wchodzą Ryki, Dęblin i okolice, systematycznie zapełnia się przedsiębiorcami. Na początku kwietnia poszerzyła się o kolejne dwie firmy planujące ulokować tu swoje zakłady produkcyjne lub centra badawczo-rozwojowe. Pierwsza to Technobeton z Lublina, a druga - Norgpol z Warszawy. Firma Technobenton jest już znana w okolicy za sprawą wybudowanego ponad dziesięć lat temu w Stężycy zakładu produkcyjnego. Spółka zajmuje się produkcją na szeroką skalę sprężonego betonu. Tym razem postanowiła wprowadzić na rynek nowe, dotąd nie wytwarzane produkty. Zakład planuje uruchomić na terenie powiatu ryckiego linię technologiczną i oprogramowanie niezbędne do produkcji dźwigara strunobetonowego. W ramach zadania na terenie Stężycy powstanie również centrum badawczo-rozwojowe.

Z kolei Norgpol to nowa na lokalnym rynku firma zajmująca się produkcją wysokiej jakości materiałów dla przemysłu. W Rykach powstanie zakład zajmujący się wprowadzaniem na rynek nowych produktów. W ramach inwestycji spółka zakupi maszyny i urządzenia do produkcji szkła oraz wdroży innowacyjne rozwiązania technologii laminowania szkła żywicą. Rozbudowany zostanie również kompleks centrum badawczo-rozwojowego, by mógł spełniać wymogi związane z nową skalą i zakresem produkcji.

 

Słabsze regiony zyskują

W ostatnich latach obszar całej TSSE rozwija się prężnie. Od początku funkcjonowania ustawy o wspieraniu nowych inwestycji agencja zarządzająca obszarem wydała dziewięć decyzji o wsparciu i siedem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorcy utworzyli na tym terenie projekty inwestycyjne o wartości przekraczającej 443 mln zł. Tym samym na rynku pojawiło się także 760 nowych miejsc pracy.

Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej obszarów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie. To założenie udaje się zrealizować przy wykorzystaniu istniejących walorów inwestycyjnych oraz rozwoju więzi kooperacyjnych w samej strefie i jej bezpośrednim otoczeniu. Dziś aktywnie działa tu 149 przedsiębiorców, którzy reprezentują różne branże, m.in. przetwórstwo aluminium, farmaceutyki, szkło gospodarcze, elektronikę, produkcję materiałów budowlanych, meble i przemysł poligraficzny. Przez 22 lata działalności strefy firmy zainwestowały w niej 8,4 mld zł i zatrudniły ponad 24 tysiące pracowników.

Tomasz Kępka