Kultura
Ołtarz główny doczeka się renowacji
39/2023 (1467) 2023-09-27

Ołtarz główny doczeka się renowacji

Do końca roku mają zakończyć się prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Bożej Pocieszenia w kościele św. Jana Jałmużnika w Orchówku.

Płótno przedstawiające Maryję z Dzieciątkiem przywieźli do Orchówka augustianie w 1610 r. Obraz namalowany na płótnie przez nieznanego malarza pod koniec XVI lub na początku XVII w. był otaczany czcią przez miejscową ludność. Najstarsza zachowana wzmianka na ten temat znajduje się w akcie powizytacyjnym o. Jakuba Carthei z 1661 r. Współcześnie przybywa tu wielu pielgrzymów, otrzymując od Matki Bożej Pocieszenia liczne łaski. O renowacji ołtarza głównego, gdzie znajduje się łaskami słynący obraz, o. J. Romanek OFM Cap., kustosz sanktuarium i gwardian Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, myślał już na początku swojej posługi w orchowskiej parafii.
Cykliści zmagali się na leśnych trasach
39/2023 (1467) 2023-09-27

Cykliści zmagali się na leśnych trasach

23 września ponad 80 zawodników wystartowało w maratonie kolarskim Piękny Wschód Gravel-Rykowisko zorganizowanym przez Parczewską Grupę Rowerową.

Rykowisko to pierwsze zawody w ramach cyklu „Piękny Wschód” w formule „gravel”, tj. na drogach gruntowych i szutrowych. Zawodnicy mieli do pokonania dwie trasy do wyboru: 160 i 60 km. Start i meta zlokalizowane były w Nadleśnictwie Parczew w Sosnowicy Dworze. Trasa maratonu przebiegała przez tereny Nadleśnictwa Parczew oraz Poleskiego Parku Narodowego. Rowerzyści mieli kilka miejsc trudniejszych, m.in. w Wólce Wytyckiej, gdzie zmagali się z wąską kładką na rowie, stromym zejściem i podejściem na wał. Następnie, na 60 kilometrze przejeżdżali przez piaszczystą drogę Lejno-Zienki, a potem, na końcu wału przeciwpowodziowego, przed mostem kolejowym, utrudnieniem była zarośnięta wysoką trawą ścieżka.
38/2023 (1466) 2023-09-19
Festiwal Trzech Kultur we Włodawie to szansa na prowadzenie dialogu między trzema wyznaniami i kulturami, które wciąż inspirują.

Sztandarowa impreza powiatu przyciągająca do nadbużańskiego miasteczka turystów i osoby spragnione kultury odbyła się w dniach 15-17 września. Organizator festiwalu, tj. dyrekcja i pracownicy Muzeum-Zespołu Synagogalnego, zapewnili bogaty program artystyczny i edukacyjny. Obok koncertów, warsztatów, spektakli odbył się jarmark, były zabawy dla dzieci i animacje na Szlaku Trzech Kultur. Przez trzy dni można było podziwiać też instalację świetlną na deptaku i uliczne animacje, zwiedzić kościół św. Ludwika i klasztor oo. paulinów wraz z wystawą zbiorów, a także miasto wraz z przewodnikiem.
35/2023 (1463) 2023-08-30
W przysłowiach ludowych zawarte są zarówno prognozy meteorologiczne, jak i rady dotyczące rozpoczynania lub kończenia prac gospodarskich.

Zalecenia te zazwyczaj związane są z imionami popularnych świętych Kościoła katolickiego. Dziś wiele zwyczajów i przysłów zostało zapomnianych, ale niektóre z nich pozostały w pamięci mieszkańców starszego pokolenia. Okres letni i prace żniwne zamykał dzień św. Bartłomieja (24 sierpnia). Od tego momentu rozpoczynano przygotowania do jesiennych zajęć polowych, zbioru chmielu i miodobrania. W tym dniu przepowiadano pogodę i przyszłoroczny urodzaj. Utrwaliły to liczne przysłowia, np. „Św. Bartłomiej żniwa przytłumi” czy „Po św. Bartłomieju pełno golizny w polach”.
35/2023 (1463) 2023-08-30
26 i 27 sierpnia w parafii św. Ludwika we Włodawie trwał Jarmark Pauliński. Były koncerty, konkursy, gry, zabawy i poczęstunek z ogrodowej kuchni.

Rozpoczęto spacerem i grą terenową „Szlakiem włodawskim”. Następnie w klasztorze oo. paulinów odbyła się sesja naukowa z udziałem wykładowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mówiono m.in. o właścicielach dóbr włodawskich i fundatorach miejscowych paulinów. O pradziejach Włodawy i okolic prelekcję wygłosił dr hab. Jerzy Libera, o życiu codziennym ludności chłopskiej na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych opowiadała dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel.
35/2023 (1463) 2023-08-30
Kontrole w parkach miejskich, nakładanie mandatów karnych na rowerzystów czy blokad na koła za złe parkowanie - z tym zwykle kojarzą się strażnicy miejscy.

Jednak często są wzywani do dość nietypowych interwencji, bo - jak twierdzą - w ich pracy nie ma czegoś takiego jak rutyna. Od 26 lat 29 sierpnia w Polsce obchodzony jest Dzień Straży Gminnej, inaczej nazywany Dniem Straży Miejskiej. Święto to ustanowiono na pamiątkę uchwalenia w 1997 r. ustawy określającej zasady jej działania. Straż miejska powstała w Polsce w 1991 r. Początkowo nosiła różne nazwy, np. policja municypalna, jednak po zmianie przepisów w 1997 r. zakazano jej używania.
34/2023 (1462) 2023-08-22
Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie znalazł się w gronie dziewięciu muzeów z całej Polski objętych umową między Rzeczpospolitą Polską a Izraelem o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży z Izraela.

W czerwcu 2022 r. Izrael wstrzymał przyjazdy żydowskiej młodzieży do naszego kraju, skarżąc się na złą współpracę. Podczas gdy co roku Polskę odwiedzało ok. 40 tys. młodych Izraelczyków, w 2022 r. liczba ta wyniosła 7 tys. osób. Yair Lapid, ówczesny minister spraw zagranicznych Izraela, zarzucił Polsce próbę cenzury treści przekazywanych izraelskiej młodzieży, m.in. wiedzy nt. kolaboracji polskich obywateli z niemieckim okupantem.
34/2023 (1462) 2023-08-22
Założeniem działań strażników rybackich jest ograniczenie nielegalnego połowu ryb i troska o środowisko naturalne.

Działająca na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód Społeczna Straż Rybacka w okresie letnim przeprowadza szereg akcji kontrolnych. Mogą sprawdzać dokumenty uprawniające do połowu, masę i gatunki odłowionych ryb, odebrać nieuprawnionemu wędkarzowi ryby i przedmioty służące do ich połowu. W przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa wzywa policję lub PSR. Akcje kontrolne to „robota niewdzięczna”, twierdzi Dariusz Łagowski, komendant SSR koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Woli Uhruskiej w pow. włodawskim.
33/2023 (1461) 2023-08-16
„Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo, to mało…” - uczył św. Brat Albert.

Spuściznę założyciela realizują m.in. członkowie Towarzystwa Pomocy jego imienia. Koło w Kąkolewnicy świętowało 20 rocznicę powstania. Swój jubileusz Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Kąkolewnicy obchodziło 5 sierpnia. Działalność koła ukierunkowana jest na wparcie osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Kąkolewnicki oddział funkcjonuje od 2003 r. i jest jedynym kołem Towarzystwa działającym na terenie powiatu radzyńskiego. Założycielem oraz pierwszym prezesem koła w Kąkolewnicy był śp. Henryk Woch. Obecnie oddziałem kieruje Danuta Wiśniewska, a jego wiceprezesem jest Andrzej Cap.
32/2023 (1460) 2023-08-09
Istotny jest moment osobistego spotkania z Bogiem, który dokonuje się we wspólnocie. Nasza wiara jest wiarą spotkania - mówi moderator rekolekcji ks. Marek Weresa.

W Domu Rekolekcyjnym w Bobrownikach odbywały się rekolekcje ewangelizacyjne Domowego Kościoła. W ćwiczeniach duchowych uczestniczyło 16 małżeństw, łącznie 76 osób. Zgodnie z zamysłem ks. Franciszka Blachnickiego rekolekcje ewangelizacyjne opierają się na kilku spotkaniach. - Uczestnicy odnoszą do swojego życia ewangeliczne spotkania Jezusa z Nikodemem, Samarytanką, jawnogrzesznicą i chromym. Słowa poszczególnych fragmentów Pisma Świętego rozważane są przez cały dzień: podczas jutrzni, w czasie dzielenia się w grupach, są czytane na Eucharystii.