Historia
8/2008 (660) 2008-02-20
9 listopada 1666 r. rozpoczął obrady kolejny sejm. Jego marszałkiem obrano starostę z Liwu Marcina Oborskiego. Właściciel Białej M. K. Radziwiłł wyruszył na tę sesję z żoną, jednak zachorowała ona w drodze i musiano się zatrzymać na dłuższy postój w Mordach.
7/2008 (657) 2008-02-13
23 maja 1665 r. Jerzy Lubomirski wkroczył na Ruś, rozpoczynając wojnę domową. Biskup krakowski informował M. Prażmowskiego, biskupa w Janowie Podlaskim i kanclerza, że ma on już 13000 żołnierzy i zwolenników.
6/2008 (658) 2008-02-06
12 marca 1665 r. rozpoczęły się obrady sejmu. Marszałkiem obrano Jana Chrapowickiego - chorążego smoleńskiego, byłego administratora majątków na Podlasiu. Już 28 marca sejm został zerwany przez stronnika Jerzego Lubomirskiego.
5/2008 (657) 2008-01-30
W 1662 r. bp M. Prażmowski zdecydował się przeprowadzić wizytację niektórych parafii diecezji łuckiej. Wiadomo, że wizyta odbyła się w Międzyrzecu Podlaskim. Od stycznia do czerwca 1663 r. toczyły się sprawy procesowe B. Radziwiłła o dobra podlaskie w Trybunale Lubelskim.
3/2008 (655) 2008-01-16
Sejm zakończył obrady 18 lipca 1661 r. Uchwalono podatki, ale niewystarczające, powołano komisję do oszacowania szkód żołnierskich na Podlasiu, ale sejm odrzucił projekt elekcji vivente rege.
2/2008 (654) 2008-01-09
6 stycznia 1661 r. Mikołaj Prażmowski, kanclerz wielki koronny rekonizowany na biskupa łuckiego w Janowie Podlaskim, pisał do Stefana Czarnieckiego: „trzeba bardzo, abyś był na sejmie, abyś nam dopomógł do wyprowadzenia inpublicum tej materyji, która jest teraz in optime u nas”.
1/2008 (653) 2008-01-02
24 maja 1660 r. odbyła się w Warszawie pod przewodnictwem króla Jana Kazimierza kolejna narada wojenna, poprzedzająca konwokację szlachty i senatorów. Stefan Czarniecki ociągał się z przyjazdem, w obawie przed opuszczeniem wojska, gdy niebezpieczeństwo ze wschodu ciągle jeszcze mogło zagrażać, ale ostatecznie przybył na tę naradę z Kozierad.