Kościół
48/2016 (1117) 2016-11-30
Powiedz, moja Matko, że gdybym popełniła wszystkie możliwe zbrodnie, nie zmniejszyłoby to mojej ufności; czuję, że ten ogrom zniewag byłby jak kropla wody wrzucona w płonący żar - pisała kilkanaście dni przed śmiercią św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Te słowa są wyrazem jej wiary w wielką moc Bożego miłosierdzia i przebaczenia.

Jestem grzesznikiem. Wśród wielu słów, jakie możemy wypowiadać na swój temat, te zawsze i na pewno będą prawdziwe. I nie chodzi tu o wtrącanie kogokolwiek w poczucie winy, tylko o stanięcie w prawdzie. Miłosierdzie Boże i jego działanie nie polega na udawaniu, że grzechu nie ma, ale na jego uleczeniu. A żeby uleczyć ranę, trzeba mieć odwagę pokazać ją lekarzowi.
48/2016 (1117) 2016-11-30
Niedziela musi być niedzielą - dniem świątecznym, wyjątkowym. A Adwent - prawdziwym czasem oczekiwania, którego wyjątkowość podkreśli nie tylko obdarowanie dzieci słodkościami w formie kalendarza adwentowego, ale udział w roratach, wspólna modlitwa, kolacja przy wieńcu adwentowym.

Na publikację poświęconą rytuałom w katolickim domu pani Grażyna trafiła dwa lata temu przypadkiem. Z racji kolejnych urodzin chciała obdarować swoją nastoletnią córkę srebrnym łańcuszkiem, zajrzała więc do sklepu z dewocjonaliami. Płacąc za biżuterię, przejrzała jakiś kalendarz, tomik poezji religijnej, w końcu - zaintrygowana tytułem - sięgnęła po książkę.
48/2016 (1117) 2016-11-30
Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, tworzenie sprzyjających warunków do powstawania miejsc pracy oraz większa elastyczność w działaniach urzędów - to zmiany w przepisach, które zapowiedział Stanisław Szwed, wiceminister pracy i polityki społecznej, inaugurując 23 listopada działalność Siedleckiego Forum Rynku Pracy.

Nowo powstała platforma ma pozwolić na ściślejszą współpracę między powiatowym urzędem pracy a przedsiębiorcami w celu dopasowania działań i projektów do potrzeb pracodawców. - To bardzo ważna inicjatywa. Sprawy związane z rynkiem pracy, bezrobociem i nowymi zadaniami, przed którymi stoi nasz resort; to ważne kwestie. Przedsiębiorstwo i pracownik to najważniejsze ogniwa gospodarki, które chcemy wspierać - stwierdził S. Szwed.
48/2016 (1117) 2016-11-30
W piątek, 25 listopada, w krakowskich Sukiennicach - po trwającej kilka miesięcy renowacji - udostępniono publiczności Ekstazę św. Franciszka, jeden z najcenniejszych obrazów przechowywanych w polskich zbiorach. Ten jedyny w Polsce obraz El Greca znajduje się w posiadaniu Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.

Powodem przeprowadzenia po czterdziestu latach kolejnej konserwacji obrazu były niekorzystne zmiany w jego stanie zachowania. Nieuniknione procesy starzenia się materiałów - co podkreślają konserwatorzy - spowodowały, iż efekty naprawdę dobrej konserwacji sprzed ponad 40 lat stały się zbyt widoczne i zakłóciły estetyczny odbiór dzieła.
48/2016 (1117) 2016-11-30
Już po raz osiemnasty odbył się w Terespolu Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej. Gwiazdą wieczoru, a jednocześnie jurorem był aktor i bard Lech Dyblik.

Do konkursu zgłosiło się 18 uczestników nie tylko z powiatu bialskiego, ale także z całego kraju. Poziom wykonawców, co podkreśliła komisja, był niezwykle wysoki. Każdy z artystów zaprezentował się w dwóch utworach. Pojawiały się aranżacje klasyków rodzimej poezji, m.in.: Andrzeja Zauchy, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Adama Asnyka, Wojciecha Młynarskiego, Marka Grechuty czy Czesława Niemena. Kilku wokalistów zaprezentowało własne kompozycje.
48/2016 (1117) 2016-11-30
Miasto rozbudowuje system monitoringu ulicznego. Nowe kamery umieszczono: na pl. Potockiego k. starostwa - urządzenie obejmie ul. Ostrowiecką do Banku Spółdzielczego i Chomiczewskiego do urzędu pracy.
48/2016 (1117) 2016-11-30
26 listopada w sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa odbyła się IX sesja plenarna II Synodu Diecezji Siedleckiej. W spotkaniu wzięli udział biskupi - Kazimierz Gurda i Piotr Sawczuk.

Sesja rozpoczęła się od wspólnej modlitwy, którą poprowadził ks. kan. Jan Babik, kanclerz kurii siedleckiej. Jako pierwszy zaprezentowany został schemat przygotowany przez podkomisję ds. duszpasterstwa młodzieży. Założenia omówił ks. kan. Wojciech Hackiewicz. Wskazywał, że troska Kościoła o ludzi młodych nie może być przypadkowa i chaotyczna.
48/2016 (1117) 2016-11-30
Rozmowa z ks. Mateuszem Czubakiem, kapelanem Zakładu Karnego w Siedlcach

W więzieniu czuję się bezpieczniej niż na ulicy (śmiech). Funkcjonariusze, wychowawcy i sami osadzeni są dla mnie bardzo uprzejmi i życzliwi. Podczas pierwszych spotkań ze skazanymi myślałem sobie w duchu: Bracie, coś ty zrobił, że tutaj jesteś. Masz tyle talentów, ciekawych pomysłów, fajnie się z tobą rozmawia…. Ale po pewnym czasie zacząłem też stawiać sobie inne pytanie: Co zrobiła twoja rodzina, co my zrobiliśmy jako Kościół, społeczeństwo, żeby cię tutaj nie było?.
48/2016 (1117) 2016-11-30
Święto przeżywane wspólnie w rodzinie to czas, który pragniemy przeżyć w jedności i harmonii z bliskimi. Podskórnie czujemy, że - zwłaszcza w tym okresie - nie chcemy być sami, tylko z tymi, którzy są dla nas ważni i których kochamy.

Jednak tym, co zdaje się przeszkadzać nam w przeżywaniu świąt w pokoju serca, jest prawda o naszych relacjach. Nierzadko brakuje w nich przebaczenia tego, co sprawia ból, rodząc nieprzyjemne uczucia. To one w konsekwencji powodują, że trudno jest nam uwierzyć, iż święta mogą być udane.
48/2016 (1117) 2016-11-30
Przy al. 550-lecia w Sokołowie Podlaskim powstała baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Stacjonujący w niej śmigłowiec zapewni szybsze dotarcie do ofiar wypadków drogowych i sprawniejszy transport poszkodowanych do szpitala.

Stacjonujący w sokołowskiej bazie śmigłowiec wypełni jedną z białych plam na mapie zasięgu LPR, uzupełniając maszyny operujące z Warszawy, Białegostoku i Lublina. Śmigłowiec będzie miał w zasięgu część drogi krajowej nr 2 Warszawa - Terespol i spory odcinek trasy nr 8 Warszawa - Białystok.