Historia
27/2019 (1250) 2019-07-03
W niedzielę 30 czerwca w Jeziorach upamiętniono żołnierzy 34 pp. AK „Zenona” - mjr. Stefana Wyrzykowskiego.

Obchody rocznicy bitwy pod Jeziorami rozpoczęły się od złożenia wieńców pod pomnikiem pomordowanych Polaków - ofiar egzekucji z 1944 r. Uroczystości rozpoczęła polowa Msza św. w intencji poległych w II wojnie światowej sprawowana przez ks. Sebastiana Mućkę, wikariusza parafii św. Zygmunta w Łosicach. Oprawę muzyczną zapewnił chór „Adoramus”. Wokół ołtarza przed pomnikiem w Jeziorach zebrało się wielu mieszkańców powiatu łosickiego, siedleckiego, bialskiego oraz rodzin żołnierzy „Zenona”. To drugie obchody, w których nie uczestniczyli żołnierze będący uczestnikami bitwy. Ostatni z nich - mjr Tadeusz Sobieszczak ps. Dudek i kapitan Ryszard Zaremba ps. Sawa - odeszli na wieczną wartę w 2018 r. W uroczystości wzięła udział Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji pod komendą Andrzeja Nowaka. Ich przemarsz przez Jeziory jak zawsze pozostawił niezapomniane wrażenie. Obecni byli również: minister cyfryzacji Marek Zagórski, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. Jarosław Gromadziński, wojskowy komendant uzupełnień Warszawa Praga ppłk Andrzej Kosieradzki, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Magdalena Sałata, samorządowcy, radni powiatu i gmin, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.
12/2019 (1235) 2019-03-20
14 marca w świetlicy wiejskiej w Huszlewie odbył się gminny etap Olimpiady wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym, przedsiębiorczości i ekologii.

- To już tradycja - przyznaje Michał Soszyński, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łosicach. - Co roku na terenie gmin powiatu łosickiego w swoich działaniach mamy organizację olimpiad gminnych i powiatowej. Ta atrakcyjna forma szkolenia popularyzuje wiedzę oraz integruje i aktywizuje społeczność wiejską kobiet. Szeroki jest zakres wiedzy, którą muszą wykazać się uczestniczki olimpiady. Dotyczy ona m.in.: zdrowej żywności, agroturystyki, ekologii, ogrodnictwa, sadownictwa, kwiaciarstwa, przetwórstwa i przechowywania żywności, estetyki gospodarstw, przedsiębiorczości oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - dodaje M. Soszyński. Wiedzę sprawdziło 55 pań z terenu gminy Huszlew. Uczestniczki olimpiady pisały test zawierający 40 pytań. Najlepsza okazała się Joanna Olesiejuk, uzyskując maksymalną ilość punktów. Drugie miejsce zajęła Alina Odnoczko, a trzecie - Krystyna Osiej. Wszystkie laureatki są mieszkankami Huszlewa.
51-52/2018 (1223) 2018-12-20
W sali konferencyjnej łosickiego starostwa odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.
49/2018 (1221) 2018-12-07
Łosiccy radni spotkali się na drugiej sesji. Wybrali wiceprzewodniczącą rady powiatu łosickiego i zarząd powiatu. Ustalono też wysokość diet i pensję starosty.
47/2018 (1219) 2018-11-23
Otwarcia sesji dokonała radna senior Wanda Frączek. Po złożeniu ślubowania przez nowych radnych przystąpiono do wyboru przewodniczącego.
45/2018 (1217) 2018-11-07
29 października w Szkole Podstawowej im. Unitów Podlaskich w Olszance odbył się uroczysty apel poświęcony 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poprzedzony dwudniową wystawą pamiątek historycznych.

Uroczystość była podsumowaniem finansowanego przez ministerstwo edukacji Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021, w którym szkoła wzięła udział. Dyrektor Wojciech Wawryniuk przywitał przybyłych gości i otworzył uroczystość wieńczącą projekt, a uczniowie najstarszych klas w sugestywny sposób streścili historię polskiej pieśni patriotycznej. Następnie uwagę zgromadzonych przykuły wiersze przy akompaniamencie muzyki F. Chopina. Po chwili refleksji zaproszony na uroczystość Waldemar Kosieradzki wspominał, jak tworzyło się Muzeum Historii i Tradycji. Opowiedział także o działaniach oddziału mjr. Stefana Wyrzykowskiego ps. Zenon. Dzięki staraniom W. Kosieradzkiego powstał nie tylko film o akcjach zbrojnych oddziału „Zenona”, lecz została również zorganizowana wystawa opisująca szlak bojowy oddziału partyzanckiego 34 pułku piechoty Armii Krajowej 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty AK, którym dowodził.
35/2018 (1207) 2018-09-03
9 września w Łosicach odbędą się dożynki powiatowe. Impreza rozpocznie się od Mszy św. o 12.00 w kościele pw. św. Zygmunta Króla, gdzie poświęcone zostaną wieńce dożynkowe.
35/2018 (1207) 2018-09-03
Burmistrz Łosic, Łosicki Dom Kultury oraz filia Biblioteki Pedagogicznej im. Haliny Radlińskiej w Siedlcach zapraszają 6 września do Narodowego Czytania.
35/2018 (1207) 2018-08-29
23 sierpnia w sali Łosickiego Domu Kultury odbył się koncert „Mazowsze w sercu Niepodległej” przygotowany z okazji 100-lecia niepodległości i 20-lecia samorządu województwa mazowieckiego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie.

Podczas spotkania Iwona Wyjastyk, p.o. dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, podkreśliła, że 1919 r. był ważnym okresem dla Polaków. - To czas wolności, w którym zostały przywrócone godność i prawa. Muzyka, jaka wówczas powstawała, była wyrazem bólu, tęsknoty, złości, ale również miłości, szczęścia i wiary. Dzięki tym utworom możemy dziś wrócić do przeszłości, zadumać się nad nią, spróbować zrozumieć, czym jest Polska i jak się zmieniała, a także kim jesteśmy my - powiedziała. Koncert uczcił nie tylko odzyskanie niepodległości przez Polskę, ale też 20 lat dynamicznie rozwijającego się województwa mazowieckiego, o czym przypomniały dyrektor siedleckiej delegatury urzędu marszałkowskiego Magdalena Sałata oraz starosta łosicki Bożena Niedzielak.
28/2018 (1200) 2018-07-17
Parafia Najświętszego Zbawiciela zaprasza na odpust ku czci św. Jakuba Apostoła. Suma odpustowa zostanie odprawiona 25 lipca, o 12.00.