Opinie
4/2023 (1432) 2023-01-25
Świat wydaje się być zdestabilizowany, dlatego tak ważne jest, aby mieć oparcie w stabilnej strukturze, a taką bez wątpienia jest Kościół, który daje poczucie bezpieczeństwa - mówił o. Leonard Bielecki.

Goszcząc w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach, zainaugurował cykl comiesięcznych spotkań „Przekroczyć siebie”. Celem projektu organizowanego m.in. przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej jest formacja ludzi wierzących oraz wspieranie wciąż poszukujących i stawiających pytania dotyczące istoty ludzkiej, sensu istnienia świata i człowieka oraz miejsca Kościoła w życiu człowieka. L. Bielecki, franciszkanin, katecheta i dziennikarz, a od 2008 r. współprowadzący wideoblog „Bez sloganu”, podczas spotkania starał się odpowiedzieć nad pytanie: „Kim jesteś człowieku i dokąd zmierzasz?”.
4/2023 (1432) 2023-01-25
Ślubowały czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Swoje życie zdecydowały się poświęcić na wyłączność Bogu. Dziś mają swoje święto - Dzień Życia Konsekrowanego. Co mówią o swoim powołaniu?

Powołanie jest dla mnie drogą do nieba, bez względu na to, jaki jego rodzaj wybrał dla nas Pan Jezus. W moim przypadku to życie konsekrowane. To moja droga i plan „A” Pana Boga. Choć dla mnie wcale nie było to takie oczywiste. Od dziecka tańczyłam, m.in. w siedleckiej Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ, miałam chłopaka. To on namówił mnie do wstąpienia do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. I choć wiara zawsze była dla mnie bardzo ważna, dopiero w tej wspólnocie doświadczyłam żywego Kościoła. Pod koniec drugiej klasy liceum, na zjeździe młodzieży oblackiej „Niniwa” w Iławie, jeden z ojców powiedział podczas konferencji: „Możesz go bardzo kochać, ale nagle czujesz, że to nie jest to”.
4/2023 (1432) 2023-01-25
W niedzielę 22 stycznia uroczyście poświęcono krzyż misyjny oraz pomnik Pamięci Powstańców Łukowian.

W parafii Przemienienia Pańskiego zgromadzili się duchowni, przedstawiciele miasta, władz samorządowych, mieszkańcy oraz poczty sztandarowe. Uroczystość przygotowali proboszcz parafii ks. kan. Jerzy Cąkała oraz miasto Łuków i Łukowski Ośrodek Kultury. O oprawę muzyczną zadbała łukowska orkiestra dęta pod batutą Tadeusza Bochmana. Wybór daty nie był przypadkowy, ponieważ tego dnia minęło dokładnie 160 lat od wybuchu powstania styczniowego, zaś mieszkańcy ziemi łukowskiej czynnie brali udział w tym zrywie narodowowyzwoleńczym, a nazwisko ks. Stanisława Brzóski, wikariusza parafii Przemieniania Pańskiego, na trwałe zapisało się w historii Polski.
4/2023 (1432) 2023-01-25
Lokatorzy w skardze skierowanej do Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej domagają się sprawdzenia wodomierzy, które, ich zdaniem, są wadliwe.

Spółdzielnia odpowiada, że nie może zorganizować spotkania, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, bo przesłane pismo jest anonimowe. Przypomnijmy: mieszkańców bloków należących do SSM zaskoczyła wysokość rachunków z rozliczeniem wody za ostatni kwartał. Niedopłaty sięgają od kilkuset do ponad 1 tys. zł. Rekordzista musi uiścić ponad 1,6 tys. zł. Lokatorzy kwestionują dokładność wskazań wodomierzy oraz rzetelność wyliczeń. Prezes spółdzielni Michał Golik tłumaczy, że część rozbieżności bierze się z błędnej interpretacji składników rachunku oraz wzrostu cen ciepła dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne do podgrzania wody.
4/2023 (1432) 2023-01-24
Rozmowa z ks. dr. Markiem Weresą z Biura Prasowego Diecezji Siedleckiej.

W sobotę 4 lutego Centrum Charytatywno-Duszpasterskie w Siedlcach będzie miejscem szkolenia medialnego organizowanego przez Biuro Prasowe Diecezji Siedleckiej we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim. Skąd pomysł tej inicjatywy?

Pomysł ma tak naprawdę kilka źródeł. Zaczynając od początku - ewangeliczne wezwanie: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” jest stałem wezwaniem dla nas, ludzi wiary, abyśmy włączyli się w misję głoszenia Ewangelii. Dziś musi dokonywać się to także na kontynencie cyfrowym.
4/2023 (1432) 2023-01-24
W niedzielę 5 lutego odbędzie się Pielgrzymka Amazonek do Matki Bożej Kodeńskiej. Rozpoczęcie dorocznego spotkania planowane jest na 10.00.
4/2023 (1432) 2023-01-24
Rozmowa z Markiem Pietrasiem, dyrektorem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Demokracja to ustrój zakładający udział obywateli w rządzeniu krajem. Jednak od jakiegoś czasu niektóre społeczeństwa demokratyczne twierdzą, że wcale nie mają wpływu na to, co dzieje się w ich kraju. W Polsce również dość często słychać takie głosy…

Pamiętajmy o tym, że demokracja to proces związany ze sprawowaniem władzy i pewnym rodzajem kultury politycznej, która dotyczy i rządzących, i tych, którzy w tych systemach demokratycznych uczestniczą.
4/2023 (1432) 2023-01-24
Chciałbym doczekać takiego momentu, kiedy zebrany na moim koncercie tłum śpiewa napisane przeze mnie utwory - mówi 17-letni Kamil Mitura, który właśnie wydał płytę „Pozory”. Marzenie młodego muzyka z Sitna spełniła fundacja My Słowianie z gminy Borki.

Kamil jest uczniem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Jak podkreśla, muzyka towarzyszy mu praktycznie od zawsze. Jednak tworzyć sam zaczął kilka lat temu. Wkrótce pojawiły się pierwsze propozycje występów na lokalnych imprezach. Zagrał i zaśpiewał m.in. na ostatniej płycie Jacka Musiatowicza pt. „Jestem, czyli spacer po kamieniach”, gdzie znalazł się utwór autorstwa 17-latka pt. „Odbudować”. Tworzy muzykę z pasji, nie zamykając się tylko w jednym gatunku, bo - jak mówi - muzyka nie ma dla niego granic.
4/2023 (1432) 2023-01-24
Blisko 200 wykonawców wzięło 19 stycznia udział w koncercie kolęd i pastorałek pn. „Gwiazda pokoju”. - Muzyka łączy ludzi, pokolenia, religie. Chcieliśmy wspólnie wyśpiewać pokój na Ukrainie i całym świecie!- tłumaczą krótko organizatorzy.

Tego dnia w murach Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach zgromadzili się więc soliści, duety, tercety oraz zespoły wokalne, w tym chór z siedleckiego Domu Uchodźcy, a także dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy. - Pomysł zrodził się bardzo spontanicznie, z potrzeby serca. Śpiewając utwory bożonarodzeniowe w obu językach, chcemy podtrzymywać tradycję kolędowania, zbliżać nasze kultury, poznawać zwyczaje i obrzędy.