Historia
11/2008 (663) 2008-03-12
Wobec bezkrólewia i nieustabilizowanej sytuacji po elekcji, jednostki warcholskie o wątpliwej reputacji usiłowały osiągnąć korzyści dla siebie. Prawdopodobnie w sierpniu 1669 r. Jan i Andrzej Wąsowscy oraz Bartłomiej Niegórski wzniecili tumult i dokonali rozboju na jarmarku w Międzyrzecu Podlaskim.
10/2008 (662) 2008-03-05
12 czerwca 1668 r. w Warszawie rozpoczęła się Rada Senatu. Obecni byli na niej m.in.: właściciel Huszlewa wojewoda podlaski W. E. Mleczko, kasztelan podlaski Aleksander Radziszewski, właściciel Białej M. K. Radziwiłł i biskup łucki z Janowa Tomasz Leżeński.
9/2008 (661) 2008-02-27
W marcu 1667 r. wrócił z Krymu, po niepowodzeniu swej misji, podczaszy mielnicki Franciszek Kobyłecki. W tej sytuacji hetman polny Jan Sobieski wydał ostrzegający uniwersał m.in. do obywateli województwa lubelskiego. Szlachta łukowska, obecna na sejmiku w Lublinie, usłyszała wieści o niebezpieczeństwie ze strony Tatarów.
8/2008 (660) 2008-02-20
9 listopada 1666 r. rozpoczął obrady kolejny sejm. Jego marszałkiem obrano starostę z Liwu Marcina Oborskiego. Właściciel Białej M. K. Radziwiłł wyruszył na tę sesję z żoną, jednak zachorowała ona w drodze i musiano się zatrzymać na dłuższy postój w Mordach.
7/2008 (657) 2008-02-13
23 maja 1665 r. Jerzy Lubomirski wkroczył na Ruś, rozpoczynając wojnę domową. Biskup krakowski informował M. Prażmowskiego, biskupa w Janowie Podlaskim i kanclerza, że ma on już 13000 żołnierzy i zwolenników.
6/2008 (658) 2008-02-06
12 marca 1665 r. rozpoczęły się obrady sejmu. Marszałkiem obrano Jana Chrapowickiego - chorążego smoleńskiego, byłego administratora majątków na Podlasiu. Już 28 marca sejm został zerwany przez stronnika Jerzego Lubomirskiego.
5/2008 (657) 2008-01-30
W 1662 r. bp M. Prażmowski zdecydował się przeprowadzić wizytację niektórych parafii diecezji łuckiej. Wiadomo, że wizyta odbyła się w Międzyrzecu Podlaskim. Od stycznia do czerwca 1663 r. toczyły się sprawy procesowe B. Radziwiłła o dobra podlaskie w Trybunale Lubelskim.
3/2008 (655) 2008-01-16
Sejm zakończył obrady 18 lipca 1661 r. Uchwalono podatki, ale niewystarczające, powołano komisję do oszacowania szkód żołnierskich na Podlasiu, ale sejm odrzucił projekt elekcji vivente rege.
2/2008 (654) 2008-01-09
6 stycznia 1661 r. Mikołaj Prażmowski, kanclerz wielki koronny rekonizowany na biskupa łuckiego w Janowie Podlaskim, pisał do Stefana Czarnieckiego: „trzeba bardzo, abyś był na sejmie, abyś nam dopomógł do wyprowadzenia inpublicum tej materyji, która jest teraz in optime u nas”.