Rozmaitości
5/2008 (657) 2008-01-30
Co powstanie, kiedy książkę o kobietach Siedlec postanowi napisać właśnie kobieta? Z pewnością tytuł, po który warto sięgnąć.
4/2008 (656) 2008-01-23
Brak autorytetów jest dziś poważnym problemem. A bez prawidłowych wzorców dziecko ma problemy ze stworzeniem własnego systemu wartości, którym mogłoby kierować się w dorosłym życiu.
3/2008 (655) 2008-01-16
Wydawnictwo Sióstr Loretanek wydało bardzo interesującą, krótką monografię włoskiego księdza Massimo Astrua o męczennikach chrześcijańskich XX wieku.
2/2008 (654) 2008-01-09
Świąteczne narodowe ciasto bułgarskie według przepisu s. Marii Zajkowej ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Siedlcach.