Opinie
Słoma na salonach
23/2023 (1451) 2023-06-07

Słoma na salonach

Spsiała nam rzeczywistość. Zubożała. Śmieciowe jedzenie, śmieciowa elita, śmieciowy język. Nikt nie jest święty, każdemu kiedyś wypsnęło się to i owo. Problem w tym, że dziś bluzgi trafiły na salony. I stanowią normalny sposób komunikacji.

Nie milkną echa nowej „roli”, w jakiej wystąpił znany aktor Andrzej Seweryn, dyrektor zasłużonego i ważnego dla polskiej kultury Teatru Polskiego w Warszawie. Nie jest tajemnicą, że od lat Seweryn sprzyja opozycji, czego dawał wyraz wielokrotnie. OK, wolno mu. Tym razem w sieci pojawił się krótki film (rzekomo prywatny, robiony telefonem komórkowym „z ręki”), stanowiący przesłanie do wnuka (?). Film „puścił w świat” Tomasz Lis, po czym szybko go skasował. Ale ponieważ „internet pamięta”, błyskawicznie pojawiły się w sieci kopie. I rozpętała się medialna burza! Co zatem mogliśmy zobaczyć i usłyszeć?
Nic nie zniechęci mnie do misji
23/2023 (1451) 2023-06-07

Nic nie zniechęci mnie do misji

Wstępując do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, s. Lucyna Ignaciuk (1931-2021) miała jasno wytyczony kierunek: nieść Chrystusa innym. Tak też żyła - zawsze na pierwszej linii frontu - jako przełożona polskiej prowincji zgromadzenia w trudnym okresie przemian, na misjach w Afryce i Słowenii, w końcu - w Bośni i Hercegowinie, dokąd pojechała nieść pokój.

Przyszła na świat 20 maja 1931 r. jako jedno z ośmiorga dzieci rolników Anny i Stanisława Ignaciuków. Mieszkali w Kopcach w powiecie łosickim, blisko Mostowa, który był - jak napisze wiele lat później we wspomnieniach - małą zagubioną wioską, bez drogi, daleko od miasta. Na jej dzieciństwie cieniem położył się wybuch wojny, przez co do szkoły w Mostowie rozpoczętej 1 września 1939 r. chodziła tylko trzy dni.
22/2023 (1450) 2023-05-31
Dziecko ma prawo być sobą, ma prawo do popełniania błędów, ma prawo do posiadania własnego zdania, ma prawo do szacunku. Słowa Janusza Korczaka nie tracą na aktualności także dziś, choć współczesny świat i przed rodzicami, i przed dziećmi stawia coraz więcej wymagań.
22/2023 (1450) 2023-05-31
Uczymy się doceniać to, co mamy, i cieszyć małymi rzeczami. A przede wszystkim pamiętać, że nigdy nie jesteśmy sami! - mówią panie z Mgiełki.
Kościół
Skazana na tułaczkę
23/2023 (1451) 2023-06-07

Skazana na tułaczkę

Matkę Bożą Kodeńską nazywa się nie tylko Królową Podlasia i Matką Jedności. Dawniej mówiono o Niej także: „Wygnanka”. A wszystko za sprawą wywiezienia Jej obrazu z Kodnia…

Wizerunek trafił tu jesienią 1631 r. i zawisł w kaplicy zamkowej (w obecnym kościele pw. Ducha Świętego). Potem przeniesiono go do drewnianego parafialnego kościoła, a później do obecnej murowanej bazyliki. Opracowania historyczne przekazują, że w czasie potopu szwedzkiego nieprzyjacielskie wojska dotarły także do Kodnia. Ks. Franciszek Kowalski w książce „Kodeń Marji: Cudowny Obraz Matki Bożej Kodeńskiej” wydanej w 1927 r. zaznacza: „Cudowny obraz Matki Boskiej pozostał w swoim ołtarzu. Wszyscy byli dziwnie pewni, że żadna świętokradzka ręka nie poważy się tknąć świętego obrazu”. Autor publikacji wylicza, że najeźdźcy zerwali dach z kościoła, obrabowali skarbiec, porąbali szablami obrazy, ale wizerunku Pani Kodeńskiej ani kosztowności, które przy nim wisiały, nie tknęli.
Śladami św. Antoniego
23/2023 (1451) 2023-06-07

Śladami św. Antoniego

Kościół we współczesnym świecie, wypełniając swoją misję budowania królestwa Bożego na ziemi, nie zamyka się tylko w formalnych strukturach, w których aktywne są wyłącznie osoby duchowne.

Wręcz przeciwnie. Władze kościelne zapraszają laikat do aktywnego angażowania się w bieżące życie Kościoła, do uczestnictwa w różnych ruchach i stowarzyszeniach oraz do praktykowania szeroko pojmowanego apostolstwa. Udział osób świeckich, ich zaangażowanie i podejmowane inicjatywy wspomagają osiąganie celów pastoralnych, jakie wyznaczają sobie duszpasterze odpowiedzialni za określone grupy czy asystenci kościelni sprawujący pieczę nad ruchami i stowarzyszeniami. Świeccy interesujący się życiem Kościoła, uczestniczący w nim i działający w obszarze formacyjnym, ewangelizacyjnym lub charytatywnym są apostołami współczesności.
22/2023 (1450) 2023-05-31
Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim - to jedna z obietnic, jakie za pośrednictwem Małgorzaty Marii Alacoque dał Jezus tym, którzy będą czcili Jego Serce.
21/2023 (1449) 2023-05-24
W minionych dniach głośno zrobiło się w Polsce o rzekomym cudzie w Parczewie. Oto, jak twierdzą świadkowie, na korze drzewa przy ul. Spółdzielczej można zobaczyć twarz… Jezusa. Dociekliwsi potrafią nawet wskazać wyraźne rysy twarzy, aureolę, szczegóły postaci!
21/2023 (1449) 2023-05-24
O kobietach i ich roli bł. kard. Stefan Wyszyński mówił wielokrotnie. Jego osobiste doświadczenie najpierw straty ukochanej matki, a potem życie w bliskości kobiet służących na różne sposoby Kościołowi pozwoliły mu dostrzec rzeczy, o jakich być może dziś wielu nie pamięta.
Rozmowy
Umarłych godnie pogrzebać
23/2023 (1451) 2023-06-07

Umarłych godnie pogrzebać

Rozmowa z ks. dr. Łukaszem Celińskim, kierownikiem Referatu Liturgicznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Od 1 lipca zacznie obowiązywać w naszej diecezji dekret dotyczący zasad liturgiczno-muzycznych celebracji pogrzebu. Jaki jest jego cel?

Nie jest to pierwszy tego typu dekret w naszej diecezji. Wcześniej ukazał się podobny dokument dotyczący pewnych elementów liturgiczno-muzycznych związanych z celebracją małżeństwa. Ten, który wkrótce wejdzie w życie, stanowi jego kontynuację. Zawiera wstęp teologiczno-duszpasterski, zagadnienia związane z różnymi formami pogrzebu. Mówi również o czasach, w jakich można go sprawować, wyjaśniając m.in., jak liturgia pogrzebowa powinna wyglądać podczas Triduum Paschalnego. Dokument jest również opatrzony w aneks Komisji ds. Muzyki Kościelnej naszej diecezji. Znajdziemy w nim repertuar śpiewów odpowiadających godności celebracji.
Zabrakło grubej kreski
23/2023 (1451) 2023-06-07

Zabrakło grubej kreski

Rozmowa z prof. Markiem Wierzbickim, pracownikiem pionu naukowego delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu.

Od lat mówi się o rozliczeniu komunizmu i osób, które stały wówczas u steru naszego państwa. Kiedy tak naprawdę powinno to było nastąpić?

Te rozliczenia mogły i powinny nastąpić w pierwszych latach po upadku komunizmu w 1989 r. Na przeszkodzie stanęło kilka czynników. Utworzony w sierpniu i wrześniu 1989 r. rząd Tadeusza Mazowieckiego (pierwszy niekomunistyczny rząd powstały w bloku sowieckim po II wojnie światowej) faktycznie nie posiadał spójnej koncepcji demontażu systemu komunistycznego, przez co jego działania, pomimo niewątpliwych sukcesów, były często naznaczone niezdecydowaniem, chaotycznością i przypadkowością decyzji czy wyborów. Nie było dziełem przypadku, że sam T. Mazowiecki mówił głośno, iż obóz opozycyjno-solidarnościowy nie był właściwie przygotowany, by przejąć władzę wykonawczą w państwie polskim.
21/2023 (1449) 2023-05-24
Rozmowa z ks. dr. Andrzejem Kuliberdą, wykładowcą teologii pastoralnej, rekolekcjonistą, wikariuszem biskupim ds. duszpasterskich i dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.
Diecezja
Aby czuli się potrzebni i chciani
23/2023 (1451) 2023-06-07

Aby czuli się potrzebni i chciani

1 czerwca, w święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w kodeńskim sanktuarium odbyło się II Spotkanie Apostolatu Margaretka. Organizatorami przedsięwzięcia byli ojcowie oblaci.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem ks. Sebastiana Biska, diecezjalnego moderatora Apostolatu Margaretka. Kapłan w homilii nawiązał do Ewangelii o modlitwie Jezusa w Ogrójcu. Wskazywał nie tylko na Jego duchowe cierpienia, ale także na opuszczenie i samotność. Przypominał, że doświadczenie osamotnienia jest bliskie również kapłanom i przytoczył obszerny fragment „Modlitwy kapłana w niedzielny wieczór” autorstwa Michaela Quoista. „Jestem Panie sam, cisza mnie przygniata, samotność gnębi. Tobie siebie oddałem. Ciężko niczym być dla siebie, żeby być wszystkim dla bliźnich.
To największe wartości!
23/2023 (1451) 2023-06-07

To największe wartości!

31 maja ulicami Białej Podlaskiej po raz kolejny przeszedł Marsz Życia i Rodziny. Organizatorami przedsięwzięcia był Domowy Kościół.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. w kościele św. Michała Archanioła. Była ona sprawowana w intencji poszanowania ludzkiego życia i o świętość wszystkich rodzin. Eucharystii przewodniczył wikariusz tamtejszej parafii ks. Sławomir Ochnik. Kazanie wygłosił ks. kan. Henryk Jakubowicz, proboszcz miejscowej wspólnoty. Na początku dziękował członkom Domowego Kościoła, że przez modlitwę i marsz ulicami miasta chcą przypominać całemu otoczeniu, jak ważna jest rodzina i każde ludzkie życie. W wygłoszonym słowie nawiązał do święta Nawiedzenia św. Elżbiety przez Matkę Bożą. Zaznaczał, że nie było to przypadkowe spotkanie.
22/2023 (1450) 2023-05-31
Majowy „Wieczór z Maryją” odbył się w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie obfitowało w modlitwę oraz w treści budzące wiarę i nadzieję.
22/2023 (1450) 2023-05-31
28 maja w pratulińskim sanktuarium odbyła się VIII Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet. Spotkanie minęło pod hasłem „Córka Obietnicy”.
21/2023 (1449) 2023-05-24
To okazja do spotkania wspólnot młodych ludzi z całej diecezji, którzy chcą umacniać wiarę i nią się dzielić - mówi ks. Radosław Piotrowski.
21/2023 (1449) 2023-05-24
17 maja w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Horodyszczu odbyło się doroczne spotkanie formacyjne zelatorów kół Żywego Różańca z dekanatu wisznickiego.
Komentarze
Leszek Sawicki

Zabawa trwa

Przyznam, że trochę mi głupio po raz kolejny pisać o tym samym. No ale co zrobić, skoro przed nami - jak zewsząd słychać - znowu walka o wszystko.

O wolność, niepodległość, niezawisłość, suwerenność, tożsamość, tolerancję, demokrację, prawdę… Choć w kraju kampania wyborcza trwa już czwarty rok, to teraz - co doskonale widać - wkraczamy w fazę ostatecznego wariactwa i z dnia na dzień będzie już tylko gorzej. Media narodowe, media niepokorne, media niezależne, media publiczne, media wolne, media opozycyjne, media głównego nurtu, media rządowe, niemieckie media dla Polaków (to tylko niektóre z mediów, jakie mamy w kraju) jeszcze przez blisko pół roku będą nakręcać emocje oraz siać strach i histerię. Kiedy się jednak dobrze przyjrzeć otaczającej nas rzeczywistości, to bez trudu można zauważyć, że czekają nas najbardziej nudne i przewidywalne wybory po 1989 r.
Anna Wolańska

O zabiegach i troskach

Zdecydowana większość Polaków - a zapewne też spora gromada Europejczyków - uznaje Andrzeja Seweryna za wybitnego aktora i intelektualistę.

Tę pierwszą tezę udowadniał przez lata wieloma filmowymi rolami, drugą - dopiero co, przed marszem 4 czerwca, kiedy to mieliśmy okazję poznać, jak twórczo inspiruje młode pokolenie. „Drogie dziecko” - poucza do kamery kogoś z najbliższej (chyba) rodziny - „pamiętaj, twoim zadaniem jest im przyp...ć. Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom pierd...m trzeba przyp...ć. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, porozumienia. Nie, k...a! Przyp...ć”. To mocno ograniczony ułomek wypowiedzi, ale bez przywołania choćby jej fragmentu nie da się ogarnąć ogromu talentu i językowej ekwilibrystyki artysty. A ma pan Seweryn przy tym monologu tak przekonującą mimikę...
Kinga Ochnio

Ucz się, dziecko, ucz

Anna Wolańska

Prawdziwe zwycięstwo

Region
Spoczął w rodzinnej ziemi
23/2023 (1451) 2023-06-07

Spoczął w rodzinnej ziemi

31 maja odbyły się uroczystości pogrzebowe kpt. Władysława Szwendera, weterana spod Monte Cassino. Był ostatnim z mieszkających w kanadyjskim Edmonton żołnierzem 2 Korpusu Polskiego Władysława Andersa.

Kapitan zmarł 31 maja 2022 r. w wieku 97 lat. Dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci jego prochy powróciły do rodzinnego Międzyrzeca Podlaskiego. Takie było bowiem życzenie zmarłego. Uroczystości pogrzebowe śp. kpt. W. Szwendera wraz z ceremoniałem wojskowym odbyły się w kościele pw. św. Mikołaja. Mszy św. przewodniczył proboszcz i dziekan dekanatu międzyrzeckiego ks. kan. Dariusz Parafiniuk. - Człowiek, który służył innym. Żył, niosąc w sercu wielkie umiłowanie do ojczyzny. Swoim życiem i śmiercią pokazał, co znaczy słowo Polska - mówił o zmarłym w homilii ks. D. Parafiniuk.
Szkolenie na najwyższym poziomie
23/2023 (1451) 2023-06-07

Szkolenie na najwyższym poziomie

W Siedlcach powstanie Branżowe Centrum Umiejętności z branży elektroenergetycznej. Budowa ośrodka ma ruszyć jesienią.

Branżowe centra umiejętności to placówki nowego typu mające przygotowywać kadry specjalistów dla polskiej gospodarki. To pomysł Ministerstwa Edukacji i Nauki, które w ubiegłym roku ogłosiło konkursy na uruchomienie i prowadzenie branżowych centrów umiejętności. Będą to ośrodki kształcenia i wymiany doświadczeń między szkolnictwem zawodowym, biznesem i uczelniami. W tym roku ma ich powstać w całym kraju 20, a docelowo - 120. Umowę partnerską dotyczącą utworzenia i funkcjonowania BCU z branży elektroenergetycznej podpisano 1 czerwca. Ośrodek zostanie wybudowany na placu Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Konarskiego, w pobliżu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 („Elektryk”).
21/2023 (1449) 2023-05-24
Miniony weekend niewątpliwie zapisze się na kartach historii miasta. 21 maja św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem Międzyrzeca Podlaskiego.
Historia
W sali katechetycznej
23/2023 (1451) 2023-06-07

W sali katechetycznej

Szkoła była nie tylko skarbnicą wiedzy, ale dawała też dobre katolickie wychowanie dzieci i młodzieży - mówi Irena Dul. Wspomnieniami o lekcjach religii sprzed lat dzielą się mieszkańcy naszej diecezji.

Bólem polskiego Kościoła jest spadek liczby wiernych i związana z tym zmniejszająca się liczba dzieci i młodzieży uczęszczających na lekcje religii. Jak wynika z analiz Centrum Badania Opinii Społecznej, w 2021 r. w katechezie uczestniczyło 54% uczniów; dla porównania - w 2010 r. liczba ta sięgała 93%. Dziś rodzice bez większych oporów wypisują dzieci z religii, politycy z lewej strony sceny politycznej chcą zmniejszenia godzin lub zastąpienia katechezy innymi przedmiotami, a wielu Polaków uważa, że młodzi ludzie bardziej potrzebują zajęć z edukacji proobywatelskiej, ekologicznej i przemocowej. Pozytywny przekaz płynie natomiast m.in. od rodziców wychowujących dzieci w duchu wiary katolickiej.
Powstańcza ziemia łukowska
23/2023 (1451) 2023-06-07

Powstańcza ziemia łukowska

Muzeum Regionalne w Łukowie wydało kolorowy katalog ,,Miejsca pamięci powstania styczniowego na ziemi łukowskiej”. Publikacja powstała w ramach projektu ,,Marzenia o niepodległej Polsce - 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego na ziemi łukowskiej”.

Katalog to inicjatywa dyrektora MR. - Na 150 rocznicę powstania wydaliśmy mapę z zaznaczonymi miejscami pamięci, w tym roku, po 160 latach od zrywu narodowego, pojawiła się myśl o przygotowaniu publikacji - mówi Mariusz Burdach. - Powstał katalog prezentujący 30 miejsc, m.in. powstańcze mogiły oraz pomniki stawiane w latach międzywojennych, na stulecie wybuchu powstania oraz te wzniesione w ciągu ostatnich 30 lat - dodaje. W zespole redakcyjnym, obok M. Burdacha, są Agnieszka Szaniawska i Małgorzata Szczygielska. W przygotowaniu katalogu pomagali Marek Mojski i Magdalena Bilska, twórczyni portalu „Zastawie i Ziemia Łukowska”.
22/2023 (1450) 2023-05-31
Wspomnienia są jednym ze skarbów, które warto przekazywać kolejnym pokoleniom. Pokazują, jak zmienia się świat i człowiek, który w nim żyje.
22/2023 (1450) 2023-05-31
Pałac Łubieńskich w Kolanie przejdzie metamorfozę. Wszystko dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, które pozwoli na remont i nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych.
21/2023 (1449) 2023-05-24
Trudno jeszcze mówić o terminie otwarcia Muzeum Powstania Listopadowego w budynku dworu w Nowych Iganiach, który wymaga generalnego remontu, ale prace przygotowawcze trwają cały czas.
Kultura
Bardziej lubię kobiety
23/2023 (1451) 2023-06-07

Bardziej lubię kobiety

Kiedyś uważał, że strój ludowy to jarmarczny ubiór. Jednak gdy wgryzł się w tematykę, dostrzegł w nim piony, skosy, rytmy i harmonię. Tak w głowie malarza Marka Leszczyńskiego narodził się pomysł na serię prac, z których powstała wystawa pt. „Strój ludowy”.

Ekspozycję można oglądać w Galerii „Oranżeria” Radzyńskiego Ośrodka Kultury, gdzie 26 maja odbył się wernisaż artysty malarza, pedagoga, regionalisty, inicjatora plenerów rodzinnych, który urodził się w Międzyrzecu Podlaskim, ale od lat 70 związany jest z Radzyniem Podlaskim. M. Leszczyński ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie (1967 r.), w 1976 r. obronił dyplom na wydziale sztuk pięknych toruńskiego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Jego malarstwo mieści się w nurcie szeroko rozumianej sztuki figuratywnej. Warunkuje je specyfika pogranicza - barwnego, wielokulturowego.
W służbie edukacji
23/2023 (1451) 2023-06-07

W służbie edukacji

W tym roku Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej obchodzi 75-lecie istnienia. Placówka od dekad i na wiele sposobów służy nauczycielom, studentom i uczniom.

Obecnie mieści się przy ul. Kolejowej 8. Jest dobrze znana osobom związanym z oświatą i kierunkami pedagogicznymi. - Na przestrzeni lat kilkukrotnie zmieniała swoją siedzibę i nazwę. Nie zmieniał się tylko jej cel, jakim jest wspieranie edukacji za pośrednictwem książek i czasopism. Myślę, że nasza placówka odegrała istotną rolę w rozwoju oświaty miasta Biała Podlaska oraz powiatów: bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, łukowskiego, a dawniej także łosickiego. Przez lata bialska Biblioteka Pedagogiczna i jej filie stanowiły jedyną książnicę gromadzącą księgozbiór naukowy adresowany do nauczycieli, pracowników powstających w naszym mieście uczelni oraz studentów - zaznacza Renata Adamczuk, wicedyrektor biblioteki.
22/2023 (1450) 2023-05-31
Do tegorocznej edycji Hosanna Festival pozostały jeszcze trzy miesiące. Nie jest to „ostatnia prosta”, ale przygotowania - o czym możemy dowiedzieć się, zaglądając na profil fb - nabierają rozpędu.
22/2023 (1450) 2023-05-31
W tekstach adresowanych do najmłodszych chętnie przekazują świat swojego dzieciństwa - świat poszanowania tradycji, drugiego człowieka i zachwytu nad ojczystą przyrodą.
21/2023 (1449) 2023-05-24
Okazją do spotkania literatów był V Międzynarodowy Trójstyk Literacki, który odbył się we Włodawie 16 i 17 maja.
Rozmaitości
Opieka paliatywna wymaga wiedzy
23/2023 (1451) 2023-06-07

Opieka paliatywna wymaga wiedzy

Sposoby leczenia, profilaktyka, a nawet zasady prawidłowego żywienia chorych skupiły uwagę prelegentów i słuchaczy. Szpital Powiatowy w Rykach zorganizował drugą edycję Letniej Szkoły Medycyny Paliatywnej.

Działający od dwóch lat w ryckim szpitalu oddział medycyny paliatywnej zyskał spory rozgłos. - Zajmujemy się działalnością niszową. Dlatego będziemy uzupełniali naszą ofertę o to, co jest istotne w kompleksowej opiece senioralnej - zapewnia Piotr Kienig, prezes szpitala powiatowego. W dalszym rozwoju placówki pomagają także takie wydarzenia jak konferencje medycyny paliatywnej. Podobnie jak rok temu, także i drugą edycję otworzył krajowy konsultant w tej dziedzinie prof. Wojciech Leppert. - Medycyna paliatywna jest ważną dziedziną medycyny i pielęgniarstwa, a nawet szczytem opieki. Dlatego potrzebujemy dobrej edukacji personelu.
Warzywa na talerzu
23/2023 (1451) 2023-06-07

Warzywa na talerzu

Propagowanie zdrowego stylu życia i zrównoważonej diety opartej na polskich warzywach sezonowych - to cel kampanii Moc Polskich Warzyw.

Akcja powstała z inicjatywy Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwszy w historii projekt promujący wszystkie grupy warzyw uprawianych w Polsce. Kluczowym celem kampanii jest edukacja konsumentów na temat różnorodności polskich warzyw, ich właściwości zdrowotnych i odżywczych oraz roli w codziennej diecie. W maju rozpoczęła się już trzecia edycja kampanii, która z roku na rok przybiera na sile dzięki docieraniu do coraz szerszego grona konsumentów. - Celem akcji jest zwrócenie uwagi na to, że zbyt mało konsumujemy warzyw, tymczasem są one bardzo zdrowe i konieczne w diecie. Dietetycy rekomendują, aby stanowiły ponad połowę objętości każdego posiłku, zgodnie z zasadą „pół talerza”.
22/2023 (1450) 2023-05-31
To będzie pierwsze takie wydarzenie na Mazowszu. 17 czerwca o 11.00 koła gospodyń wiejskich wystartują bowiem w I Mazowieckiej Spartakiadzie KGW.
Sport
Powrócić do czołówki
23/2023 (1451) 2023-06-07

Powrócić do czołówki

Rozmowa z Maciejem Kryszczukiem, kierownikiem zespołu MKS Pogoń Siedlce grającego w Ekstralidze Rugby.

W zakończonych rozgrywkach Ekstraligi rugbiści siedleckiej Pogoni ostatecznie zakończyli sezon na ósmym miejscu. Jesteście z tego zadowoleni?

Jeszcze nie robiliśmy pełnej analizy, ale w sumie tak. U progu rundy wiosennej wielu zawodników z podstawowego składu dopadły bardzo poważne kontuzje. W tej sytuacji musieliśmy się posilić rezerwowymi graczami, głównie młodymi, którzy stanęli na wysokości zadania. Jestem z nich zadowolony, tak jak i z całej drużyny. Potrafili bowiem postawić się najlepszym zespołom. Zwycięstwo z Ogniwem Sopot na początku rundy, a potem wspomniane kontuzje zadecydowały o naszych późniejszych losach w pozostałych meczach.
Karate to styl życia
23/2023 (1451) 2023-06-07

Karate to styl życia

Rozmowa z Jackiem Szymańskim z Akademii Sztuk Walki z Siedlec.

W sobotę, 27 maja, w Siedlcach rozegrany został Międzynarodowy Turniej Karate. Proszę opowiedzieć o nim coś więcej.

Była to kolejna edycja tego turnieju (ale pierwsza w Polsce) organizacji Seikyokushin, której jestem przedstawicielem. W sumie w zawodach wystartowali reprezentanci dziesięciu państw z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Były to ciekawie obsadzone zawody. Najmłodsiadepci karate liczyli sześć lat, a najstarsi mieli ponad 50 lat. Wszystkich kategorii było ponad 50. Jeżeli chodzi o wyniki naszej Akademii Sztuk Walki, to wystartowało 80 zawodniczek i zawodnków. Łącznie zdobyliśmy 48 medali i to jest bardzo ładny wynik.