17 listopada 2018 r. Imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz

Pogoda: Siedlce

Numer 46
15-21 listopada 2018r.

menu

NEWS

Jak świętowaliśmy 11 listopada? Przegląd relacji w bieżącym wydaniu ECHA!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Rozmaitości

 
 

Święto lasu

13 września 2017 r.

Docenieni za pracę


fot. MK

8 września w podlubelskich Jakubowicach leśnicy z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie obchodzili Dzień Leśnika.

Uroczystość rozpoczęła Msza św., którą w miejscowym kościele w intencji leśnej braci sprawował ks. Tomasz Duszkiewicz, generalny duszpasterz Lasów Państwowych. Nawiązując do obchodzonego święta Matki Bożej Siewnej, ks. Janusz Latoch w homilii podkreślał, iż zarówno ludzkie życie, jak i praca muszą wydawać plon. - Dni Lasu to czas radości z wykonywania tego szczególnego powołania, jakim jest zawód leśnika.

Z tej szczególnej służby polskiemu społeczeństwu i ojczystej przyrodzie. I nie waham się tego powiedzieć - także służby samemu Bogu, który jest obecny w swoim dziele - zwracał uwagę. - To wy przez wieki troszczyliście się o ochronę lasów i wytworzyliście - obok solidnej wiedzy - także wielowiekową tradycję. Współczesne środowisko leśników jest tej tradycji spadkobiercą - mówił ks. J. Latoch. Leśnikom towarzyszyli m.in. przedstawiciele służb mundurowych: wojska, policji, straży pożarnej, władz wojewódzkich i samorządowych, a także parlamentarzyści.

 

Wokół problemów dnia dzisiejszego

Za owocną pracę, dzięki której lubelska dyrekcja LP zajmuje pod względem wyników gospodarczych drugie miejsce w kraju, dziękował leśnikom dyrektor Jerzy Sądel. Nawiązał do największej klęski w ponad 90-letniej historii Lasów Państwowych, jaka miała miejsce w sierpniu. 9,8 mln m³ powalonych i połamanych drzew, 79,7 tys. ha uszkodzonych lasów, w tym 39,2 tys. ha do całkowitego odnowienia - to skutek nawałnic, które w nocy z 11 na 12 sierpnia spustoszyły lasy w kilkudziesięciu nadleśnictwach, głównie na Pomorzu i Kujawach. Łączny obszar zniszczeń jest półtora raza większy od powierzchni Warszawy. - Damy radę z uprzątnięciem terenów poklęskowych, trudniejszą sytuację leśnicy mają w Puszczy Białowieskiej, gdzie pojawili się „ekoterroryści”, a także opozycja polityczna, która donosi w Parlamencie Europejskim na Polskę, matkę naszą. Z tym najtrudniej walczyć - ubolewał J. Sądel.

Dyrektor wyraził uznanie wobec działań podejmowanych przez ministra środowiska Jana Szyszkę, którego wspiera dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski. On z kolei  w swoim przesłaniu podkreślał znaczenie walki o zachowanie formy organizacyjno-prawnej Lasów Państwowych w sytuacji, gdy muszą one zmierzyć się z zagospodarowaniem 10 mln m³ drewna poklęskowego. K. Tomaszewski wspominał o spotkaniu ministra środowiska w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wysłuchanie Polski w Luksemburgu w sprawie żądania (pod groźbą kary) zaprzestania wycinki chorych drzew w Puszczy Białowieskiej, zasiedlonych przez kornika, odbyło się 11 września. - Dzisiaj często gospodarka leśna przestawiana jest jako zdecydowane niszczenie przyrody - podkreślał z goryczą wiceminister środowiska A. Konieczny, nawiązując również do problemów, z jakimi zmagają się leśnicy w Puszczy Białowieskiej.

 

Uhonorowani odznaczeniami

Dzień Lasu jest okazją do wyróżnienia i nagrodzenia zarówno leśników, jak też ludzi związanych w różny sposób z leśnictwem. W tym roku 83 osobom wręczono odznaczenia państwowe i resortowe: srebrne i brązowe Krzyże Zasługi przyznane przez prezydenta RP, złote medale „Za długoletnią służbę”, odznaki „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Były także medale „Pro Patria” przyznane przez ministra ds. kombatantów i osób represjonowanych. Grupa leśników i przyjaciół lasów odebrała z rąk dyrektora RDLP „Kordelas Leśnika Polskiego” - najwyższe wyróżnienie przyznawane w leśnictwie. Wśród wyróżnionych znalazł się wiceminister środowiska A. Konieczny oraz marszałek senior sejmu Kornel Morawiecki, opozycjonista i legenda „Solidarności”. - W hierarchii wartości między człowiekiem a Bogiem są jeszcze ludzkie zbiorowości. Jest nasza wielka zbiorowość - naród; jest zbiorowość, jaką stanowią leśnicy, Lasy Państwowe - wskazywał marszałek, podkreślając, iż nasza zbiorowość narodowa cierpi na dramatyczne podziały. - Chciałbym, aby nad tym wszystkim królowała wolność taka, jaka jest w lesie, harmonia i solidarność. Bo to są wielkie słowa, które nas zobowiązują i określają. Żebyśmy do tego doszli i żebyśmy się my, Polacy, pogodzili. Od naszego współdziałania zależy bowiem nasza siła i nasza pomyślność; w tym także pomyślność lasów - podsumował K. Morawiecki.

Ważnym akcentem uroczystości było też wręczenie statuetek „Przyjaciel lubelskich lasów”. Otrzymali je: płk Zbigniew Zieliński - leśnik, żołnierz AK i pierwszy minister ds. kombinatów w III RP, Przemysław Czarnek - wojewoda lubelski oraz ks. Tomasz Duszkiewicz - generalny duszpasterz LP.


Jak rodziło się Święto Lasu?

Różne nazwy, różne terminy… Po wojnie nie wskrzeszono masowego i spontanicznego udziału społeczeństwa w obchodach Święta Lasu. Czy ustalenie stałej daty tych uroczystości pomoże w reaktywacji przedwojennego zwyczaju?

 

Zarząd Główny Związku Leśników Polskich wystąpił w 1933 r. z propozycją organizowania w całym kraju Święta Lasu w stałym terminie - co roku w ostatnią sobotę kwietnia. To dogodny termin dla wiosennego sadzenia drzew. Powołano wówczas Główny Komitet Dni Lasu (Święta Lasu), który wystąpił do władz z prośbą o wydanie odpowiednich zarządzeń, zapewniających szeroki udział dzieci i młodzieży, a także wojska. Do współpracy zaproszono m.in.: Polskie Towarzystwo Leśne, Ligę Ochrony Przyrody, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Stowarzyszeń Łowieckich, Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego, Związek Właścicieli Lasów. Święto Lasu rozwijało się prężnie, z autentycznym entuzjazmem społeczeństwa. Obchody wspierały władze państwowe pod patronatem prezydenta prof. Ignacego Mościckiego. O wydarzeniach szeroko pisały centralne i lokalne gazety, relacjonowało Polskie Radio, wydawano broszury, ulotki i plakaty o wysokich nakładach. Sadzono drzewa w ramach odnowień i zalesień, organizowano występy artystyczne, konkursy, wystawy, pokazy, wycieczki dzieci i młodzieży do nadleśnictw i parków narodowych, wyświetlano filmy przyrodnicze, wygłaszano wykłady i odczyty o roli lasu i znaczeniu dóbr oraz pożytków leśnych. W województwach i powiatach powoływano regionalne komitety Obchodów Dni Lasu z udziałem władz państwowych i samorządowych, kościelnych, wojskowych, towarzystw i związków.

 

Inaczej po wojnie

Niestety ostatni raz z takim rozmachem Święto Lasu obchodzono w Polsce w 1939 r. Po wojnie reaktywowano je z różnym skutkiem, pod nieco zmienionymi nazwami i w różnych terminach (Dni Lasu i Leśnictwa, Dni Lasu i Zadrzewień, Dzień Leśnika i Drzewiarza, Święto Lasu). Nie powrócił jednak masowy i spontaniczny udział społeczeństwa. Dlatego związki zawodowe leśników wysunęły niedawno postulat, by wyznaczyć stałą datę obchodów Święta Lasu i powrócić do szerokiego w nim udziału. Obecnie to leśnicy z Lasów Państwowych są organizatorami tego święta. Podkreślono, iż dobrze byłoby, by był to dzień różnych prac na rzecz polskich lasów i ojczystej przyrody, przy współdziałaniu organizacji i stowarzyszeń.

 

1000 drzew na minutę

Co roku leśnicy sadzą ok. 500 mln nowych sadzonek, co daje aż 1 tys. drzew na minutę. Obliczono, że gdyby wszystkie sadzonki posadzić w jednym rzędzie, dałoby to odległość z Ziemi na Księżyc i z powrotem. Po zsumowaniu ich powierzchni można byłoby obsadzić prawie 75 tys. boisk piłkarskich. W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, obejmującej 25 nadleśnictw, powierzchnia zalesień i odnowień wyniosła w tym roku ponad 3 tys. ha. Wykorzystano do tego sadzonki z 40 szkółek leśnych, w których wyprodukowano ok. 40 mln drzew i krzewów.

Małgorzata Kołodziejczyk

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wolność tańcem malowana


„Polskie DNA - wolność tańcem malowana” - widowisko muzyczne Alternatywnego Teatru Tańca LUZ - zainaugurowało cykl wydarzeń wpisujących się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzyczny spektakl został wystawiony w sali „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach 8 listopada. Chętnie będą mogli obejrzeć go także 11 i 27 listopad. [fot. Jarosław Grudziński]

FOTOGALERIA

100 lat Niepodległej


Siedleckie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zainaugurowała Msza św. w intencji ojczyzny sprawowana w kościele pw. św. Józefa. Uczestniczyli w niej mieszkańcy miasta, organizacje społeczne, szkoły, służby mundurowe i samorządowcy. Po zakończeniu Eucharystii uroczyście odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest ona umiejscowiona na obelisku, który powstał staraniem wszystkich siedleckich parafii. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Wolności, gdzie miał miejsce dalszy ciąg jubileuszowych obchodów. [fot. Witold Bobryk]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
 

POLECAMY


Otwórz się na cud uzdrowienia
Współczesny świat różni się od tego, któremu stawiał czoło za czasów swojego ziemskiego życia Jezus. Osiągnęliśmy ogromne postępy w dziedzinie medycyny, psychologii oraz opieki zdrowotnej. Jednak zdobycze te nie pozwoliły rozwiązać wszystkich problemów, z jakimi borykają się ludzie.
więcej »
Na tak!
Brak właściwych granic ochronnych w życiu każdego to poważny problem, a ból spowodowany agresją ze strony innych jest ogromny.
więcej »
Rekolekcje dla małżeństw
W dniach 16-18 listopada w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w Siedlanowie odbędą się rekolekcje dla małżeństw ph. Świętość w codziennym życiu.
więcej »
Przegląd Teatrów Obrzędowych
17 listopada, o 10.00, w sali teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach odbędzie się II Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych.
więcej »
To ty, szare Podlasie, rodzona ma kraino
Świętując jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, warto skupić uwagę na tym, co działo się sto lat temu w miejscu, gdzie dzisiaj żyjemy. Książka „Tak rodziła się Niepodległość. Południowe Podlasie 1918” odsłania przed czytelnikiem panoramę wydarzeń sprzed wieku.
więcej »
 

SONDA

 

Światowy Dzień Ubogich jest okazją do...

pomocy potrzebujących

uświadomienia sobie, że bieda ma różne twarze

lekcją dzielenia się z drugim człowiekiem

przypomnienie, że miłosierdzie można czynić gestem i słowem

naukę, że czasem mniej znaczy więcejLITURGIA SŁOWA


Sobota
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR