17 października 2018 r. Imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

Pogoda: Siedlce

Numer 42
18-24 października 2018r.

menu

NEWS

Dlaczego tegoroczne wybory będą inne od tych sprzed czterech lat? W bieżącym wydaniu ECHA podajemy informacje o zmianach w zasadach głosowania.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Opinie

 
 

Zbiorowe mogiły Romów

25 kwietnia 2018 r.

Tajemnica lipińskiego lasu


fot. LA

Od 75 lat las pod Lipinami w gminie Przesmyki skrywa mroczną tajemnicę. Jesienią 1943 r. Niemcy zamordowali tutaj grupę Romów. Ich zwłoki wrzucono do dwóch wielkich dołów i przysypano ziemią. Ślady mogił zaciera czas.

W Lipinach ruch na polach i w ogrodzie - wiosna nie pozwala siedzieć w domu. Ale to już nie to samo, co dawniej. – Kiedyś to było! - mawiają ci, którzy pamiętają nie tak znowu odległe czasy świetności wioski usytuowanej na granicy powiatu siedleckiego i łosickiego: dom w dom - gospodarz z krwi i kości, taki, któremu robota aż pachnie! Z ziemi żywicielki wyciągali wszystko. Wiadomo - szlacheckie gniazdo - kwitują z uznaniem ci, którzy hasło „Lipiny” wiążą z przeszłością tej części dawnej ziemi drohickiej i gniazdem rodowym szlacheckiego rodu Lipińskich herbu Gozdawa. Dzisiaj - przyznają sami mieszkańcy.

- Lipiny wyludniają się na oczach. - Dwie trzecie wsi to Lipińscy, reszta - Kaliccy - charakteryzuje rodzinną wioskę Waldemar Lipiński - mieszkający w Siedlcach, często goszczący w Lipinach u rodziców, którzy kilka tygodni temu świętowali 60 lat pożycia małżeńskiego. 

Jego ojciec - Wacław jest dzisiaj jedynym żyjącym świadkiem wydarzeń sprzed 75 lat - jako 17-letni chłopak uczestniczył w grzebaniu zwłok Romów.

 

Pożar we wsi

 

Czas II wojny światowej upłynął mieszkańcom Lipin w miarę spokojnie. Dotkliwy w skutkach okazał się lipiec 1944 r., gdy wraz z nadejściem frontu ze wschodu spłonęło pół wsi. Niemcy wraz ze szpitalem polowym stacjonowali wówczas na porośniętych krzakami nieużytkach ciągnących się na południe od Lipin, nieopodal torów kolejowych, po których puszczali pancerkę.

- Jednej niedzieli, rano, zza torów od strony Zakrza znienacka nadeszli Rosjanie. Niemcy niczego się nie spodziewali. Ruszyli, jak kto stał, do ucieczki. Żeby wybadać, czy ruski żołnierz im na to pozwoli, puścili torami pusty parowóz. A że ruskie wojsko rozkręciło szyny, parowóz poleciał dęba - W. Lipiński przywołuje przebieg wydarzeń. Skutkiem strzelaniny, jaka się wywiązała, było wycofanie się Niemców. Ale też rozległy pożar. Najpierw zajął się młyn Kłosowskiego, potem zabudowania Rybickiego na kolonii, niedaleko miejsca, w którym dzisiaj stoi kapliczka. W końcu - drewniana stodoła należąca do Nużyńskiego, w której Niemcy trzymali pociski artyleryjskie. - W czasie wojny część gospodarzy przenosiła się na kolonię, bo w samej wsi zabudowa była bardzo gęsta - jeden siedział na drugim. Jak ta amunicja zaczęła się rwać, paliło się we wszystkich obejściach, a najwięcej stodół - wspomina.

 

Taki koniec

 

Równie dobrze, co wydarzenia roku 1944 r., W. Lipiński pamięta rozstrzelanie 64 Romów, do którego doszło również na terenach ciągnących się przy torach, między Lipinami a kolonią Biernaty, na przełomie października i listopada 1943 r. Porastały je wtedy krzaki i młode chojarki.

Cyganie, którzy rozbili tam swój obóz, nie mieli wozów. Przyszli na piechotę, a toboły nieśli na plecach. - Po południu przyjechał do wsi Niemiec z Potuszyńskim - folksdojczem. Czterem gospodarzom, w tym stryjowi pana Wacława - Władysławowi Lipińskiemu - kazali założyć do furmanek drabiny zamiast burt, zaprzęgać konie i jechać za nimi. - Jak wujko ruszył, wskoczyłem na tył wozu. Dla ciekawości - opowiada. Kiedy zatrzymali się u celu, szarzało. Widać było tylko dwie jasne plamy świeżo wykopanych w piachu dołów. Usłyszeli, że trzeba szybko powrzucać do nich ciała zabitych. - Zszedłem z wozu i stanąłem jak wryty. W głowie miałem tylko pytanie: „co to jest?!” - opowiada. Już po chwili jeden z Niemców ściągnął go na ziemię potężnym kopniakiem. „Ciągaj do dołu!” - wrzasnął. Zwłoki rozstrzelanych Cyganów leżały rozrzucone w obrębie kilkudziesięciu metrów. - Widać rozbiegli się, kiedy nadeszli Niemcy. Pamiętam tylko, że jak już zaczęliśmy doły zasypywać, w tym dużo większym, przeznaczonym dla kobiet i dzieci, rozległ się jęk i widać było podniesioną w górze rękę. Pytali Niemca, co robić. Kazał zasypywać żywcem. I koniec... - urywa opowieść.

 

Nieopodal „moczydła”

 

Już po wszystkim mówili we wsi, że Cyganie z tej właśnie grupy okradli krawca w Wólce Łysowskiej, którą od Lipin - przez pola - dzielą ledwie 3 km. - Wolanie znaleźli ich tutaj. Wyśledził ich Potuszyński, folksdojcz, znany na okolicę donosiciel, i powiadomił żandarmerię niemiecką w Łosicach - relacjonuje W. Lipiński. Niemcy otoczyli Romów i rozstrzelali. - Mówili, że ktoś ocalał. Że dwóch chłopaków poleciało po wodę na kolonię Biernaty. Ale to nieprawda. Wody wyciągnęli sobie ze studni, jak szli przez Lipiny - dodaje W. Lipiński.

Dzisiaj na miejscu obydwu wojennych wydarzeń rośnie sosnowy bór. Jadąc do miejsca pochówku od strony kolonii Lipiny, skręcamy za kapliczką w lewo. Mijamy pozostałość po spalonym w 1944 r. młynie i wiadukt kolejowy. - Niemcy go zaminowali, ale nie zdążyli wysadzić. Jeszcze w latach 70 znaleźli tutaj zakopany trotyl - wyjaśnia Waldemar Lipiński. Wysoki nasyp kolejowy pod torami biegnącymi na zachód, w kierunku Cierpigorza, kryje się w lesie. Kiedy mijamy pierwsze drzewa, pan Wacław wskazuje miejsce, w którym rozbite były namioty niemieckiego szpitala wojennego. - Podobno rannych żołnierzy, którzy zmarli, grzebali zaraz na skraju - tłumaczy. Nierówny leśny trakt prowadzi dalej do miejsca zwanego przez miejscowych „moczydłem”. Dawniej - jak się dowiaduję - był to dość duży staw. Kto pasł krowy w młodym lesie, w południe przyganiał je do wody. A kobiety przyjeżdżały tutaj z praniem. W latach 60 obok stawu było boisko, na którym co niedzielę chłopaki z Lipin rozgrywali mecze. Teraz - zarośnięta suchą trzciną polana w środku lasu to ledwie wspomnienie dawnego rozległego stawu. I punkt orientacyjny - w 1943 r. od strony „moczydła” obozowisko Romów wśród krzaków i podchodzących pod nie Niemców jak na dłoni widziały dziewczyny pasące krowy.

 

Zginęli bez śladu

 

Kilka lat temu do Lipin przyjechała ekipa telewizyjna. Robili materiał o zabitych Romach. - Ale rozmawiali nie z tymi z ludźmi, z którymi powinni rozmawiać - zastrzega syn pana Wacława z uwagą, że zabrani przez filmowców do lasu, nie mogli też wskazać właściwego miejsca pochówku Romów.

Ale i nam odnalezienie mogił przysparza trudności. Szukamy wzdłuż leśnej drogi wiodącej w kierunku Zawad. Znak charakterystyczny to „zadolenie” wśród drzew, tj. osiadła ziemia. - Las się zmienia… - rozkładają ręce moi przewodnicy. Jak mówi Waldemar, parę lat temu przyjechali tu całą rodziną, żeby wiedzieć, gdzie w ciągu kilku minut straciły życie 64 osoby. W końcu Wacław Lipiński pokazuje dwa niepozorne zagłębienia wśród drzew, oddalone od siebie kilka metrów. Jeszcze raz tłumaczy szczegóły i przywołuje obraz zbryzganych krwią chojarków.

„Pamięta pan to dobrze?” - dopytuję. - Jak dzisiaj! - mówi pewien tego, co w październikowy wieczór 1943 r. wryło się w pamięć, przypieczętowane strachem. „Przez te lata nikomu nie przyszło do głowy oznaczyć to miejsce?”. - Nikt tego nie brał pod uwagę. Ludzie przecież bali się o tym mówić - uzasadnia pan Wacław. Spoglądamy na sosny. W przyrodzie szukamy szczegółów. Żeby zapamiętać.

 


Godnie upamiętnić

Z konserwatorskiego punku widzenia miejsce to powinno być oznakowane i godnie upamiętnione - zaznacza Mirosław Starczewski, kierownik siedleckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, pytany o opinię w sprawie miejsca pochówku Romów.

 

Siedlecka delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie nie posiada wiedzy ani nie dysponuje żadnymi dokumentami odnośnie zbiorowych mogił Romów rozstrzelanych przez Niemców w 1943 r. pod Lipinami.

 

Grób jest zabytkiem

 

„Z konserwatorskiego punku widzenia miejsce to powinno być oznakowane i godnie upamiętnione” - zaznacza w odpowiedzi na skierowane przeze mnie pytania M. Starczewski. „Kwestia godnego upamiętnienia miejsc martyrologii na naszym terenie jest w kręgu zainteresowania oraz szczególnej troski siedleckiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie - doprecyzowuje w piśmie. Przypomina też, że przepisem podstawowym regulującym kwestie mogił wojennych jest ustawa z dn. 28 marca 1933 r. (Dz.U. 2018 poz. 369). „Co do naszej kompetencji, to może mieć tu zastosowanie Art. 32.1. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.), mówiący, że kto odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie. „Złożenie takiego zawiadomienia o odnalezionych mogiłach zaowocuje założeniem karty cmentarza oraz umieszczeniem obiektu w Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

O tym wiadomo z dawien dawna

 

Wójt gminy Przesmyki Andrzej Skolimowski, z którym rozmawiam kilka dni po wizycie w Lipinach, z niedowierzaniem słucha informacji o pogromie w 1943 r. - Mieszkam w Przesmykach od dziecka. Współpracuję z sołtysem Lipin. Mieszkaniec tej wsi jest przewodniczącym rady gminy. Nigdy nie słyszałem o takim wydarzeniu - zaznacza stanowczo. Nie chce się wypowiadać, dopóki nie zdobędzie informacji. Obiecuje się odezwać, jednak informacji zwrotnej - nie otrzymuję.

Nie udaje się również skontaktować z obecnym właścicielem tej działki leśnej. Poprzedni - mieszkający w Lipinach Józef Kalicki, stwierdza, że po zamianie działek należy ona do kogoś innego. Ale nie wie, do kogo. Przyznaje też, że historię pogromu Romów zna w Lipinach każdy. - O tym wiadomo z dawien dawna! - mówi. Sam usłyszał ją od swego ojca, który pokazywał mu doły.

 

 

Monika Lipińska

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

VIII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn


Hasło „Bóg - Honor - Ojczyzna” towarzyszyło uczestnikom Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn, zgromadzonym w sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich. [fot. Jarosław Kurzawa]

FOTOGALERIA

Ars sacra El Greca


Siedem obrazów pędzla hiszpańskiego mistrza z XVI w. - El Greca, które przyjechały do Siedlec z katedry w Toledo oraz muzeów w Wiedniu i Walencji, można oglądać w siedleckim Muzeum Diecezjalnym. Otwarcie wystawy „Ars sacra El Greca” poprzedziła uroczysta gala zorganizowana w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 4 października. Na wystawie czynnej do końca listopada - obok „naszej” „Ekstazy św. Franciszka” - prezentowane są dzieła: „Św. Weronikę z chustą”, „Ukrzyżowanie z widokiem Toledo”, „Św. Franciszek w ekstazie”, „Ukrzyżowanie”, „Św. Franciszek z bratem Leonem medytujący o śmierci” czy „Św. Franciszek z bratem Leonem”. Wystawę przygotowano w związku z setnymi rocznicami: odzyskania niepodległości i erygowania MD w Siedlcach. [fot. Urząd Miasta]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
OSG 2018
IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018 odbędzie się w dniach 18-19 października br. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
Ten cenny czas
18 października, o 12.00, w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja podsumowująca projekt TEN CENNY CZAS.
więcej »
 

POLECAMY


Dzielimy się słowem
Za kilka miesięcy odbędzie się setne Nocne Czuwanie Młodych. Z tej okazji organizatorzy przygotowują specjalną książkę.
więcej »
Papiestwo było mu pisane?
W tym roku mija 40 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża. Czego nie wiemy o kulisach konklawe, które dało światu Jana Pawła II? Dlaczego kardynał z Krakowa został wybrany akurat w 1978 r.?
więcej »
 

SONDA

 

Różaniec w moim życiu...

to modlitwa, która dodaje mi sił

jest wyrazem dziecięcej ufności we wstawiennictwo Maryi

to modlitwa, bez której nie wyobrażam już sobie życia

jest sposobem na przedstawianie Bogu próśb i podziękowań

piękno i sens tej modlitwy odkrywam każdego dniaLITURGIA SŁOWA


Środa XXVII tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Ga 5, 18-25; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 ;
Łk 11, 42-46

Ewangelia:
Łk 11, 42-46

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR