18 września 2021 r. Imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef

Pogoda: Siedlce

Numer 37
16-22 września 2021r.

menu

NEWS

W najnowszym numerze: beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej w relacjach przedstawicieli naszej diecezji.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Rozmowy

 
 

Rozmowy ECHA

21 lipca 2021 r.

Pójdziemy z krzyżem bł. męczenników


fot. ARCHIWUM

Rozmowa z ks. Pawłem Bieleckim, kierownikiem Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę.

Przeżywamy trudny czas związany nie tylko z pandemią, ale też problemy rodzinne, zawodowe. Borykamy się z dylematami wewnątrz Kościoła, z tym wszystkim, czego doświadczamy jako społeczeństwo i katolicy. Na taki czas przypada 25 rocznica beatyfikacji naszych bł. Męczenników Podlaskich - ludzi, którzy mieszkali na naszej ziemi, w większości przypadków niewykształconych i prostych, ale odznaczających się wielką mądrością, głęboką wiarą i oddaniem Bogu oraz Kościołowi. Ich świadectwo życia oraz śmierci są naszym niesamowitym dziedzictwem. Będą z nami obecni nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Przygotowujemy dwie repliki krzyża, który był niemym świadkiem obrony pratulińskiego kościoła. Wmontowane w nie zostaną relikwie naszych bł. męczenników. Krucyfiksy będą niesione na czele obu kolumn - w ten sposób męczennicy poprowadzą nas po drogach naszej ojczyzny do Matki Bożej, a przez Nią do Jezusa. Myślę, że te krzyże zostaną z nami na kolejne lata wędrowania i odtąd zawsze będą nam przewodzić w pielgrzymce z Podlasia na Jasną Górę. Chcemy, aby każdy dzień pielgrzymowania był poświęcony jednemu z błogosławionych.

Księże Kierowniku, w tym roku nie będzie sztafety?

 

Nie, wracamy do tradycyjnej formy pielgrzymowania, do grup i kolumn. Nie planujemy żadnych limitów przy zapisach. Każdy, kto tylko może i chce, będzie miał szansę fizycznie wędrować na Jasną Górę od początku do końca pielgrzymki. Będzie też możliwość dołączenia w trakcie.

 

Jak wygląda zainteresowanie tegoroczną pielgrzymką?

 

W tym roku odbieram dużo więcej telefonów i maili z pytaniami o pielgrzymkę. Zainteresowanie jest spore, ale po samych zapytaniach trudno wyrokować o frekwencji. Na trasę wyjdą wszystkie dotychczasowe grupy. Obecnie mamy dużo korzystnych okoliczności dla tegorocznego pielgrzymowania, ale są również takie, które uniemożliwiają wędrowanie wielu osobom. Trudno teraz oszacować liczbę pątników w poszczególnych grupach. Poznamy ją dopiero na trasie. Wtedy, wraz z księżmi przewodnikami podejmiemy decyzję, czy dana grupa będzie pielgrzymować niezależnie, czy raczej zostanie połączona z inną.

 

Jak przebiegały przygotowania do tegorocznej PPP?

 

Podobnie jak w poprzednich latach. Po podsumowaniu pielgrzymki, które następuje na przełomie września i października, mamy około dwóch miesięcy przerwy. Do pracy zabieramy się po nowym roku. Pierwsze rozmowy dotyczą treści, jakie będą rozważane na danej pielgrzymce. Po obraniu tematu przygotowujemy hasło i zaczynamy myśleć nad konferencjami oraz rozmyślaniami dla pielgrzymów. Szukamy kogoś, kto je opracuje. W tym samym momencie służba muzyczna zaczyna pracować nad komponowaniem pielgrzymkowego hymnu. Potem przychodzi czas na kwestie bardziej praktyczne, czyli logistykę pielgrzymki. Dynamiczna sytuacja w Polsce nie ułatwia nam tego. Musimy trzymać się wytycznych rządowych dotyczących organizacji pielgrzymek. Ostateczna decyzja o formie pielgrzymki zapada na przełomie kwietnia i maja. Potem szukamy ludzi do służb związanych z zaopatrzeniem, kuchnią, opieką medyczną, obsadą służb centralnych, kwatermistrzostwem, obsługą muzyczną, przemarszem i posługą kapelańską. Przewodników grup mianujemy po 1 lipca, a więc po zmianach duchowieństwa na parafiach.

 

Trudno jest znaleźć ludzi do służb pielgrzymkowych?

 

Wszystko zależy od grupy i sytuacji. Czasami chętni zgłaszają się sami, a czasami... idzie jak po grudzie. Dużo zależy od tego, czy dana grupa spotyka się ze sobą w ciągu roku, jej członkowie mają ze sobą kontakt, organizują się wcześniej czy na ostatnią chwilę. Sporo zależy także od osoby księdza przewodnika. Jeśli prowadzi on swoją grupę po raz kolejny, jest łatwiej, bo ma już potrzebne kontakty i znajomości. Temu, który posługuje jako przewodnik po raz pierwszy, bywa trudniej, bo nieraz wszystko musi zaczynać prawie od zera. Obserwując to wszystko, nie mogę jednak narzekać i powiedzieć, że jest źle. Ciągle mamy ludzi, którzy chcą pomagać w służbach. Cały czas szukamy kolejnych chętnych do służby medycznej, bo takich osób nigdy za dużo. Im więcej, tym lepiej. Dobrze się dzieje, gdy opieka medyczna spoczywa na barkach nie tylko jednej czy dwóch osób w grupie. Wtedy łatwiej o pomoc medyczną zarówno na trasie, jak i po dojściu na pole namiotowe. Poszukujemy także chętnych do służby muzycznej czy porządkowej.

 

W tym roku naszej pielgrzymce będą patronowali bł. Męczennicy z Pratulina...


Odbieram to po raz kolejny jako wyraz wielkiej asystencji i działania Ducha Świętego w Kościele. Przeżywamy trudny czas związany nie tylko z pandemią, ale też problemy rodzinne, zawodowe. Borykamy się z dylematami wewnątrz Kościoła, z tym wszystkim, czego doświadczamy jako społeczeństwo i katolicy. Na taki czas przypada 25 rocznica beatyfikacji naszych bł. Męczenników Podlaskich - ludzi, którzy mieszkali na naszej ziemi, w większości przypadków niewykształconych i prostych, ale odznaczających się wielką mądrością, głęboką wiarą i oddaniem Bogu oraz Kościołowi. Ich świadectwo życia oraz śmierci są naszym niesamowitym dziedzictwem. Będą z nami obecni nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Przygotowujemy dwie repliki krzyża, który był niemym świadkiem obrony pratulińskiego kościoła. Wmontowane w nie zostaną relikwie naszych bł. męczenników. Krucyfiksy będą niesione na czele obu kolumn - w ten sposób męczennicy poprowadzą nas po drogach naszej ojczyzny do Matki Bożej, a przez Nią do Jezusa. Myślę, że te krzyże zostaną z nami na kolejne lata wędrowania i odtąd zawsze będą nam przewodzić w pielgrzymce z Podlasia na Jasną Górę. Chcemy, aby każdy dzień pielgrzymowania był poświęcony jednemu z błogosławionych. Pielgrzymujemy pod hasłem „Z wiarą i męstwem”. Treści, które będziemy rozważać, mają dotyczyć cnoty męstwa oraz cnoty wiary - tego, jak ją wyznawać i jej bronić.

 

Kto w tym roku przygotował pielgrzymkowe konferencje i rozmyślania? Jaki będzie hymn?Autorami konferencji są księża z naszej diecezji. W tym gronie znaleźli się: ks. Jacek Jaśkowski,  ks. Jakub Kozak, ks. Sebastian Mućka, ks. Marcin Prudaczuk, ks. Paweł Siedlanowski, ks. Kamil Duszek, ks. Marek Andrzejuk, ks. Jacek Sereda, ks. Piotr Pielak, ks. Piotr Grzebisz i ks. Wojciech Bazan. Rozmyślania poranne napisali: ks. Rafał Pietruczuk, ks. Mariusz Świder, ks. Andrzej Oworuszko i ks. Andrzej Głasek.

Hymn zapożyczyliśmy od Bractwa Strażników Kościoła. Jego tekst można znaleźć na stronie internetowej pratulińskiego sanktuarium. Składa się z trzech zwrotek. Na potrzeby pielgrzymkowego hymnu zapożyczyliśmy dwie pierwsze, trzecia została specjalnie dopisana. Ma charakter pielgrzymkowy. Hymn jest śpiewany na melodię Roty, więc w tym roku będzie wyjątkowo patetycznie i podniośle.

 

Powróciliśmy do tradycyjnej formuły pielgrzymowania, ale pandemia nie pozostanie bez wpływu na PPP...

 

Tak, formuła się trochę zmieni, ale to raczej szczegóły. Będziemy nocować wyłącznie w namiotach. To jednak nie jest dla nas problem, bo PPP funkcjonowała tak co roku. Będziemy prosili pątników, aby na tyle, na ile jest to możliwe, nie chodzili do domów gospodarzy. Wszystko po to, by nie generować możliwości zakażenia się wirusem. Przy zapisach trzeba będzie zadeklarować, że jesteśmy zdrowi, nie mamy objawów związanych z Covid-19, nie przebywamy na kwarantannie. Będziemy apelować o minimalizowanie kontaktu z innymi, anonimowymi dla nas osobami. Nie chcemy być postrzegani jako potencjalne zagrożenie dla tych, wśród których będziemy się zatrzymywać. Zależy nam, byśmy wspólnie zadbali o bezpieczeństwo własne i otoczenia. Nie będzie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz. Jesteśmy zobowiązani do ich zakładania tylko w przestrzeniach zamkniętych. Na polach namiotowych zostaną przygotowane płyny dezynfekcyjne. Prosimy, aby w takie środki zaopatrzył się także każdy pielgrzym. Pątnicy będą musieli codziennie mierzyć temperaturę ciała, a wyniki pomiarów wpisywać do karty pielgrzyma. Wszystko po to, by móc kontrolować stan swego zdrowia, a gdyby pojawiło się coś niepokojącego, szybko zareagować. Utrudnieniem na pewno będzie zawieszenie odwiedzin na trasie. Z tego powodu trzeba wziąć ze sobą więcej ubrań, bo nikt nie będzie mógł do nas przyjechać, aby zabrać brudną odzież i przywieźć świeżą.

 

A jak wygląda pielgrzymowanie w innych diecezjach?

 

W tym roku niemal wszystkie pielgrzymki wyjdą na trasę, ale będą miały różne formy. Wiele diecezji utrzymało znaną z tamtego roku formułę sztafety, w niektórych wprowadzono limity. Dziękujmy Bogu, że to pielgrzymowanie ciągle jest podtrzymywane. Teraz czekamy na tych, którzy zechcą pójść na szlak. Wszystko już przygotowane, ale po cóż to wszystko, gdyby zabrakło chętnych? Zachęcamy do zejścia z kanapy, odejścia od komputerów, od zdalnej pracy i nauki. Zapraszamy do przeżycia pięknych chwil w realu, do rekolekcji w drodze. Wierzę, że poprowadzi nas sam Duch Święty. Pójdźmy do Matki razem z naszymi bł. męczennikami!

 

Tak jak zawsze, pielgrzymkę można wesprzeć materialnie...

 

Tak, takie cegiełki są np. elementem pielgrzymowania duchowego, do którego również zachęcam. Intencje pielgrzymów duchowych można przekazywać m.in. za pośrednictwem strony internetowej PPP. Znajdziemy tam również nr konta, na który można dokonać przelewu ofiary na rzecz pielgrzymki, jej organizację i przebieg. Z góry dziękuję za takie wsparcie.

 

Na koniec powiedzmy o zapisach.

 

Zapisy będą prowadzone w parafiach, z których wychodzą poszczególne grupy. Każdy pątnik ma obowiązek wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny na stronie PPP (www.pielgrzymka-podlaska.pl). Należy go wydrukować i wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Formularze będą przygotowane także w punktach zapisów. Na druku trzeba wpisać kilka koniecznych danych osobowych oraz zgodę na ich przetwarzanie. Znajdzie się tam również deklaracja o stanie zdrowia. Przypominamy, że osoby niepełnoletnie (do 15 r. ż.) na czas pielgrzymki muszą mieć dorosłego opiekuna (kogoś z rodziny lub znajomego). W tym roku wpisowe wynosi 150 zł. Czekamy i zapraszamy!

 

Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Wawryniuk

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

FACEBOOK

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Rolnicza wystawa


Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, połączone z Dniami Siedlec, za nami! Jedną z większych imprez wystawienniczych w regionie można było odwiedzać przez dwa dni - 11 i 12 września. [fot. IZU]

FOTOGALERIA

Diecezjalne dziękczynienie


W Święto Narodzenia NMP 8 września w sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej odbyły się uroczystości odpustowe połączone z dożynkami diecezjalnymi. [fot. Agnieszka Bieniek]

PATRONAT "ECHO"


Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie
W roku szkolnym 2021/2022 już po raz 16 ruszą zapisy do Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Organizatorzy już teraz zapraszają do udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
więcej »
XI Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina
Wydział duszpasterstwa rodzin przygotował już program kolejnej Pielgrzymki Mężczyzn do Pratulina, która odbędzie się w niedzielę 3 października. W tym roku będzie miała ona wyjątkowy charakter ze względu na 25-lecie beatyfikacji Męczenników Podlaskich i będzie połączona ze ślubowaniem członków Bractwa „Strażnicy Kościoła”.
więcej »
Hosanna Festival
W dniach 17-19 września w Siedlcach odbędzie się XXVIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Hosanna Festival”.
więcej »
V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej
Wykład, debaty eksperckie, bloki warsztatów - to wszystko czeka na uczestników V Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, który odbędzie się 24 i 25 września w Warszawie.
więcej »
II Kongres Kultury Diecezji Siedleckiej
21 września w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II w Nowym Opolu odbędzie się II Kongres Kultury Diecezji Siedleckiej.
więcej »
W trosce o wychowanie
„Profilaktyka uzależnień - dobre wychowanie” to hasło tegorocznej edycji XXX Siedleckiego Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, które odbędzie się 18 września.
więcej »
Konkurs poetycki dla młodzieży
​Opowiedzmy strofami o życiu oblackiego męczennika! Ruszyła druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI.
więcej »
...bo Niepodległa jest dla wszystkich
19 września na terenie Dzieła Międzyfortowego Kobylany I nastąpi otwarcie wystawy „Historia 34 Pułku Piechoty”.
więcej »
 

POLECAMY


Autorytet i wsparcie
Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia stanowi doskonała okazję do poznania jego osoby.
więcej »
Fatima
Film „Fatima” - inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca opowieść o objawieniach fatimskich, które dały siłę milionom chrześcijan - najbardziej przekonująca adaptacja objawień w kinach już od 1 października!
więcej »
 

SONDA

 

Czy istnieje recepta na wychowanie?

najważniejsza jest miłość do dziecka i mądrość w jej okazywaniu

liczy się konsekwencja i spójne spojrzenie rodziców

trzeba dbać o emocjonalną więź z dzieckiem, jakość wspólnie spędzanego czasu

lepiej polegać na intuicji

nie ma recepty na sukces wychowawczyLITURGIA SŁOWACzytania:
; ;

Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR