17 listopada 2018 r. Imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz

Pogoda: Siedlce

Numer 46
15-21 listopada 2018r.

menu

NEWS

Jak świętowaliśmy 11 listopada? Przegląd relacji w bieżącym wydaniu ECHA!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Kościół

 
 

Harcerski Pluton Różańcowy

9 listopada 2017 r.

Czuwaj - z różańcem w ręku


fot. Arch. ZHR Siedlce

To modlitwa, która nas zmienia - mówią druhowie, którzy trzy lata temu utworzyli Harcerski Pluton Różańcowy. Opowiedzieli o tym całemu siedleckiemu środowisku Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej tuż przed akcją „Różaniec do granic”, nagrywając film.

Harcerski Pluton Różańcowy działa w Siedlcach dokładnie od lutego 2015 r. Pomysł wypłynął od dh. Wojciecha Łubińskiego - związanego z harcerstwem od ponad 20 lat, obecnie pełniącego funkcję komendanta Siedleckiego Hufca Harcerzy „Pogoń”. Budując strukturę plutonu różańcowego, wzorował się na plutonach działających we wspólnocie Lew Judy, tworzonej przez mężczyzn. - Pluton Różańcowy jest tym „narzędziem”, które umożliwiło mi pozostanie w harcerstwie. Potrzebuję tej modlitwy do działania w ZHR, ale także do działania w ogóle - uzasadnia W. Łubiński. Przyznaje, że Różaniec związuje człowieka z Maryją, dlatego dzisiaj może mówić o wielu owocach tej szczególnej bliskości.

- Poza tym osoby, które znalazły się w plutonie, dają mi poczucie, że ktoś inny ma takie samo pragnienie: żeby wszystko, co się robi, robić dla Boga i z Bogiem - przez Maryję. A taka świadomość daje człowiekowi siłę - dh Wojtek mówi o idei i owocach wspólnotowej modlitwy.

Ze względu na liczne obowiązki inicjatora HPR, prowadzenie plutonu przejął dh Tomasz Myrcha, harcerz również mogący pochwalić się wieloletnią służbą w ZHR.

 

Braterskie dwójki

- Harcerski Pluton Różańcowy jest modlitewną inicjatywą wspólnotową, która z założenia skupiać ma 21 osób. Każda z nich codziennie odmawia dziesiątek Różańca, tj. jedną tajemnicę różańcową, w konkretnej intencji - definiuje dh Tomek z uwagą, że wprawdzie cztery części Różańca liczą 20 tajemnic, to w plutonie ta ponadliczbowa osoba ma zastępować tego z członków plutonu, który danego dnia z różnych względów nie odmówił „swojej” dziesiątki.

Reguły funkcjonowania plutonu przypominają zasady, na jakich działają Koła Żywego Różańca. Z jedną różnicą. - Modlimy się za siebie wzajemnie w tzw. braterskich dwójkach, dzięki czemu codziennie każdy z harcerzy należących do plutonu otoczony jest modlitwą - tłumaczy T. Myrcha.

 

Do Jezusa - przez Maryję

- Przynależność do plutonu nie wiąże się z żadnym obciążeniem. Trzeba w ciągu dnia wygospodarować niecałe 10 min, bo zaledwie tyle czasu zajmuje odmówienie tajemnicy różańcowej, i ofiarowanie modlitwy za innego, przydzielonego mi przez dowódcę plutonu harcerza - mówi T. Myrcha. Ponadto do każdego dnia przyporządkowane są dodatkowe, konkretne intencje. Harcerze modlą się więc m.in. za środowisko ZHR, za ojczyznę, ludzi chorych, cierpiących, o nowe powołania, za księży i osoby konsekrowane, za Kościół i papieża.

- Cała praca Harcerskiego Plutonu Różańcowego ma służyć Maryi. Przy okazji - chcemy wymodlić dla nas jak największą liczbę łask od Jezusa Chrystusa - precyzuje T. Myrcha, wskazując przy tym na zadania wpisane w ideowość Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej: ZHR wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie i jest organizacją dla tych, którzy poszukują dróg pogłębienia wiary. - Naszym celem jest dotarcie do doskonałości. Tymczasem daleko nam do Boga. Wiemy o tym, że znajdziemy Go, jeśli będziemy blisko Jego matki. Nikt nie był bliżej Jezusa Chrystusa niż Maryja. Chcemy być blisko Jezusa przez przynależność do wspólnoty, jaką jest pluton różańcowy - akcentuje.

 

Związani przez Różaniec

Mówiąc o Różańcu, dowódca plutonu potwierdza: modlitwa wskazana przez Maryję jako koło ratunkowe dla świata - m.in. 100 lat temu w Fatimie - dzisiaj jednoczy wszystkich wierzących, czego potwierdzeniem jest modlitewny szturm Polaków uczestniczących w „Różańcu do granic”. Z drugiej strony łączy też lokalne środowiska, m.in. harcerzy z Siedlec.

- Mały dziesiątek Różańca to część wielkiego Różańca, co sprawia, że czujemy się włączeni w wielką wspólnotę duchowa, chociaż jest to inicjatywa lokalna - mówi Tomasz Przesmycki, drużynowy 11 Siedleckiej Drużyny Wędrowników, dla znajomych: Tomeczek. - Uważam, że moje wstąpienie do plutonu to jedna z lepszych życiowych decyzji. Pozwala na duchowy wzrost. Dzięki systematycznej modlitwie jestem częściej w stanie łaski uświęcającej. Gdy upadam, mam więcej sił, by się podnieść, pójść do spowiedzi i wrócić do Boga - precyzuje. Dodaje, że pluton różańcowy - ze względu na zasadę: „ja modlę się za kogoś, ktoś za mnie” - jest poza tym świetną formą wypełniania prawa harcerskiego.

 

Owocne zobowiązanie

Druhowie z plutonu, chociaż zgodnie przekonani o wartości systematycznej modlitwy, doświadczają też trudności. - W ich przezwyciężaniu pomaga mi świadomość, że ktoś inny - być może w tym samym czasie - modli się za mnie. Czuję to w różnych prozaicznych momentach życia. To bardzo budujące - mówi T. Myrcha. - Różaniec to dla mnie takie ćwiczenie, jak dla sportowca trening - dorzuca Janek z 11 Siedleckiej Drużyny Harcerzy. Marcin z drużyny „Wędrowników” tłumaczy, że kiedy przychodzi pokusa zrezygnowania z odmówienia dziesiątka Różańca, pomaga myśl, że być może kolega z braterskiej dwójki właśnie w tej chwili potrzebuje modlitwy.

T. Przesmycki wspomina natomiast sam początek HPR: hasło rzucone przez instruktorów wywołało najpierw zwątpienie, poparte pytaniami: czy zdołam podołać regularnej modlitwie? A może nie dam rady? - Dzisiaj wiem, że to opatrzność Boża postawiła ich na mojej drodze - przekonuje. - Poza tym myślę, że harcerz z różańcem w ręku to niesamowite świadectwo: dla rodziny, bliskich, znajomych, którzy widzą wzrastanie w wierze. Wierzę, że to działa także na nich.

 

Modlitwa osobista, szczera, własna

Pytany o refleksję na temat plutonu phm. Maciej Olszewski, instruktor ZHR, zaczyna od podzielenia się osobistymi przemyśleniami na temat Różańca. - To dla mnie modlitwa prosta w formie, ale trudna w treści. Łatwo zatrzymać się na powierzchni formy, wyzwaniem jest wchodzenie w treść rozważanej tajemnicy i konfrontowanie z nią swojego życia. Ja wciąż borykam się z powierzchownym odmawianiem „zdrowasiek”, trudniej jest wejść w tajemnicę i spojrzeć na swoje życie przez jej pryzmat. Usłyszałem kiedyś ciekawe porównanie Różańca do malowania obrazu: płótno, czyli powtarzane „Zdrowaś Maryjo”, jest - i musi być - jednolite. Sednem sprawy jest, żeby na tym jednolitym płótnie namalować kolorowy obraz. Życzyłbym harcerzom uczestniczącym w plutonie jak najlepszych obrazów. Nie muszą być artystycznie wybitne - najważniejsze, żeby były jak najbardziej prawdziwe i ich własne - podsumowuje.


Siedleckie środowisko Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej współtworzy - wraz z ZHR w Suwałkach, Ostródzie, Płocku, Łomży oraz Płońsku - Północno-Wschodnią Chorągiew Harcerzy wyodrębnioną w strukturach ZHR w marcu br. 29 września Mszą św. zainaugurowali kampanie „Patron” oraz „Sztandar”, związane z przygotowaniem do zdobycia przez Chorągiew imienia św. Michała Archanioła i nadania sztandaru, zaplanowanych na marzec przyszłego roku.


Okiem duszpasterza

Ks. Grzegorz Koc, moderator diecezjalny stowarzyszenia Żywy Różaniec

Ta modlitwa wprowadza pokój w serce i świat

Maryja w swoich objawieniach, m.in. w Fatimie, Lourdes, Gietrzwałdzie, zachęca do modlitwy różańcowej. Na prośby dzieci z Fatimy powierzających jej różne sprawy, które polecali im ludzie, odpowiadała: niech odmawiają Różaniec. Jeśli ludzie odchodzą od wiary, Bóg posyła Maryję, której wyznaczył rolę matki. Jeżeli Matce Bożej nie uda się naprawić tej sytuacji, to zostaje ostatni środek wychowawczy Boga - kataklizm czy wojna. Różaniec jest lekarstwem na choroby świata: część radosna - na chorobę niechęci do cichego i pracowitego życia, część światła - na chorobę słabej wiary, część bolesna - na niezrozumienie i wstręt do cierpienia, część chwalebna - na chorobę braku pragnienia życia wiecznego i dóbr Bożych. Ponadto modlitwa we wspólnocie jest ochroną, zabezpieczeniem przed złem. A we współczesnym świecie tych zagrożeń jest bardzo wiele, toteż łatwo można zagubić cel, jakim jest chwała Boga i życie z Nim. Sama świadomość, że codziennie modli się za mnie wspólnota, zobowiązuje do dobrego życia, nie mówiąc o nadprzyrodzonej łasce. Bóg może bardziej działać, kiedy dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię. Maryja nasze intencje przedstawia swemu Synowi i do Niego prowadzi. Ponadto jest wiele obietnic Maryi związanych z modlitwą różańcową.

Ciszę się z odkrywania wartości Różańca przez harcerzy. Potrzeba dziś młodych wspólnot, gdyż wiele kół obecnie wymiera. Prośby Maryi o Różaniec są związane z niebezpieczeństwami, jakie grożą światu, jeśli odchodzi od Boga. Ta modlitwa wprowadza pokój w serce i świat. Dlatego życzę, żeby ta inicjatywa promieniowała na innych, by też odkryli ten piękny i potężny środek zbawienia, byśmy nie musieli doświadczać cierpienia, ale mogli żyć w pokoju i jedności. W kroczeniu przez życie z Maryją i zarażaniu młodego pokolenia modlitwą różańcową niech Bóg wam błogosławi.

Monika Lipińska

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wolność tańcem malowana


„Polskie DNA - wolność tańcem malowana” - widowisko muzyczne Alternatywnego Teatru Tańca LUZ - zainaugurowało cykl wydarzeń wpisujących się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzyczny spektakl został wystawiony w sali „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach 8 listopada. Chętnie będą mogli obejrzeć go także 11 i 27 listopad. [fot. Jarosław Grudziński]

FOTOGALERIA

100 lat Niepodległej


Siedleckie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zainaugurowała Msza św. w intencji ojczyzny sprawowana w kościele pw. św. Józefa. Uczestniczyli w niej mieszkańcy miasta, organizacje społeczne, szkoły, służby mundurowe i samorządowcy. Po zakończeniu Eucharystii uroczyście odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest ona umiejscowiona na obelisku, który powstał staraniem wszystkich siedleckich parafii. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Wolności, gdzie miał miejsce dalszy ciąg jubileuszowych obchodów. [fot. Witold Bobryk]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
 

POLECAMY


Otwórz się na cud uzdrowienia
Współczesny świat różni się od tego, któremu stawiał czoło za czasów swojego ziemskiego życia Jezus. Osiągnęliśmy ogromne postępy w dziedzinie medycyny, psychologii oraz opieki zdrowotnej. Jednak zdobycze te nie pozwoliły rozwiązać wszystkich problemów, z jakimi borykają się ludzie.
więcej »
Na tak!
Brak właściwych granic ochronnych w życiu każdego to poważny problem, a ból spowodowany agresją ze strony innych jest ogromny.
więcej »
Rekolekcje dla małżeństw
W dniach 16-18 listopada w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w Siedlanowie odbędą się rekolekcje dla małżeństw ph. Świętość w codziennym życiu.
więcej »
Przegląd Teatrów Obrzędowych
17 listopada, o 10.00, w sali teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach odbędzie się II Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych.
więcej »
To ty, szare Podlasie, rodzona ma kraino
Świętując jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, warto skupić uwagę na tym, co działo się sto lat temu w miejscu, gdzie dzisiaj żyjemy. Książka „Tak rodziła się Niepodległość. Południowe Podlasie 1918” odsłania przed czytelnikiem panoramę wydarzeń sprzed wieku.
więcej »
 

SONDA

 

Światowy Dzień Ubogich jest okazją do...

pomocy potrzebujących

uświadomienia sobie, że bieda ma różne twarze

lekcją dzielenia się z drugim człowiekiem

przypomnienie, że miłosierdzie można czynić gestem i słowem

naukę, że czasem mniej znaczy więcejLITURGIA SŁOWA


Sobota
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR