22 lipca 2018 r. Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Pogoda: Siedlce

Numer 29
19-25 lipca 2018r.

menu

NEWS

A najnowszym numerze pielgrzymkowe ABC!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Opinie

 
 

Projekt Fundacji DONUM

20 czerwca 2018 r.

Cel: aktywizacja seniorów


fot. ARCHIWUM

„Ten cenny czas” - to tytuł projektu realizowanego przez Fundację DONUM, będącego pokłosiem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drugiej edycji programu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Impulsem do kontynuacji przedsięwzięcia aktywizującego UTW działające w regionie był niewątpliwie sukces ubiegłorocznej edycji ministerialnego programu. Projekt autorstwa prezes Fundacji DONUM Ewy Elżbiety Jarockiej pt. „Dojrzałość okresem jest złotym” został wybrany wówczas jako jeden z 16 w Polsce i jedyny na Mazowszu. Realizacja zadania zakładała nawiązanie współpracy z pięcioma UTW wybranymi spośród już istniejących bądź nowo utworzonych. Do działania przystąpiły uniwersytety funkcjonujące w Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Zbuczynie i Łosicach.

- Projekt ukierunkowany na aktywizację intelektualną seniorów realizowany był poprzez organizację wykładów audytoryjnych z wielu dziedzin nauki, jak również prowadzenie warsztatów językowych, komputerowych, muzycznych czy psychologicznych. Zainteresowaniem odbiorców cieszyły się także zajęcia usprawniające - wyjaśnia E. Jarocka. Jako dodatkowe atuty realizacji zadania wskazuje: integrację i cenną, jako że procentującą na przyszłość wymianę doświadczeń.

Ubiegłoroczny program miał charakter pilotażowy, a jego sukces miał przyczynić się do wzbogacenia kulturalno-edukacyjnej oferty państwa na rzecz seniorów. O powodzeniu przedsięwzięcia świadczy fakt, iż jeszcze przed finałem przypadającym 15 grudnia został ogłoszony nabór wniosków do kolejnej edycji… E. Jarocka podjęła wyzwanie, czego efektem jest realizowany właśnie przez Fundację DONUM projekt „Ten cenny czas”.

 

Poprzeczka postawiona wysoko

- Termin składania wniosków mijał 4 grudnia, a 11 grudnia mieliśmy galę podsumowującą projekt „Dojrzałość okresem jest złotym”. Kończąc jeden, pracowałam już nad kolejnym. Nie miałam jednak wyjścia… - sygnalizuje, wspominając, jak podczas finału ludzie zwracali się do niej z pytaniem: „Pani Ewo, to niemożliwe, że już się kończy... Co dalej?”.

Utrudnieniem w partycypowaniu o środki w ramach drugiej edycji programu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku był ministerialny wymóg dotyczący nawiązania współpracy z minimum dwoma podmiotami, które utworzą UTW. - W naszym przypadku są to Mordy i Andrzejewo w powiecie ostrowskim - wyjaśnia prezes Fundacji DONUM. Beneficjentami projektu „Ten cenny czas” są także cztery uniwersytety spośród pięciu uczestniczących w poprzedniej edycji: siedlecki, łosicki, sokołowski i zbuczyński.

Uroczysta gala inauguracyjna odbyła się 23 kwietnia w Zarębach Kościelnych na terenie powiatu ostrowskiego. - Poprzeczka została postawiona wysoko - ocenia E. Jarocka z uwagą, iż w spotkaniu utrzymanym w biesiadnym klimacie - przy suto zastawionych stołach - udział wzięło aż 270 osób!

Projekt Fundacji DONUM został wybrany do realizacji jako jeden z 20 spośród 50 zgłoszonych z całego kraju. - W tegorocznej edycji dane województwo mogły reprezentować aż trzy podmioty. Nasz projekt po raz drugi został wybrany jako jedyny na Mazowszu - podkreśla, nie ukrywając, iż nakłada to na beneficjentów obowiązek tym godniejszego reprezentowania regionu, a zarazem udowodnienia, że twórcza aktywizacja seniorów nie jest czczym hasłem. Warunek to chęć działania i otwarcie się na współpracę.

 

Droga do realizacji marzenia

Wymiernym efektem realizacji projektu, a jednocześnie spełnieniem wielkiego marzenia E. Jarockiej stało się utworzenie UTW w Mordach. Prezes Fundacji DONUM nie ukrywa, iż wszelkim jej dotychczasowym działaniom skierowanym do seniorów przyświecała myśl powołania uniwersytetu w mieście, w którym mieszka. - Mordy nie są małą gminą, zakładałam więc, że znajdą się chętni. Chciałam, by także seniorzy z Mordów mieli okazję do aktywizacji, integracji oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji - zaznacza.

Pierwszym krokiem na drodze realizacji marzenia stało się powołanie Rady Seniorów miasta i gminy Mordy. W skład rady wchodzi pięć osób i stanowi ona organ doradczo-opiniodawczy burmistrza. E. Jarocka, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej rady miejskiej w Mordach, wystosowała następnie do Rady Seniorów pismo z prośbą o utworzenie UTW. Efektem było podpisanie listu intencyjnego. Kiedy okazało się, że fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, prace nad stworzeniem uniwersyteckich struktur nabrały tempa. W pierwszym spotkaniu organizacyjnym uczestniczyło już 30 seniorów.

Inauguracją działalności UTW był wyjazd do Teatru Żydowskiego w Warszawie na spektakl „Jak w przedwojennym kabarecie”. - W tegorocznym rozdaniu, obok wykładów audytoryjnych i warsztatów, mamy zaplanowane także wyjazdy edukacyjno-kulturalne - precyzuje E. Jarocka. - W programie są również prelekcje historyczne w nawiązaniu do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - dodaje z sugestią, iż działaniu przyświeca myśl, by seniorzy czynnie zaangażowali się w promocję lokalnego patriotyzmu.  


MOIM ZDANIEM

Joanna Janus - koordynator UTW w Siedlcach

W ramach projektu „Ten cenny czas” słuchacze Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku biorą udział w wykładach oraz zajęciach warsztatowych. Do tej pory mieli okazję obejrzeć spektakl „Wesele” w wykonaniu Teatru Słowa z Białej Podlaskiej, jak również wysłuchać wykładu z koncertem Anny i Tomasza Ostrowskich pt. „Polska pieśń patriotyczna w epoce romantyzmu” oraz prelekcji Tomasza Tułaka „Kolej transsyberyjska”. Przed nami jeszcze kilka wykładów… W tej edycji działania finansowane są cztery rodzaje zajęć warsztatowych: chór, scrapbooking, malarstwo oraz aktorstwo kabaretowe. Słuchacze bardzo chętnie uczestniczą w zaproponowanych zajęciach; łącznie bierze w nich udział 86 osób. Dzięki udziałowi w projekcie zajęcia są bezpłatne, co cieszy szczególnie te osoby, których nie byłoby stać na opłacenie uczestnictwa. Projekt - obok niepodważalnej korzyści finansowej - wnosi w działanie uniwersytetu wartość dodaną, jaką jest integracja między słuchaczami z różnych UTW. Mają oni możliwość odwiedzania się, dzielenia doświadczeniami i motywowania do działania.

 

Marianna Demianiuk - koordynator UTW Łosice

W ramach realizacji projektu odbywają się warsztaty językowe, komputerowe, wokalne oraz zajęcia taneczno-ruchowe. Nasi słuchacze uczestniczyli w wykładzie prof. Zygmunta Gałeckiego pt. „Podlasie, Łosice - inne nazwy i nazwiska w oświetleniu historycznym”. W maju zorganizowaliśmy wycieczkę do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Z kolei na początku czerwca wzięliśmy udział w rajdzie pieszym w Mierzwicach, co pozwoliło nam na podziwianie piękna krainy Bugu i udaną integrację przy grillu i wspólnym śpiewie. UTW im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej zakończył już rok akademicki. W planach na wrzesień mamy m.in. dwa wykłady audytoryjne: z zakresu muzyki i historyczny - z racji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Chętnych do udziału w zajęciach nie brakuje. Nasz uniwersytet liczy 119 członków - aby wszyscy mogli skorzystać z oferty warsztatowej, z konieczności musimy dzielić słuchaczy na mniejsze grupy. Bez pomocy pani Ewy realizacja tak bogatego programu nie byłaby możliwa. Serdecznie jej dziękujemy!

 

Emilia Biarda - koordynator UTW Zbuczyn

Słuchacze UTW w Zbuczynie odbyli… wirtualną podróż do Chin. Wykład poprowadziła zauroczona tym krajem Dorota Czołak. Seniorzy poznali nie tylko jego kulturę i religię, ale także architekturę, symbolikę oraz kulinarne upodobania Chińczyków. Prelekcje podróżnicze cieszą się dużym zainteresowaniem członków naszego uniwersytetu. 27 czerwca odbędzie się wykład o tematyce prozdrowotnej z udziałem lekarza okulisty. Cały czas odbywają się też zajęcia gimnastyki kręgosłupa prowadzone przez Alicję Lasocką. W okresie wakacyjnym planujemy organizację warsztatów psychologicznych i wyjazdowe warsztaty kulinarne, podczas których seniorzy będą uczyć się przygotowywania karpia. Uczestnictwo w projekcie jest dla naszych słuchaczy okazją do poszerzenia swoich zainteresowań, ale też - co bardzo ważne - zacieśniania kontaktów z członkami innych uniwersytetów. Przyjaźń nawiązana przy okazji realizacji poprzedniego projektu trwa - odwiedzamy się wzajemnie i zapraszamy na spotkania organizowane przez UTW w Zbuczynie.

 

Alina Simanowicz - koordynator UTW Sokołów Podlaski

Zajęcia odbywają się w czterech grupach warsztatowych: gimnastyka dla seniora, modelarstwo, taniec oraz plastyka i wszystkie cieszą się wielkim zainteresowaniem naszych słuchaczy. Oprócz warsztatów organizujemy też wykłady i sesje wyjazdowe. Podejmowane prelekcje dotyczyły m.in. tematyki zdrowotnej i literatury. Udział w projekcie zaowocował także wizytą seniorów w zespole parkowo-pałacowym w Łochowie. Członkowie UTW bardzo cenią sobie również spotkania z podróżnikami pozwalające na poznanie innych krajów z ich historią, kulturą i zwyczajami. Na początku sierpnia planujemy wyjazd do Wilna. Wyprawa śladami polskości połączona będzie z wizytą w Domu Polskim oraz spotkaniem ze słuchaczami tamtejszego UTW. Przystąpienie do projektu prowadzonego przez Fundację DONUM pozwoliło nam niewątpliwie na poszerzenie oferty programowej. Udział w atrakcyjnych zajęciach warsztatowych sprawia z kolei, że zacieśniają się więzi między seniorami. Wspólne zadania, jakie realizują, okazują się także cenną lekcją systematyczności i odpowiedzialności. 

 

Urszula Wołosiewicz - koordynator UTW Andrzejewo

W Ostrowi Mazowieckiej będącej miastem powiatowym UTW z powodzeniem działa od lat. Chciałam, by podobną szansę spotkań i rozwijania swoich pasji miały także osoby starsze z terenów wiejskich. Ich dotychczasowa aktywność zogniskowana była głównie wokół zespołów śpiewaczych. Przystąpienie do projektu Fundacji DONUM zaowocowało powołaniem UTW przy Klubie Seniora w Andrzejewie. Zasięgiem obejmuje on trzy gminy. Na zajęcia uczęszcza 110 osób. Prowadzimy warsztaty umiejętności psychologicznych, zajęcia usprawniające, wokalno-emisyjne i taneczne. 27 czerwca odbędzie się wykład dr. Kazimierza Krajewskiego, historyka z Warszawy, nt. „Polacy w państwie litewskim - ich sytuacja społeczna i polityczna”. W planach mamy także prelekcje dotyczące zdrowia seniorów. Podejmiemy również tematykę podróżniczą. Słuchacze UTW dowiedzą się ponadto m.in., jak stworzyć drzewo genealogiczne. Będziemy gościć też funkcjonariuszy policji, którzy uwrażliwią osoby starsze w kwestii czyhających na nich oszustw. Wszystkie spotkania cieszą się wielkim zainteresowaniem seniorów!

Agnieszka Warecka

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Ojciec Mateusz w Siedlcach


Na kilka dni planem zdjęciowym serialu „Ojciec Mateusz” stały się Siedlce. To właśnie w tym mieście ksiądz z Sandomierza rozwiąże zagadkę kryminalną związaną z Muzeum Diecezjalnym. [fot. KO]

FOTOGALERIA

600 lat parafii


Na skwerze 600-lecia w zegarze słonecznym ukryta została kapsuła czasu zawierająca m.in. list do przyszłych pokoleń. Poświęcono pomnik św. Jana Pawła II, a w kościele intronizowano relikwie Papieża Polaka. W ten sposób zbuczynianie uczcili 600 lat istnienia parafii i miejscowości. [fot. LA]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Hosanna Festival
Chcesz spędzić rewelacyjnie ostatni weekend wakacji? Mamy coś dla Ciebie! Dwa dni wypełnione brzmieniem muzyki z przesłaniem, radością i tańcem razem ze wspaniałymi ludźmi, dla których Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem! A może jesteś uzdolniony muzycznie: grasz lub śpiewasz?
więcej »
OSG 2018
Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018.
więcej »
Dni Łosic
Koncerty gwiazd, kabaret, kino plenerowe, potańcówka i moc innych atrakcji czekają na wszystkich, którzy wezmą udział w tegorocznych Dniach Łosic. Impreza odbędzie się w dniach 20-22 lipca na targowicy miejskiej.
więcej »
 

POLECAMY


Książka na trudne czasy
Czego możemy nauczyć się od benedyktyńskich mnichów? Jak w dzisiejszym, coraz bardziej zeświecczonym świecie zachować więź z Chrystusem i głosić Dobrą Nowinę? Na te pytania odpowiada Rod Dreher w książce „Opcja Benedykta”.
więcej »
Drzwi do Bożej prawdy
Jeśli nasze próby lektury Pisma Świętego kończyły się niepowodzeniem, możemy zacząć w inny sposób. Autorzy „Biblii opowiedzianej” postanowili swoimi słowami zrelacjonować tę trudną księgę.
więcej »
Piękno uwiecznione
Zwiedzenie wiecznego miasta to pragnienie wielu osób. Tym, dla których pozostaje w sferze marzeń, polecamy albumy w szczególny sposób przybliżające piękno i majestat Watykanu.
więcej »
 

SONDA

 

I znowu wakacje...

to czas wypoczynku i ładowania akumulatorów

spędzam je w ruchu - kocham sport!

planuję wyjazd na własną rękę - nie ufam biurom podróży

nie lubię wakacji - nudzę się latem

czas jak każdy innyLITURGIA SŁOWA


Niedziela XVI tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Jr 23, 1-6; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 ;
Ef 2, 13-18

Ewangelia:
Mk 6, 30-34

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR