19 września 2018 r. Imieniny obchodzą: Konstancja, January

Pogoda: Siedlce

Numer 37
13-19 września 2018r.

menu

NEWS

Dlaczego czcimy krzyż? Jak rozumieć jego sens i jakie miejsce powinien zajmować on w życiu każdego chrześcijanina? Odpowiedź w cyklu NA MARGINESIE KATECHIZMU!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Opinie

 
 

Projekt Fundacji DONUM

20 czerwca 2018 r.

Cel: aktywizacja seniorów


fot. ARCHIWUM

„Ten cenny czas” - to tytuł projektu realizowanego przez Fundację DONUM, będącego pokłosiem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drugiej edycji programu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Impulsem do kontynuacji przedsięwzięcia aktywizującego UTW działające w regionie był niewątpliwie sukces ubiegłorocznej edycji ministerialnego programu. Projekt autorstwa prezes Fundacji DONUM Ewy Elżbiety Jarockiej pt. „Dojrzałość okresem jest złotym” został wybrany wówczas jako jeden z 16 w Polsce i jedyny na Mazowszu. Realizacja zadania zakładała nawiązanie współpracy z pięcioma UTW wybranymi spośród już istniejących bądź nowo utworzonych. Do działania przystąpiły uniwersytety funkcjonujące w Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Zbuczynie i Łosicach.

- Projekt ukierunkowany na aktywizację intelektualną seniorów realizowany był poprzez organizację wykładów audytoryjnych z wielu dziedzin nauki, jak również prowadzenie warsztatów językowych, komputerowych, muzycznych czy psychologicznych. Zainteresowaniem odbiorców cieszyły się także zajęcia usprawniające - wyjaśnia E. Jarocka. Jako dodatkowe atuty realizacji zadania wskazuje: integrację i cenną, jako że procentującą na przyszłość wymianę doświadczeń.

Ubiegłoroczny program miał charakter pilotażowy, a jego sukces miał przyczynić się do wzbogacenia kulturalno-edukacyjnej oferty państwa na rzecz seniorów. O powodzeniu przedsięwzięcia świadczy fakt, iż jeszcze przed finałem przypadającym 15 grudnia został ogłoszony nabór wniosków do kolejnej edycji… E. Jarocka podjęła wyzwanie, czego efektem jest realizowany właśnie przez Fundację DONUM projekt „Ten cenny czas”.

 

Poprzeczka postawiona wysoko

- Termin składania wniosków mijał 4 grudnia, a 11 grudnia mieliśmy galę podsumowującą projekt „Dojrzałość okresem jest złotym”. Kończąc jeden, pracowałam już nad kolejnym. Nie miałam jednak wyjścia… - sygnalizuje, wspominając, jak podczas finału ludzie zwracali się do niej z pytaniem: „Pani Ewo, to niemożliwe, że już się kończy... Co dalej?”.

Utrudnieniem w partycypowaniu o środki w ramach drugiej edycji programu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku był ministerialny wymóg dotyczący nawiązania współpracy z minimum dwoma podmiotami, które utworzą UTW. - W naszym przypadku są to Mordy i Andrzejewo w powiecie ostrowskim - wyjaśnia prezes Fundacji DONUM. Beneficjentami projektu „Ten cenny czas” są także cztery uniwersytety spośród pięciu uczestniczących w poprzedniej edycji: siedlecki, łosicki, sokołowski i zbuczyński.

Uroczysta gala inauguracyjna odbyła się 23 kwietnia w Zarębach Kościelnych na terenie powiatu ostrowskiego. - Poprzeczka została postawiona wysoko - ocenia E. Jarocka z uwagą, iż w spotkaniu utrzymanym w biesiadnym klimacie - przy suto zastawionych stołach - udział wzięło aż 270 osób!

Projekt Fundacji DONUM został wybrany do realizacji jako jeden z 20 spośród 50 zgłoszonych z całego kraju. - W tegorocznej edycji dane województwo mogły reprezentować aż trzy podmioty. Nasz projekt po raz drugi został wybrany jako jedyny na Mazowszu - podkreśla, nie ukrywając, iż nakłada to na beneficjentów obowiązek tym godniejszego reprezentowania regionu, a zarazem udowodnienia, że twórcza aktywizacja seniorów nie jest czczym hasłem. Warunek to chęć działania i otwarcie się na współpracę.

 

Droga do realizacji marzenia

Wymiernym efektem realizacji projektu, a jednocześnie spełnieniem wielkiego marzenia E. Jarockiej stało się utworzenie UTW w Mordach. Prezes Fundacji DONUM nie ukrywa, iż wszelkim jej dotychczasowym działaniom skierowanym do seniorów przyświecała myśl powołania uniwersytetu w mieście, w którym mieszka. - Mordy nie są małą gminą, zakładałam więc, że znajdą się chętni. Chciałam, by także seniorzy z Mordów mieli okazję do aktywizacji, integracji oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji - zaznacza.

Pierwszym krokiem na drodze realizacji marzenia stało się powołanie Rady Seniorów miasta i gminy Mordy. W skład rady wchodzi pięć osób i stanowi ona organ doradczo-opiniodawczy burmistrza. E. Jarocka, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej rady miejskiej w Mordach, wystosowała następnie do Rady Seniorów pismo z prośbą o utworzenie UTW. Efektem było podpisanie listu intencyjnego. Kiedy okazało się, że fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, prace nad stworzeniem uniwersyteckich struktur nabrały tempa. W pierwszym spotkaniu organizacyjnym uczestniczyło już 30 seniorów.

Inauguracją działalności UTW był wyjazd do Teatru Żydowskiego w Warszawie na spektakl „Jak w przedwojennym kabarecie”. - W tegorocznym rozdaniu, obok wykładów audytoryjnych i warsztatów, mamy zaplanowane także wyjazdy edukacyjno-kulturalne - precyzuje E. Jarocka. - W programie są również prelekcje historyczne w nawiązaniu do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - dodaje z sugestią, iż działaniu przyświeca myśl, by seniorzy czynnie zaangażowali się w promocję lokalnego patriotyzmu.  


MOIM ZDANIEM

Joanna Janus - koordynator UTW w Siedlcach

W ramach projektu „Ten cenny czas” słuchacze Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku biorą udział w wykładach oraz zajęciach warsztatowych. Do tej pory mieli okazję obejrzeć spektakl „Wesele” w wykonaniu Teatru Słowa z Białej Podlaskiej, jak również wysłuchać wykładu z koncertem Anny i Tomasza Ostrowskich pt. „Polska pieśń patriotyczna w epoce romantyzmu” oraz prelekcji Tomasza Tułaka „Kolej transsyberyjska”. Przed nami jeszcze kilka wykładów… W tej edycji działania finansowane są cztery rodzaje zajęć warsztatowych: chór, scrapbooking, malarstwo oraz aktorstwo kabaretowe. Słuchacze bardzo chętnie uczestniczą w zaproponowanych zajęciach; łącznie bierze w nich udział 86 osób. Dzięki udziałowi w projekcie zajęcia są bezpłatne, co cieszy szczególnie te osoby, których nie byłoby stać na opłacenie uczestnictwa. Projekt - obok niepodważalnej korzyści finansowej - wnosi w działanie uniwersytetu wartość dodaną, jaką jest integracja między słuchaczami z różnych UTW. Mają oni możliwość odwiedzania się, dzielenia doświadczeniami i motywowania do działania.

 

Marianna Demianiuk - koordynator UTW Łosice

W ramach realizacji projektu odbywają się warsztaty językowe, komputerowe, wokalne oraz zajęcia taneczno-ruchowe. Nasi słuchacze uczestniczyli w wykładzie prof. Zygmunta Gałeckiego pt. „Podlasie, Łosice - inne nazwy i nazwiska w oświetleniu historycznym”. W maju zorganizowaliśmy wycieczkę do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Z kolei na początku czerwca wzięliśmy udział w rajdzie pieszym w Mierzwicach, co pozwoliło nam na podziwianie piękna krainy Bugu i udaną integrację przy grillu i wspólnym śpiewie. UTW im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej zakończył już rok akademicki. W planach na wrzesień mamy m.in. dwa wykłady audytoryjne: z zakresu muzyki i historyczny - z racji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Chętnych do udziału w zajęciach nie brakuje. Nasz uniwersytet liczy 119 członków - aby wszyscy mogli skorzystać z oferty warsztatowej, z konieczności musimy dzielić słuchaczy na mniejsze grupy. Bez pomocy pani Ewy realizacja tak bogatego programu nie byłaby możliwa. Serdecznie jej dziękujemy!

 

Emilia Biarda - koordynator UTW Zbuczyn

Słuchacze UTW w Zbuczynie odbyli… wirtualną podróż do Chin. Wykład poprowadziła zauroczona tym krajem Dorota Czołak. Seniorzy poznali nie tylko jego kulturę i religię, ale także architekturę, symbolikę oraz kulinarne upodobania Chińczyków. Prelekcje podróżnicze cieszą się dużym zainteresowaniem członków naszego uniwersytetu. 27 czerwca odbędzie się wykład o tematyce prozdrowotnej z udziałem lekarza okulisty. Cały czas odbywają się też zajęcia gimnastyki kręgosłupa prowadzone przez Alicję Lasocką. W okresie wakacyjnym planujemy organizację warsztatów psychologicznych i wyjazdowe warsztaty kulinarne, podczas których seniorzy będą uczyć się przygotowywania karpia. Uczestnictwo w projekcie jest dla naszych słuchaczy okazją do poszerzenia swoich zainteresowań, ale też - co bardzo ważne - zacieśniania kontaktów z członkami innych uniwersytetów. Przyjaźń nawiązana przy okazji realizacji poprzedniego projektu trwa - odwiedzamy się wzajemnie i zapraszamy na spotkania organizowane przez UTW w Zbuczynie.

 

Alina Simanowicz - koordynator UTW Sokołów Podlaski

Zajęcia odbywają się w czterech grupach warsztatowych: gimnastyka dla seniora, modelarstwo, taniec oraz plastyka i wszystkie cieszą się wielkim zainteresowaniem naszych słuchaczy. Oprócz warsztatów organizujemy też wykłady i sesje wyjazdowe. Podejmowane prelekcje dotyczyły m.in. tematyki zdrowotnej i literatury. Udział w projekcie zaowocował także wizytą seniorów w zespole parkowo-pałacowym w Łochowie. Członkowie UTW bardzo cenią sobie również spotkania z podróżnikami pozwalające na poznanie innych krajów z ich historią, kulturą i zwyczajami. Na początku sierpnia planujemy wyjazd do Wilna. Wyprawa śladami polskości połączona będzie z wizytą w Domu Polskim oraz spotkaniem ze słuchaczami tamtejszego UTW. Przystąpienie do projektu prowadzonego przez Fundację DONUM pozwoliło nam niewątpliwie na poszerzenie oferty programowej. Udział w atrakcyjnych zajęciach warsztatowych sprawia z kolei, że zacieśniają się więzi między seniorami. Wspólne zadania, jakie realizują, okazują się także cenną lekcją systematyczności i odpowiedzialności. 

 

Urszula Wołosiewicz - koordynator UTW Andrzejewo

W Ostrowi Mazowieckiej będącej miastem powiatowym UTW z powodzeniem działa od lat. Chciałam, by podobną szansę spotkań i rozwijania swoich pasji miały także osoby starsze z terenów wiejskich. Ich dotychczasowa aktywność zogniskowana była głównie wokół zespołów śpiewaczych. Przystąpienie do projektu Fundacji DONUM zaowocowało powołaniem UTW przy Klubie Seniora w Andrzejewie. Zasięgiem obejmuje on trzy gminy. Na zajęcia uczęszcza 110 osób. Prowadzimy warsztaty umiejętności psychologicznych, zajęcia usprawniające, wokalno-emisyjne i taneczne. 27 czerwca odbędzie się wykład dr. Kazimierza Krajewskiego, historyka z Warszawy, nt. „Polacy w państwie litewskim - ich sytuacja społeczna i polityczna”. W planach mamy także prelekcje dotyczące zdrowia seniorów. Podejmiemy również tematykę podróżniczą. Słuchacze UTW dowiedzą się ponadto m.in., jak stworzyć drzewo genealogiczne. Będziemy gościć też funkcjonariuszy policji, którzy uwrażliwią osoby starsze w kwestii czyhających na nich oszustw. Wszystkie spotkania cieszą się wielkim zainteresowaniem seniorów!

Agnieszka Warecka

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Święto Wojsk Lądowych


9 września w Siedlcach gościł minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podczas wizyty inaugurującej obchody Święta Wojsk Lądowych zapowiedział, że w mieście stacjonować będzie 18 „Żelazna” Dywizja Zmechanizowana stanowiąca czwarty tego typu związek taktyczny w Polsce. [fot. Leszek Sawicki]

FOTOGALERIA

Dożynki diecezjalne


W święto Narodzenia NMP rolnicy z diecezji przybyli do sanktuarium maryjnego w Woli Gułowskiej na swoje doroczne święto. Pod przewodnictwem biskupa siedleckiego przedstawiali Panu Bogu owoc tegorocznego trudu pracy. Główny punkt uroczystości - Eucharystię poprzedziło widowisko obrzędowe przygotowane przez miejscowy Dom Kultury w nawiązaniu do polskiej i chrześcijańskiej tradycji. Mszy św. w intencji rolników przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Starostami tegorocznych dożynek byli Barbara i Krzysztof Komarowie z miejscowości Żurawiec. Na zakończenie Mszy św. dokonano błogosławieństwa ziarna siewnego. To wyraz upraszania Bożego błogosławieństwa na nowy rok pracy rolniczej. [fot. ks. Marek Weresa]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
OSG 2018
Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018.
więcej »
Stadion Młodych
Kochani, z serca zapraszamy na rekolekcje STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary, które odbędą się 6 października na PGE Narodowym w Warszawie.
więcej »
Książka jako lekarstwo na samotność
„Książka dla Hospicjum” - finał akcji organizowanej przez Caritas Diecezji Siedleckiej planowany jest na 13 października, kiedy to przypada Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej.
więcej »
Wychowanie - ważna sprawa
Pytanie „Jak skutecznie przeciwdziałać agresji?” stanie się centrum rozważań uczestników XXVII Siedleckiego Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, które odbędzie się 29 września.
więcej »
20 lat I KLO
29 września I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach będzie obchodziło uroczystość 20-lecia swojego istnienia.
więcej »
Badania laryngologiczne
19 i 20 września, od 8.00 do 14.00, w przychodni AS-MED w Siedlcach będą prowadzone bezpłatne badania laryngologiczne.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
 

POLECAMY


Polowanie na Matkę
To opowieść o odwiecznej walce zła z dobrem. O sile polskiej tożsamości, która sprawia, że naród jest nie do pokonania.
więcej »
Bez zafałszowań
Mówić dzisiaj o „chrześcijańskich fenomenach mistycznych” znaczy zapuścić się w tajemniczy i fascynujący teren naznaczony nadzwyczajną obecnością Boga, ale również narażony na oślepiający blask i zafałszowania.
więcej »
 

SONDA

 

Jak rozpoznać powołanie?

dużo się modlić, prosząc o światło Ducha Świętego

wypatrywać znaków

nie jest to możliwe - zawsze pozostaną wątpliwościLITURGIA SŁOWA


Środa XXIV tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 33 (32), 2-3. 4-5. 12 i 22 ;
Łk 7, 31-35

Ewangelia:
Łk 7, 31-35

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR