18 sierpnia 2022 r. Imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław

Pogoda: Siedlce

Numer 33
18-24 sierpnia 2022r.

menu

NEWS

W sobotę 27 sierpnia odbędzie się doroczna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Diecezji Siedleckiej do Leśnej Podlaskiej.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Historia

 
 

Księża z naszej diecezji

15 kwietnia 2015 r.

Męczennicy z Dachau

W Dachau zginęło 13 kapłanów z naszej diecezji, zaś 29 kwietnia 1945 r. 15 zostało wyzwolonych. Z kolei w Oświęcimiu zamordowano dziesięciu księży. 29 kwietnia odbędzie się pielgrzymka kapłanów do Dachau organizowana przez Episkopat Polski. W tym i kolejnych numerach „Echa” prezentujemy sylwetki zamordowanych kapłanów z naszej diecezji.

Ks. Jan Feliks Bakiera urodził się 17.05.1884 r. w Lublinie, gdzie ukończył seminarium duchowne i otrzymał święcenia kapłańskie w 1908 r. z rąk bp. Franciszka Jaczewskiego. Był wikariuszem w parafiach: Sadowne (1908-1909), Siedlce (1909-1910), Zbuczyn (1910-1911), Łuków (1911), Kurów (1911-1912).

Następnie został administratorem parafii: Zemborzyce (1912-1915), Łysobyki (1915-1919), Dzierzkowice (1919-1920). Na skutek rozgraniczenia w 1918 r. diecezji podlaskiej i lubelskiej pozostał w tej ostatniej. Dalej pełnił obowiązki administratora parafii Kurów (1920-1921), a potem parafii Puchaczów (1921-1924) i Kleszów (1924). Z tej ostatniej, w której krótko duszpasterzował, został posłany na wikariusza pomocniczego do parafii Fajsławice, gdzie pracował w latach 1924-1926. Stamtąd przeniesiony został na wikariat do Lubartowa, gdzie był kilka miesięcy i otrzymał trzymiesięczny urlop celem podratowania zdrowia. Spędzał go w diecezji podlaskiej, w parafii Kłoczew, zastępując chorego proboszcza. Ks. Jan poprosił bp. H. Przeździeckiego o przyjęcie do diecezji podlaskiej. Za zgodą bp. lubelskiego został inkardynowany w 1928 r. do diecezji podlaskiej. Tutaj był krótko wikariuszem parafii Górzno (1928), a następnie został administratorem parafii Witoroż (1928-1931) i Swory (1931-1935). Po paru latach ciężkiej i wyczerpującej pracy złożył rezygnację z administracji parafii Swory i poprosił o wikariat w parafii Ostrów Lubelski oraz emeryturę. Jako emeryt i wikariusz pomagał w pracy duszpasterskiej ówczesnemu proboszczowi ks. Leonowi Kalinowskiemu.

Został aresztowany w Ostrowie Lubelskim 4.05.1940 r. przez gestapo, następnie wywieziony do Lublina. Przez jakiś czas przebywał na zamku w Lublinie, potem wywieziono go do Oświęcimia, potem do Dachau - nr 25306. Tam 25.03.1945 r., jako ciężko chory, został zagazowany i spalony w krematorium w 58 roku życia i 34 roku kapłaństwa.

ks. Franciszek Drelowiec

Urodził się 7.11.1904 r. we wsi Misie ,w parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim. W 1925 r. wstąpił do seminarium duchownego w Janowie Podlaskim, które ukończył, otrzymując w 1931 r. święcenia kapłańskie z rąk bp. Czesława Sokołowskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Janów Podlaski (1931-1932) i w Parysowie (1932-1933). Po dwóch wikariatach w kraju został wysłany na duszpasterstwo wśród emigracji polskiej we Francji, gdzie pracował w latach 1933-1938 na kilku placówkach (m.in. La Ricamarie i Sallaumines). Powrócił do kraju i otrzymał nominację na wikariusza parafii Radzyń Podlaski (1938-1940), gdzie pracował do czasu aresztowania przez gestapo 25.03.1940 r.

Po aresztowaniu przebywał jakiś czas w więzieniu na zamku w Lublinie, potem w Oświęcimiu. Stamtąd został wywieziony do Dachau - nr 25299. Po odbyciu strasznej kwarantanny został 4.05.1942 r. zamordowany, a zwłoki jego spalono w krematorium. Miał niecałe 38 lat życia w 11 roku kapłaństwa.

Ks. F. Drelowiec był kapłanem bardzo zdolnym, odznaczał się zamiłowaniem sztuk pięknych, miał zamiar studiować w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale wojna, okupacja i aresztowanie hitlerowskie przedwcześnie zniszczyły mu zdrowie i życie.

ks. Franciszek Bogucki

Urodził się 5.09.1903 r. we wsi Misie, par. św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim. Realizując powołanie: „Pójdź za Mną”, wstąpił w 1925 r. do seminarium duchownego w Janowie Podlaskim, które ukończył po sześciu latach studiów, otrzymując święcenia w 1931 r. z rąk bp. Czesława Sokołowskiego. Pełnił w diecezji obowiązki wikariusza w parafiach: Stoczek Węgrowski (1931-1933), św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim (1933-1935), Janów Podlaski (1935-1935). Następnie otrzymał nominację na administratora parafii Przegaliny (dekanat radzyński, 1935-1940), w której pracował aż do aresztowania przez gestapo. Miało to miejsce 2.04.1940 r. Powodem było podejrzenie, że ks. F. Bogucki rozdawał ulotki z prasy podziemnej i wspierał materialnie partyzantów.

Z Przegalin, po krótkim śledztwie w Radzyniu, został przewieziony do Lublina i osadzony na zamku, a stamtąd do Oświęcimia, w którym był krótko. Kolejnym etapem był Dachau - nr 23622, gdzie po strasznej kwarantannie ciężko zachorował i przeznaczony na transport inwalidów został spalony w krematorium 24.09.1941 r. Prawdopodobnie wcześniej został powieszony. Było to po półtorarocznej męczarni obozowej w 38 roku życia i 10 roku kapłaństwa.

ks. Leon Kalinowski

Urodził się 10.04.1879 r. Warszawie. Nauki początkowe pobierał w miejskiej szkole w Lublinie, średnie w rosyjskiej Odessie, a w 1907 r. wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie. Ukończył je, otrzymując w 1911 r., święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Jaczewskiego. Pierwszy wikariat otrzymał w parafii Fajsławice (1911-1914), następny w parafii Górzno (1914-1919), z delegacją do tworzenia parafii Sobolew. Został administratorem parafii Malowa Góra (1919-1923), gdzie odbudował zniszczony podczas I wojny światowej kościół. Następnie był proboszczem w parafiach: Wola Gułowska (1923-1924), Łomazy (1924), Adamów (1924-1935), Ostrów Lubelski (od 26.05.1935 r. do aresztowania przez gestapo). W pracy duszpasterskiej odznaczał się gorliwością i poświęceniem, co docenił biskup, mianując go w 1939 r. wicedziekanem dekanatu parczewskiego, a miesiąc przed aresztowaniem otrzymał godność kanonika honorowego katedry siedleckiej.

Kapłani w parafii Ostrów Lubelski byli szpiegowani przez hitlerowców i wszyscy zostali aresztowani. Nastąpiło to 29.10.1940 r. Po śledztwie w Ostrowie ks. L. Kalinowski został przewieziony do Lublina i osadzony na zamku, skąd przewieziono go do Oświęcimia, a stamtąd do Dachau. Tam, jako numer obozowy 25031 na bloku 28, zmarł 21.06.1942 r. Zwłoki zostały spalone w krematorium. Przeżył 63 lata i 31 lat w kapłaństwie. Podczas swej poniewierki w więzieniach i obozach nacierpiał się ogromnie. Został skazany na transport inwalidów i zagazowany.

ks. Stefan Kozak

Urodził się 31.08.1911 r. we wsi Młynki, w parafii Końskowola. Do seminarium duchownego w Janowie Podlaskim wstąpił w 1933 r., a po ukończeniu filozofii i teologii 14.05.1939 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Czesława Sokołowskiego. Jako neoprezbiter został wikariuszem w Komarówce Podlaskiej (1939-1940), wspomagając proboszcza ks. Jana Rudnickiego, a następnie w Kąkolewnicy - od 1940 r. do aresztowania 30.11.1941 r. przez Gestapo.

Najpierw przeszedł śledztwo w Radzyniu Podlaskim, następnie zabrano go do Lublina na zamek. Tam więziono prawie wszystkich księży z Podlasia i Lubelszczyzny. Z Lublina przewieziony został do Oświęcimia, a potem do Dachau. W więzieniach i obozach był maltretowany, bity, głodzony i poniewierany, ponieważ był kapłanem. W Dachau, gdzie miał numer 23619, został przeznaczony do karnej kompanii. Umierał z głodu i wycieńczenia, a ostatecznie został rozstrzelany 17.06.1942 r. Jego zwłoki spalono. Miał 31 lat życia i dwa lata kapłaństwa.

ks. Adolf Kryński

Urodził się 20.09.1905 r. we wsi Wyrzyki, na terenie obecnej parafii Kornica. Początkowe nauki pobierał w szkole powszechnej w Wyrzykach, a w latach 1918-1920 w szkole powszechnej w Białej Podlaskiej. W 1922 r. wstąpił do Gimnazjum XX Salezjanów w Oświęcimiu. Po opuszczeniu go przeniósł się do Gimnazjum Szwedowskiego w Siedlcach, w którym ukończył sześć klas. W 1926 r. wstąpił do seminarium duchownego w Janowie Podlaskim, które ukończył, otrzymując w 1932 r. święcenia kapłańskie z rąk bp. Czesława Sokołowskiego. Był wikariuszem w parafiach: Mokobody (1932-1935), Garwolin (1935-1935), św. Anny w Białej Podlaskiej (1935-1937). Następnie został posłany na samodzielną placówkę jako administrator parafii Ortel Królewski (1937-1939). Tam zastała go inwazja hitlerowska na Polskę. Ponieważ był kapelanem rezerwy, 30.08.1939 r., podczas mobilizacji, został powołany do wojska na kapelana 24 Pułku Piechoty. W czasie działań wojennych był kapelanem Wojska Polskiego. Został ranny i wzięty do niewoli, po czym umieszczony w obozie jeńców wojennych Rottenburg.

Hitlerowska brutalność nie uznawała go jeńcem wojennym, lecz kapłanem-buntownikiem i umieściła w obozie koncentracyjnym: najpierw Buchenwald, a następnie Dachau. Tam jako nr 31207 został bez żadnych powodów rozstrzelany 14.11.1942 r. w 37 roku życia i dziesiątym roku kapłaństwa. Zwłoki spalono w krematorium.

ks. Stanisław Leśniowski

Urodził się 23.11.1884 r. w miejscowości i parafii Bieżanów w diecezji krakowskiej. Kształcił się w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy w Krakowie, otrzymując w 1909 r. święcenia kapłańskie z rąk kard. Jana Puzyny, bp. krakowskiego. Jako neoprezbiter rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie teologii moralnej, które ukończył w 1914 r. przed wybuchem I wojny światowej. Po jej zakończeniu za zgodą przełożonych opuścił zgromadzenie i w 1919 r. został przyjęty przez bp. Henryka Przeździeckiego do diecezji podlaskiej, do której został w 1923 r. inkardynowany. Był wikariuszem w Kocku, a od 1921 r. prefektem szkół średnich i rektorem kościoła poklasztornego reformatów w Białej Podlaskiej. Przez długi okres pobytu w Białej gorliwie pracował w Gimnazjum Męskim im. J. Kraszewskiego i Gimnazjum Żeńskim im. Emilii Plater. Wychował liczne grono bialskiej i polskiej inteligencji.

Okupacja hitlerowska zastała go na stanowisku prefekta. Aresztowany został 20.01.1940 r. razem ze wszystkimi kapłanami bialskimi i osadzony w więzieniu: najpierw w Białej, potem w Lublinie na zamku, skąd wywieziono go do obozu w Sachsenhausen, a następnie do Dachau - nr 22765. Bity i maltretowany przez hitlerowców marzył o wolności, lecz nie wytrzymał terroru, bo 14.11.1942 r., skazany na transport inwalidów, został zagazowany w Dachau w 58 roku życia i 33 roku kapłaństwa. Zwłoki jego spalono w krematorium.

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

FACEBOOK

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

fot. Archiwum EK
 

fot. arch. Epitafium Kraków
 

fot. Archiwum EK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Dobrze, że jesteście


Sierpniowy odpust ku czci Wniebowzięcia Matki Bożej zgromadził w sanktuarium tysiące pielgrzymów. Takich tłumów nie było tu od kilku ostatnich lat. Obchody jak zwykle rozpoczęły się już 14 sierpnia. Tego dnia, późnym popołudniem, ojcowie oblaci tradycyjnie witali pielgrzymki piesze.

PATRONAT "ECHO"


Hosanna Festiwal
Utalentowane zespoły i soliści muzyki chrześcijańskiej na siedleckiej scenie zagoszczą już po raz 29. Termin zgłoszeń do tegorocznej edycji muzycznego święta mija 28 sierpnia.
więcej »
Regionalne dania i rękodzieło
Tradycyjny korowód ze żniwnymi wieńcami będzie centralnym punktem gminnych dożynek, które odbędą się 21 sierpnia na boisku w Starym Zadybiu.
więcej »
Podziękują za plony
Tegoroczne święto plonów gminy Zbuczyn odbędzie się 21 sierpnia w Krzesku Królowej-Niwie. Dożynki w tej miejscowości mają ponad 100-letnią tradycję.
więcej »
Zaproszenie na dożynki
W niedzielę 21 sierpnia odbędą się dożynki gminy Mokobody. Święto plonów rozpocznie o 11.30 Msza św. dziękczynna odprawiona w miejscowym kościele.
więcej »
Zaproszenie na Dożynki Diecezjalne
W czwartek 8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowkiej odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za Boże dary naszych pól.
więcej »
Randka małżonków i narzeczonych
Proboszcz parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej ks. kan. Marian Daniluk oraz działająca przy niej wspólnota Domowy Kościół - gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie organizują 10 września randkę małżonków i narzeczonych „Muzyka piękna jak nasza miłość - wyjątkowa randka małżonków i narzeczonych”.
więcej »
 

POLECAMY


Pod Jej opieką
Królowa Polski nie jest Polką. Nie jest też Niemką, Francuzką, Włoszką czy Amerykanką. Nie pochodzi z żadnej z arystokratycznych rodzin europejskich. Jest Żydówką, skromną dziewczyną z Ziemi Świętej. A mimo to jest najbardziej wpływową kobietą wszech czasów.
więcej »
Pierwsza odsłona Festiwalu Muzyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej
21 sierpnia w kościele Przemienienia Pańskiego wystąpi z koncertem organowym Johannes Skudlik. Artysta zaprezentuje się w ramach pierwszej edycji Festiwalu Muzyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej.
więcej »
 

SONDA

 

Po co pielgrzymujemy?

aby uprosić cud uzdrowienia, nawrócenia itp.;

z wdzięczności za otrzymane łaski;

po duchową podbudowę;

aby wyrazić swoją wierność Panu Bogu;

w dzisiejszym świecie chaosu pielgrzymowanie jest okazją do złapania dystansu.LITURGIA SŁOWA


Czwartek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR