19 sierpnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian

Pogoda: Siedlce

Numer 33
16-22 sierpnia 2018r.

menu

NEWS

Centrum przesiadkowe w Siedlcach - od września! Szczegóły w bieżącym wydaniu naszego tygodnika.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Kościół

 
 

Wykład o bp. I. Świrskim

7 lutego 2018 r.

Boży człowiek


fot. ARCH.

Cykl tegorocznych wykładów organizowanych przez Bractwo św. Judy Tadeusza zainaugurował temat: „Homo Dei - człowiek Boży, czyli rzecz o biskupie Ignacym Świrskim”. Prelekcję wpisującą się w przygotowania do jubileuszu 200-lecia naszej diecezji wygłosił ks. kan. Jan Babik, kanclerz Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Już na wstępie spotkania, które odbyło się 25 stycznia w auli I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach, prelegent zauważył, iż pełniący pasterską posługę w diecezji przez niemal 22 lata bp Świrski to postać wyjątkowa. - W świadomości wiernych zapisał się przede wszystkim jako „pastor bonus”, tj. dobry pasterz. Żywa pamięć o bp. Ignacym sprawiła, że kolejny następca na stolicy biskupiej w Siedlcach bp Kazimierz Gurda zwrócił się z prośbą do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o możliwość rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego - podkreślił.

Lekarz dusz i ciał

 

Ignacy Świrski urodził się 20 września 1885 r. w Ellern (obecnej Łotwie). - Po ojcu odziedziczył dobroć przejawiającą się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Matka była dla niego wzorem głębokiej pobożności, wyrozumiałości w stosunku do innych, a surowości względem siebie - w opinii prelegenta to właśnie atmosfera rodzinnego domu ukształtowała osobowość i charakter przyszłego biskupa. Po dwóch latach formacji w seminarium duchownym archidiecezji mohylewskiej I. Świrski został skierowany na studia w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wyświęcony na kapłana w Wiecznym Mieście w 1913 r., wrócił do Petersburga, gdzie pracował m.in. jako profesor teologii moralnej mohylewskiego seminarium. W latach zaś 1919-1921 z oddaniem i poświęceniem pełnił funkcję kapelana w Wojsku Polskim.

Po powrocie z wojska ks. Świrski rozpoczął pracę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, gdzie wykładał aż do 1939 r. Po tym, jak cudownym zrządzeniem Bożej opatrzności udało mu się uniknąć aresztowania w 1942 r., ukrywał się w majątku zaprzyjaźnionej rodziny w Zacharyszkach pod Juszunami. W 1945 r., kiedy Wilno znalazło się administracyjnie w granicach Litwy, przybył do Białegostoku i - jako rektor - podjął zadanie tworzenia struktur seminarium w tym mieście.

 

Odmówił papieżowi?

 

12 kwietnia 1946 r. ks. I. Świrski został mianowany biskupem diecezji siedleckiej czyli podlaskiej. - Informację o nominacji przekazał mu ówczesny prymas Polski kard. August Hlond. Wspominając ten dzień, bp Ignacy powiedział po latach: „Czułem się nie tylko niegodnym tak wielkiego zaszczytu, lecz też nieudolnym do podjęcia tak wielkiego ciężaru i postanowiłem się bronić, jak dawniej - ale teraz nie poszło tak łatwo”, czym nawiązał do sytuacji, jaka miała miejsce w okresie międzywojennym, kiedy odmówił przyjęcia biskupstwa (sufraganii) w Pińsku - dodał ks. J. Babik. Jego obawy - jak tłumaczył prelegent - brały się zapewne stąd, iż w chwili nominacji miał już 61 lat, a przez większą część kapłaństwa związany był z katedrą uniwersytecką. - Poza tym czasy, w jakich przyszło mu duszpasterzować, nie były łatwe. Pamiętajmy, że okres powojenny to nie tylko zniszczenia materialne, ale przede wszystkim duchowe. Stąd też oczekiwano, że nowy biskup stanie się dla podlaskiego ludu przede wszystkim dobrym ojcem, niosącym nadzieję pośród zataczającego coraz szersze kręgi komunizmu; pasterzem przypominającym o wielkiej miłości Pana Boga; wreszcie - przewodnikiem prowadzącym do Chrystusa i wzywającym do wierności Jego Ewangelii - uzasadniał.

 

Rys maryjny w posłudze

 

Święcenia biskupie ks. Świrski przyjął 30 czerwca 1946 r. w Białymstoku z rąk kard. A. Hlonda. Ks. J. Babik podkreślił, iż od początku rządów w diecezji, zainaugurowanych uroczyście 4 lipca, bp Ignacy włączył się aktywnie w dzieła duszpasterskie. - Inicjuje Misje Serca Jezusowego, ożywia ruchy i stowarzyszenia katolickie, rozwija działalność Caritas, piętnuje plagę pijaństwa, wzywając m.in. do wesel bezalkoholowych. Mimo inwigilacji, jakiej poddany był Kościół, bp Świrski przeprowadza wiele cennych inicjatyw duszpasterskich zarówno o charakterze diecezjalnym, jak i ogólnopolskim, włączając się w program Wielkiej Nowenny przygotowującej do milenium chrztu Polski. - Na czas pasterskiej posługi bp. Ignacego przypada też pierwsze nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji siedleckiej - przypomniał. - Lata 1962-65 to z kolei czas trwania Soboru Watykańskiego II. Biskup wprawdzie nie uczestniczył osobiście w żadnej z czterech sesji synodalnych, jednak aktywnie włączył się w przygotowania, zgłaszając sugestie i dzieląc się opiniami - tłumaczył ksiądz kanclerz. Najdonioślejszym akcentem tej „wiosny Kościoła” w wymiarze diecezjalnym stało się - co podkreślił - oddanie diecezji Matce Bożej, dokonane 25 marca 1962 r. w katedrze. O wyraźnym rysie maryjnym cechującym posługę bp. Świrskiego świadczy także fakt, iż to właśnie dzięki jego staraniom w następnym roku odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej Leśniańskiej.

 

Przywiązani do „Papy”

 

W części wykładu poświęconej trosce biskupa o świętość kapłaństwa prelegent - odwołując się do wspomnień wielu starszych dziś kapłanów - przywołał słowa wypowiadane przez biskupa na rozpoczęcie roku formacji w seminarium: „Nu zaczynamy, ale czy skończymy, to nie wiem… Bo ja wiem, czym jest komunizm”. - Wiedząc z doświadczenia, jakie komunizm niesie ze sobą zło i zagrożenie, zachęcał wiernych do modlitwy o wolność i jako zatroskany ojciec prosił księży, by nie dali się złamać temu systemowi.

- W pamięci księży, którzy byli klerykami w czasach pasterskiej posługi bp. Świrskiego, zapisały się m.in. głoszone przez niego konferencje do alumnów oraz posługiwanie biskupowi podczas Mszy św. w jego kaplicy, a potem toczące się przy okazji wspólnych śniadań rozmowy. Należy także podkreślić - dodał - zatroskanie pasterza o byt materialny seminarium i warunki studiowania, co wyraziło się w podjęciu przez bp. Ignacego starań budowy nowego gmachu seminaryjnego za kościołem św. Stanisława w Siedlcach. Cel nie został jednak zrealizowany ze względu na zakaz władz państwowych. Ksiądz kanclerz zaznaczył, iż wyrazem przywiązania do „Papy”, jak nazywano bp. Ignacego, jest fakt, że to właśnie jego wychowankowie, świadkowie życia i świętości tego Bożego człowieka, sygnalizowali potrzebę wszczęcia jego procesu beatyfikacyjnego.

 

Miłość bliźniego

 

Jako największy przymiot bp. Ignacego ks. J. Babik wskazał cechujące go szczególne wyczulenie na los biednych i podejmowane w związku z tym dzieła charytatywne. Przypomniał, że z 62 listów pasterskich bp. Świrskiego ponad 20 poświęconych było caritas, czyli miłości bliźniego. - Jednym z pierwszych zainicjowanych przez niego dzieł w duchu miłosierdzia stało się otwarcie „kuchni dla ubogich”. Dowiadując się, że ktoś jest w potrzebie, organizował pomoc razem z siostrami szarytkami czy albertynkami. Niósł też pociechę rodzinom, których bliscy przebywali w więzieniach - tłumaczył.

Celem zobrazowania wielkiej szlachetności cechującej biskupa prelegent przytoczył kilka świadectw zebranych przez siostry tereski z racji 30 rocznicy śmierci biskupa, m.in. wspomnienie o samotnej kobiecie chorującej na nowotwór piersi, którą bp Ignacy odwiedzał, wynosząc przy okazji wszystkie lniane koszule, by miała czym opatrywać ropiejącą ranę. Jest też historia o nowych butach oddanych potrzebującemu. Na pytanie sióstr, dlaczego nie oddał starych, biskup miał odpowiedzieć: „A czy u Pana Boga ten biedny gorszy jest ode mnie? On też potrzebuje mieć ładne buty”. Podobny los spotkał wełnianą kołdrę, jaką zakonnice podarowały mu na gwiazdkę. Gdy odkryły, że jej nie ma, bp Świrski wyjaśnił: „Przyszedł biedny i prosił o koc, bo jego dzieci nie miały się czym okryć”. Biskup nawet złodzieja umiał wytłumaczyć! Zaalarmowany, że nocą ktoś oberwał w ogrodzie wszystkie gruszki, stwierdził po prostu: „Pan Bóg urodził dla Macieja i dla złodzieja. Złodziej też chce jeść”. Zdarzało się, że wracał boso ze spacerów, ponieważ oddał swoje buty biednemu. I zawsze miał w kieszeniach przygotowane przez siostry kanapki, które rozdawał głodnym dzieciom. Ks. J. Babik wspominał, że już w okresie wileńskim pod drzwiami ks. prof. Świrskiego gromadzili się studenci, prosząc o pieniądze. Jego serdeczny przyjaciel bp Czesław Falkowski opowiadał, że kiedy już rozdał, co miał, pożyczał od nich, czyli od przyjaciół, mówiąc, że dzięki temu także będą mieli udział w czynach miłosierdzia.

- Podobnych świadectw na temat życia i heroiczności cnót tego niezwykłego pasterza jest bardzo wiele - sygnalizował ksiądz kanclerz, ponawiając prośbę bp. K. Gurdy wyrażoną w liście do wiernych w lipcu ub. roku o przesyłanie kolejnych…

 

On żył Bogiem

 

Bp I. Świrski zmarł 25 marca 1968 r. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kard. Karol Wojtyła, a homilię wygłosił kard. Stefan Wyszyński. Nie uszanował tym samym ostatniej woli zmarłego, który w testamencie prosił, by na jego pogrzebie nie było przemówień…

„Szczególnie pasuje mi do tej postaci miano «homo Dei» - człowiek Boży. On żył Bogiem, był pełen Boga” - mówił o zmarłym prymas Polski. Nadmiar dobroci cechującej bp. Ignacego porównał z metodą działania Ojca niebieskiego, który przymyka oczy na niejedną słabość ludzką i pozwala górować miłosierdziu nad sprawiedliwością.

- Bp Świrski zapisał się w historii Kościoła diecezjalnego jako godny naśladowania świadek Bożego miłosierdzia - podkreślił ks. J. Babik, zdradzając, że wierni - tak duchowni, jak i świeccy - już dziś modlą się za jego wstawiennictwem do Boga. - Ufamy, że w przededniu przypadającej 25 marca br. 50 rocznicy śmierci bp. Ignacego będzie mógł się rozpocząć jego proces beatyfikacyjny - podsumował.

Agnieszka Warecka

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II


W czwartek 26 lipca parafia św. Anny w Wohyniu przeżywała odpust parafialny, podczas którego wprowadzono do kościoła relikwie św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.(Fot. Adam Tokarski)

FOTOGALERIA

Na pątniczym szlaku


Obdarowani Duchem Świętym - z tym hasłem idą do Matki, by dziękować, przepraszać, prosić i uczyć się od Maryi zaufania Bogu. 38 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę wyruszyła! (Fot. Joanna Szubstarska, Iza Chajkaluk)

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Hosanna Festival
Chcesz spędzić rewelacyjnie ostatni weekend wakacji? Mamy coś dla Ciebie! Dwa dni wypełnione brzmieniem muzyki z przesłaniem, radością i tańcem razem ze wspaniałymi ludźmi, dla których Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem! A może jesteś uzdolniony muzycznie: grasz lub śpiewasz?
więcej »
OSG 2018
Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018.
więcej »
Złota jesień
19 sierpnia w Suchożebrach już po raz 11 odbędzie się festyn rodzinny „Złota jesień” połączony z Gminnymi Dożynkami.
więcej »
Święto plonów
19 sierpnia w Mokobodach odbędą się Gminne Dożynki na terenach zielonych za kościołem. Podczas dożynek na scenie wystąpi Andrzej Rybiński oraz gwiazda wieczoru - zespół Basta, a także zespół Skolim i dzieci z jednostek oświatowych.
więcej »
Dożynki parafialne
26 sierpnia, po raz piąty parafia pw. św. Bartłomieja w Grębkowie zaprasza na Dożynkowy Festyn Parafialny.
więcej »
Dożynki gminne
26 sierpnia w Rzeczycy odbędą się Gminne Dożynki w gminie Międzyrzec Podlaski. Po Mszy św. o 13.00 nastąpi oficjalne otwarcie dożynek na placu przy remizie OSP.
więcej »
Powiatowe święto plonów
26 sierpnia w Wodyniach odbędą się Dożynki Powiatu Siedleckiego. Oficjalne otwarcie i ceremonia dzielenia chleba odbędą się o 13.15, a poprzedzone będą uroczystą Mszą św.
więcej »
Dni Ryk i gminne dożynki
Główną atrakcją Dni Ryk 2018 będzie zespół Zakopower. Doroczne święto miasta poprzedzi obchody gminnych dożynek.
więcej »
Wrota wolności
W niedzielę 9 września, o 13.00, na terenie przy prochowni w Kobylanach odbędzie się VI Letni Festiwal Biegów WROTA WOLNOŚCI.
więcej »
Dni z Doradztwem Rolniczym
W dniach 1-2 września na terenach Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach odbędą się XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z XIV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.
więcej »
 

POLECAMY


Drzwi do Bożej prawdy
Jeśli nasze próby lektury Pisma Świętego kończyły się niepowodzeniem, możemy zacząć w inny sposób. Autorzy „Biblii opowiedzianej” postanowili swoimi słowami zrelacjonować tę trudną księgę.
więcej »
Piękno uwiecznione
Zwiedzenie wiecznego miasta to pragnienie wielu osób. Tym, dla których pozostaje w sferze marzeń, polecamy albumy w szczególny sposób przybliżające piękno i majestat Watykanu.
więcej »
 

SONDA

 

100 dni abstynencji na 100-lecie niepodległości

Propozycja polskich biskupów pięknie wpisuje się w obchody odzyskania niepodległości.

Obawiam się, że to zadanie, które przerośnie Polaków.

Jeśli ktoś podejmuje abstynencję w konkretnej intencji, wytrzyma 100 dni bez alkoholu.

Nie podejmuję takich zobowiązań, bo nie piję.LITURGIA SŁOWA


Niedziela XX tygodnia okresu zwykłego
Czytania:
Prz 9, 1-6; Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 ;
Ef 5, 15-20

Ewangelia:
J 6, 51-58

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR