16 listopada 2018 r. Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek

Pogoda: Siedlce

Numer 46
15-21 listopada 2018r.

menu

NEWS

Jak świętowaliśmy 11 listopada? Przegląd relacji w bieżącym wydaniu ECHA!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Kościół

 
 

Wykład o bp. I. Świrskim

7 lutego 2018 r.

Boży człowiek


fot. ARCH.

Cykl tegorocznych wykładów organizowanych przez Bractwo św. Judy Tadeusza zainaugurował temat: „Homo Dei - człowiek Boży, czyli rzecz o biskupie Ignacym Świrskim”. Prelekcję wpisującą się w przygotowania do jubileuszu 200-lecia naszej diecezji wygłosił ks. kan. Jan Babik, kanclerz Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Już na wstępie spotkania, które odbyło się 25 stycznia w auli I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach, prelegent zauważył, iż pełniący pasterską posługę w diecezji przez niemal 22 lata bp Świrski to postać wyjątkowa. - W świadomości wiernych zapisał się przede wszystkim jako „pastor bonus”, tj. dobry pasterz. Żywa pamięć o bp. Ignacym sprawiła, że kolejny następca na stolicy biskupiej w Siedlcach bp Kazimierz Gurda zwrócił się z prośbą do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o możliwość rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego - podkreślił.

Lekarz dusz i ciał

 

Ignacy Świrski urodził się 20 września 1885 r. w Ellern (obecnej Łotwie). - Po ojcu odziedziczył dobroć przejawiającą się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Matka była dla niego wzorem głębokiej pobożności, wyrozumiałości w stosunku do innych, a surowości względem siebie - w opinii prelegenta to właśnie atmosfera rodzinnego domu ukształtowała osobowość i charakter przyszłego biskupa. Po dwóch latach formacji w seminarium duchownym archidiecezji mohylewskiej I. Świrski został skierowany na studia w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wyświęcony na kapłana w Wiecznym Mieście w 1913 r., wrócił do Petersburga, gdzie pracował m.in. jako profesor teologii moralnej mohylewskiego seminarium. W latach zaś 1919-1921 z oddaniem i poświęceniem pełnił funkcję kapelana w Wojsku Polskim.

Po powrocie z wojska ks. Świrski rozpoczął pracę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, gdzie wykładał aż do 1939 r. Po tym, jak cudownym zrządzeniem Bożej opatrzności udało mu się uniknąć aresztowania w 1942 r., ukrywał się w majątku zaprzyjaźnionej rodziny w Zacharyszkach pod Juszunami. W 1945 r., kiedy Wilno znalazło się administracyjnie w granicach Litwy, przybył do Białegostoku i - jako rektor - podjął zadanie tworzenia struktur seminarium w tym mieście.

 

Odmówił papieżowi?

 

12 kwietnia 1946 r. ks. I. Świrski został mianowany biskupem diecezji siedleckiej czyli podlaskiej. - Informację o nominacji przekazał mu ówczesny prymas Polski kard. August Hlond. Wspominając ten dzień, bp Ignacy powiedział po latach: „Czułem się nie tylko niegodnym tak wielkiego zaszczytu, lecz też nieudolnym do podjęcia tak wielkiego ciężaru i postanowiłem się bronić, jak dawniej - ale teraz nie poszło tak łatwo”, czym nawiązał do sytuacji, jaka miała miejsce w okresie międzywojennym, kiedy odmówił przyjęcia biskupstwa (sufraganii) w Pińsku - dodał ks. J. Babik. Jego obawy - jak tłumaczył prelegent - brały się zapewne stąd, iż w chwili nominacji miał już 61 lat, a przez większą część kapłaństwa związany był z katedrą uniwersytecką. - Poza tym czasy, w jakich przyszło mu duszpasterzować, nie były łatwe. Pamiętajmy, że okres powojenny to nie tylko zniszczenia materialne, ale przede wszystkim duchowe. Stąd też oczekiwano, że nowy biskup stanie się dla podlaskiego ludu przede wszystkim dobrym ojcem, niosącym nadzieję pośród zataczającego coraz szersze kręgi komunizmu; pasterzem przypominającym o wielkiej miłości Pana Boga; wreszcie - przewodnikiem prowadzącym do Chrystusa i wzywającym do wierności Jego Ewangelii - uzasadniał.

 

Rys maryjny w posłudze

 

Święcenia biskupie ks. Świrski przyjął 30 czerwca 1946 r. w Białymstoku z rąk kard. A. Hlonda. Ks. J. Babik podkreślił, iż od początku rządów w diecezji, zainaugurowanych uroczyście 4 lipca, bp Ignacy włączył się aktywnie w dzieła duszpasterskie. - Inicjuje Misje Serca Jezusowego, ożywia ruchy i stowarzyszenia katolickie, rozwija działalność Caritas, piętnuje plagę pijaństwa, wzywając m.in. do wesel bezalkoholowych. Mimo inwigilacji, jakiej poddany był Kościół, bp Świrski przeprowadza wiele cennych inicjatyw duszpasterskich zarówno o charakterze diecezjalnym, jak i ogólnopolskim, włączając się w program Wielkiej Nowenny przygotowującej do milenium chrztu Polski. - Na czas pasterskiej posługi bp. Ignacego przypada też pierwsze nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji siedleckiej - przypomniał. - Lata 1962-65 to z kolei czas trwania Soboru Watykańskiego II. Biskup wprawdzie nie uczestniczył osobiście w żadnej z czterech sesji synodalnych, jednak aktywnie włączył się w przygotowania, zgłaszając sugestie i dzieląc się opiniami - tłumaczył ksiądz kanclerz. Najdonioślejszym akcentem tej „wiosny Kościoła” w wymiarze diecezjalnym stało się - co podkreślił - oddanie diecezji Matce Bożej, dokonane 25 marca 1962 r. w katedrze. O wyraźnym rysie maryjnym cechującym posługę bp. Świrskiego świadczy także fakt, iż to właśnie dzięki jego staraniom w następnym roku odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej Leśniańskiej.

 

Przywiązani do „Papy”

 

W części wykładu poświęconej trosce biskupa o świętość kapłaństwa prelegent - odwołując się do wspomnień wielu starszych dziś kapłanów - przywołał słowa wypowiadane przez biskupa na rozpoczęcie roku formacji w seminarium: „Nu zaczynamy, ale czy skończymy, to nie wiem… Bo ja wiem, czym jest komunizm”. - Wiedząc z doświadczenia, jakie komunizm niesie ze sobą zło i zagrożenie, zachęcał wiernych do modlitwy o wolność i jako zatroskany ojciec prosił księży, by nie dali się złamać temu systemowi.

- W pamięci księży, którzy byli klerykami w czasach pasterskiej posługi bp. Świrskiego, zapisały się m.in. głoszone przez niego konferencje do alumnów oraz posługiwanie biskupowi podczas Mszy św. w jego kaplicy, a potem toczące się przy okazji wspólnych śniadań rozmowy. Należy także podkreślić - dodał - zatroskanie pasterza o byt materialny seminarium i warunki studiowania, co wyraziło się w podjęciu przez bp. Ignacego starań budowy nowego gmachu seminaryjnego za kościołem św. Stanisława w Siedlcach. Cel nie został jednak zrealizowany ze względu na zakaz władz państwowych. Ksiądz kanclerz zaznaczył, iż wyrazem przywiązania do „Papy”, jak nazywano bp. Ignacego, jest fakt, że to właśnie jego wychowankowie, świadkowie życia i świętości tego Bożego człowieka, sygnalizowali potrzebę wszczęcia jego procesu beatyfikacyjnego.

 

Miłość bliźniego

 

Jako największy przymiot bp. Ignacego ks. J. Babik wskazał cechujące go szczególne wyczulenie na los biednych i podejmowane w związku z tym dzieła charytatywne. Przypomniał, że z 62 listów pasterskich bp. Świrskiego ponad 20 poświęconych było caritas, czyli miłości bliźniego. - Jednym z pierwszych zainicjowanych przez niego dzieł w duchu miłosierdzia stało się otwarcie „kuchni dla ubogich”. Dowiadując się, że ktoś jest w potrzebie, organizował pomoc razem z siostrami szarytkami czy albertynkami. Niósł też pociechę rodzinom, których bliscy przebywali w więzieniach - tłumaczył.

Celem zobrazowania wielkiej szlachetności cechującej biskupa prelegent przytoczył kilka świadectw zebranych przez siostry tereski z racji 30 rocznicy śmierci biskupa, m.in. wspomnienie o samotnej kobiecie chorującej na nowotwór piersi, którą bp Ignacy odwiedzał, wynosząc przy okazji wszystkie lniane koszule, by miała czym opatrywać ropiejącą ranę. Jest też historia o nowych butach oddanych potrzebującemu. Na pytanie sióstr, dlaczego nie oddał starych, biskup miał odpowiedzieć: „A czy u Pana Boga ten biedny gorszy jest ode mnie? On też potrzebuje mieć ładne buty”. Podobny los spotkał wełnianą kołdrę, jaką zakonnice podarowały mu na gwiazdkę. Gdy odkryły, że jej nie ma, bp Świrski wyjaśnił: „Przyszedł biedny i prosił o koc, bo jego dzieci nie miały się czym okryć”. Biskup nawet złodzieja umiał wytłumaczyć! Zaalarmowany, że nocą ktoś oberwał w ogrodzie wszystkie gruszki, stwierdził po prostu: „Pan Bóg urodził dla Macieja i dla złodzieja. Złodziej też chce jeść”. Zdarzało się, że wracał boso ze spacerów, ponieważ oddał swoje buty biednemu. I zawsze miał w kieszeniach przygotowane przez siostry kanapki, które rozdawał głodnym dzieciom. Ks. J. Babik wspominał, że już w okresie wileńskim pod drzwiami ks. prof. Świrskiego gromadzili się studenci, prosząc o pieniądze. Jego serdeczny przyjaciel bp Czesław Falkowski opowiadał, że kiedy już rozdał, co miał, pożyczał od nich, czyli od przyjaciół, mówiąc, że dzięki temu także będą mieli udział w czynach miłosierdzia.

- Podobnych świadectw na temat życia i heroiczności cnót tego niezwykłego pasterza jest bardzo wiele - sygnalizował ksiądz kanclerz, ponawiając prośbę bp. K. Gurdy wyrażoną w liście do wiernych w lipcu ub. roku o przesyłanie kolejnych…

 

On żył Bogiem

 

Bp I. Świrski zmarł 25 marca 1968 r. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kard. Karol Wojtyła, a homilię wygłosił kard. Stefan Wyszyński. Nie uszanował tym samym ostatniej woli zmarłego, który w testamencie prosił, by na jego pogrzebie nie było przemówień…

„Szczególnie pasuje mi do tej postaci miano «homo Dei» - człowiek Boży. On żył Bogiem, był pełen Boga” - mówił o zmarłym prymas Polski. Nadmiar dobroci cechującej bp. Ignacego porównał z metodą działania Ojca niebieskiego, który przymyka oczy na niejedną słabość ludzką i pozwala górować miłosierdziu nad sprawiedliwością.

- Bp Świrski zapisał się w historii Kościoła diecezjalnego jako godny naśladowania świadek Bożego miłosierdzia - podkreślił ks. J. Babik, zdradzając, że wierni - tak duchowni, jak i świeccy - już dziś modlą się za jego wstawiennictwem do Boga. - Ufamy, że w przededniu przypadającej 25 marca br. 50 rocznicy śmierci bp. Ignacego będzie mógł się rozpocząć jego proces beatyfikacyjny - podsumował.

Agnieszka Warecka

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wolność tańcem malowana


„Polskie DNA - wolność tańcem malowana” - widowisko muzyczne Alternatywnego Teatru Tańca LUZ - zainaugurowało cykl wydarzeń wpisujących się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzyczny spektakl został wystawiony w sali „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach 8 listopada. Chętnie będą mogli obejrzeć go także 11 i 27 listopad. [fot. Jarosław Grudziński]

FOTOGALERIA

100 lat Niepodległej


Siedleckie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zainaugurowała Msza św. w intencji ojczyzny sprawowana w kościele pw. św. Józefa. Uczestniczyli w niej mieszkańcy miasta, organizacje społeczne, szkoły, służby mundurowe i samorządowcy. Po zakończeniu Eucharystii uroczyście odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest ona umiejscowiona na obelisku, który powstał staraniem wszystkich siedleckich parafii. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Wolności, gdzie miał miejsce dalszy ciąg jubileuszowych obchodów. [fot. Witold Bobryk]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
 

POLECAMY


Otwórz się na cud uzdrowienia
Współczesny świat różni się od tego, któremu stawiał czoło za czasów swojego ziemskiego życia Jezus. Osiągnęliśmy ogromne postępy w dziedzinie medycyny, psychologii oraz opieki zdrowotnej. Jednak zdobycze te nie pozwoliły rozwiązać wszystkich problemów, z jakimi borykają się ludzie.
więcej »
Na tak!
Brak właściwych granic ochronnych w życiu każdego to poważny problem, a ból spowodowany agresją ze strony innych jest ogromny.
więcej »
Rekolekcje dla małżeństw
W dniach 16-18 listopada w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w Siedlanowie odbędą się rekolekcje dla małżeństw ph. Świętość w codziennym życiu.
więcej »
Przegląd Teatrów Obrzędowych
17 listopada, o 10.00, w sali teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach odbędzie się II Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych.
więcej »
To ty, szare Podlasie, rodzona ma kraino
Świętując jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, warto skupić uwagę na tym, co działo się sto lat temu w miejscu, gdzie dzisiaj żyjemy. Książka „Tak rodziła się Niepodległość. Południowe Podlasie 1918” odsłania przed czytelnikiem panoramę wydarzeń sprzed wieku.
więcej »
 

SONDA

 

Światowy Dzień Ubogich jest okazją do...

pomocy potrzebujących

uświadomienia sobie, że bieda ma różne twarze

lekcją dzielenia się z drugim człowiekiem

przypomnienie, że miłosierdzie można czynić gestem i słowem

naukę, że czasem mniej znaczy więcejLITURGIA SŁOWA


Piątek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR